Modelbepalingen voor deelvervoer

Gepubliceerd op: 12 maart 2024

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert vandaag Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving. Gemeenten beschikken hiermee over gestandaardiseerde regels om de groei van deelvervoer goed te faciliteren. Het beoogt gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen. Dit initiatief is een antwoord op de uitdagingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd bij het opstellen van regels voor een relatief nieuw thema als deelmobiliteit.

 

Veel gemeenten investeren geld en tijd in het opstellen van eigen regels voor deelmobiliteit. Ook gebruiken zij vaak voorbeelden van andere gemeenten. Nieuwe ontwikkelingen vragen echter om voortdurende aanpassingen in wetgeving. De Modelbepalingen voorzien in een grote behoefte van gemeenten om regels op het thema deelmobiliteit te standaardiseren en goed op elkaar af te stemmen. Dit maakt het aanbod en de ervaring voor reizigers eenduidiger en het draagt bij aan de bouw van een landelijk dekkend en samenhangend netwerk van deelvervoer.

 

Tyas Bijlholt, verantwoordelijk wethouder van gemeente Amersfoort, is blij dat de Modelbepalingen nu beschikbaar zijn voor alle gemeenten die aan de slag willen met het reguleren van deelmobiliteit: “Vanuit Amersfoort hebben we intensief meegedacht bij het opstellen van deze modelteksten en ook de aanbieders van deelvervoer betrokken. We gebruiken de Modelbepalingen nu al voor deelfietsen en -scooters. Wij hebben veel gehad aan deze modelteksten, en ik ga ervan uit dat dit ook gaat gelden voor veel andere gemeenten.”

 

Natuurlijk!Deelmobiliteit roept gemeenten op om actief aan de slag te gaan met deze Modelbepalingen. De ervaringen van gemeenten met de daadwerkelijke implementatie en actuele ontwikkelingen op het gebied van deelvervoer, worden door het programma gebruikt om de Modelbepalingen periodiek te updaten. Tijdens het webinar “Modelbepalingen deelmobiliteit in de praktijk” op 18 juni (14.30-16.00 uur) wil het programma de eerste ervaringen ophalen en antwoord geven op de praktijkvragen van gemeenten.

 

Via deze link zijn de Modelbepalingen te downloaden (PDF).

 

De Modelbepalingen zijn ontwikkeld in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van acht gemeenten, vervoerregio’s en twaalf aanbieders van deelmobiliteit. Het is een van de eerste producten van het programma Natuurlijk!Deelmobiliteit. Hierin werken gemeenten, regionale overheden en het Rijk samen aan de versnelling van deelmobiliteit in Nederland. Door, in samenwerking met de markt, een samenhangende aanpak en regie van overheden te ontwikkelen.

 

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): ”Om Nederland nu en in de toekomst bereikbaar te houden is elke vorm van vervoer nodig. De afgelopen jaren zien we dat deelmobiliteit steeds meer wordt gebruikt. Deelscooters, -fietsen en auto’s komen, met name in steden, al veel voor in het straatbeeld. Gemeenten willen duidelijkheid als het gaat om het reguleren van deelmobiliteit. Deze Modelbepalingen helpen daarbij. Dat is goed voor gemeenten en voor gebruikers van deelmobiliteit.”

 

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Het gebruik van deelvervoer groeit. Dat is ook logisch: het is goed voor het milieu, voor de portemonnee en het is een makkelijke manier om elektrisch auto te rijden. Het voorziet daarmee in een behoefte van een steeds groter wordende groep Nederlanders. Deze Modelbepalingen helpen gemeenten om deelmobiliteit te stimuleren.’’

 

Meer informatie
> Bron: Persbericht van Samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit

Tags

Natuurlijk!Deelmobiliteit Modelbepalingen Deelvervoer Deelmobiliteit

Meer nieuws

Nieuwe milieueisen voor een parkeervergunning

Amsterdam wil de luchtkwaliteit verbeteren. Personenauto’s zorgen voor de meeste vervuiling door uitstoot van CO2 en stikstof. Daarom willen ze de regels voor nieuwe parkeervergunningen van vervuilende personenauto’s strenger maken.

Lees meer

Modelbepalingen voor deelvervoer

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving.

Lees meer

Duurzaam betononderhoud in parkeergarages

Nederland staat bekend om zijn innovatieve technieken op het gebied van beheer en onderhoud. Een van de minder bekende, maar uiterst belangrijke technologieën in deze sector is kathodische bescherming.

Lees meer

Duurzame mobiliteitstransitie vraagt om LEV

Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) bieden kansen voor de verduurzaming van mobiliteit. Voor het benutten van de potentie start het LEVERAGE-project van diverse kennisinstellingen en publieke en private partners.

Lees meer

Hoeveel elektrische auto's kan de wereld aan?

Als iedereen elektrisch gaat rijden hebben we geen fossiele uitstoot meer, maar voor de productie van de batterijen en elektromotoren van die auto’s zijn veel grondstoffen nodig.

Lees meer

Zware auto's moeten meer parkeergeld betalen in Parijs, opkomst referendum laag

Mensen die met een zware auto in Parijs willen parkeren, krijgen te maken met fors hogere parkeertarieven. Bij een referendum hierover heeft iets meer dan de helft van de kiezers (54,5 procent) voor een plan van de gemeente gestemd.

Lees meer
1 2 3 14

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief