Word lid van Vexpan

Vexpan is het platform voor parkeren in Nederland. Gerenommeerde adviesbureaus, bouwbedrijven, dienstverleners op parkeergebied, exploitanten, gemeenten, installatiebedrijven, leveranciers van parkeerapparatuur, projectontwikkelaars en alle andere bij de parkeersector betrokken partijen vinden elkaar binnen onze branchevereniging.

Ja, ik word lid

 

Voor de leden vervullen wij de rol van facilitator, ontmoetingsplek en kenniscentrum. Wij ontwikkelen samen met andere partijen kennis op het gebied van parkeren binnen de sector mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Dit doen wij ook aan de hand van onderzoek. Kennis delen wij met de leden en de resultaten stellen wij ook ter beschikking aan de markt.

 

Voordelen lidmaatschap Vexpan

  • Gratis* deelname aan het Nationaal Parkeercongres (max 2 personen per lid organisatie)
  • Korting op de activiteiten van Vexpan, zoals de netwerkbijeenkomsten
  • Bedrijfsprofiel in de ledenlijst op de website
  • Op de hoogte blijven van actualiteiten via onze nieuwsbrief, online artikelen van de redactie van Vexpansie en Parking Trend (EPA)
  • Platform waar je contact kunt leggen met parkeerprofessionals die je verder kunnen helpen in je werk
  • Meedenken en bijdragen aan het jaarprogramma en stemrecht tijdens ALV
  • Door deel te nemen aan commissies en werkgroepen kun je kennis en ervaring brengen en halen
  • Uitwisselen van ervaringen op het gebied van beleid, richtlijnen/wetgeving en uitvoering
  • Wij bevorderen het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn en het innoverend vermogen op het gebied van parkeren in de sectoren mobiliteit, vastgoed en stedelijke ontwikkeling

Hoe werkt het lidmaatschap?

Een lidmaatschap van Vexpan bedraagt € 1997,- per jaar, exclusief btw. Dit is een bedrijfslidmaatschap. Een organisatie mag drie contactpersonen doorgeven die allen gebruikmaken van de voordelen van het lidmaatschap. Het lidmaatschap loopt per kalender jaar en geldt tot wederopzegging. Het lidmaatschap wordt zonder tegenbericht automatisch met een jaar verlengd. Schriftelijke opzegging voor het volgende kalenderjaar kan uiterlijk tot drie maanden voor het einde van het lopende jaar.

Stuur een e-mail

Help ons netwerk te vergroten

Meer leden betekent meer kennisontwikkeling en een groter netwerk. Ben je al lid en meld je een nieuw lid aan? Dan kun je gratis een lunchbijeenkomst bijwonen. Stuur ons een mail en laat weten welke organisatie interesse heeft in het Vexpan lidmaatschap.

Stuur een mail