NEN benadrukt: niets mis met norm breedplaatvloeren

De breedplaatvloeren in de parkeergarage die op 27 mei instortte bij Eindhoven Airport voldeden niet aan de daarvoor geldende NEN-normen. Dat benadrukt het normalisatie-instituut in een persverklaring.

Had het ongeval bij Eindhoven Airport met de breedplaatvloeren voorkomen kunnen worden? Voldeed de norm, die al jaren wordt toegepast niet? En zo ja, kan het NEN daarop worden aangesproken en al die belanghebbende partijen en deskundigen die de norm opstelden?

Bij het NEN gaan ze niet in op een interviewverzoek van Cobouw. Donderdag kwam het normalisatie-instituut met een persverklaring.

Het normalisatie-instituut benadrukt daarin dat de breedplaatvloeren in de parkeergarage op Eindhoven Airport niet voldeden aan de geldende norm. En volgens NEN hebben de onderzoekers TNO en Bureau Hageman “vastgesteld dat de eisen in de normen helder en eenduidig zijn.”

Ernst

Toch gaat het met de betrokken norm-commissies na of de norm extra toelichting behoeft.

“Gezien de ernst van de situatie en mede op verzoek van BZK (ministerie van Binnenlandse Zaken) gaan de betrokken NEN-normcommissies Beton na of de bepalingen voor breedplaatvloeren in de normen extra kunnen worden toegelicht.”

Maar dat doet NEN altijd bij commentaren, nuanceert NEN.

Commentaar en toelichting op de persverklaring van donderdag bleven echter tot het moment van schrijven uit.

Via cobouw.nl