Werkgroep CLIP: gezamenlijke inzet voldoende laadinfrastructuur

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Vexpan, Platform voor Parkeren in Nederland zetten zich gezamenlijk in voor voldoende laadinfrastructuur in publiek toegankelijke parkeergarages. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit is afgesproken in het in maart 2021 ondertekende Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages (CLIP). Ter ondersteuning van de ambities is de CLIP werkgroep opgericht. Met vertegenwoordiging vanuit het ministerie, de publieke en private exploitanten. 

 

Ambities convenant

De ambities benoemd in het convenant gaan uit van het:

 

 • in 2025 voorzien van 5 procent van alle plekken in parkeergarages met laadinfrastructuur
 • in 2030 voorzien van gemiddeld 10 procent van alle plekken in parkeergarages met laadinfrastructuur

 

Daartoe zullen we kennis verzamelen en verspreiden naar alle stakeholders op gebied van technische ontwikkelingen en brandveiligheid. Waar nodig zullen regelgevingen aangepast worden om deze ontwikkeling zoveel mogelijk te ondersteunen en voldoende capaciteit te kunnen bieden.

 

In 2023 onderzocht de werkgroep een aantal uitdagingen die de ambities nadelig beïnvloeden:

 1. wet- en regelgeving
 2. brandveiligheid
 3. netcapaciteit
 4. verzekerbaarheid
 5. investeringen en data

 

In deze jaarrapportage 2023 geeft werkgroep CLIP adviezen & aanbevelingen bij deze 5 uitdagingen.

 

CLIP Jaarrapportage 2023 met aanbevelingen en adviezen

 

 

 

 

Doelstelling werkgroep CLIP

De doelstelling van de CLIP werkgroep is: ‘Omstandigheden creëren en verbeteren die de slaagkans voor de ambities van het CLIP convenant vergroten.’

 

 

Activiteiten werkgroep

 1. Afstemmen met eigenaren, exploitanten en beheerders van parkeergarages in het publieke en private domein en met andere betrokken stakeholders met betrekking tot de laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen
 2. Uitwerken van onderwerpen die bijdragen aan de transitie naar elektrische mobiliteit (vanuit specifieke deskundigheid)
 3. Collecteren van data met betrekking tot reguliere laadinfrastructuur (<22kW) in het kader van bewaking, voortgang en ambities

 

De werkgroep vergadert 4 keer per jaar om de voortgang van de ambities te bespreken. Op deze pagina informeren wij jou over de voortgang van de uitvoering van het convenant. En we delen kennis met elkaar en de leden van Vexpan.

Voortgang Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages

 • 2019: ondertekening intentieverklaring ministerie IenW en Vexpan op het Vexpan Nationaal Parkeercongres (10 oktober 2019)
 • 2020: voorbereiding uitwerking convenant
 • 2021: ondertekening convenant door staatssecretaris en voorzitter Vexpan (4 maart 2021)
 • 2021: formering werkgroep CLIP en vaststelling uitvoeringsprogramma 2021-2022
 • 2021: eerste dataverzameling
 • 2022: constatering 5 uitdagingen die ambitie nadelig beïnvloeden. Besluit deze in 2023 te onderzoeken.
 • 2023: uitwerken 5 uitdagingen met daarbij adviezen en aanbevelingen
 • 2023: samenvoegen werkgroep CLIP met Vexpan werkgroep Brandveiligheid
 • 2024: presentatie publicatie CLIP: jaarrapportage 2023 (25 januari 2024)
 • 2024: aansluiting zoeken met relevante partijen en belangengroepen die de Vexpan leden kunnen helpen met de 5 uitdagingen

Leden Werkgroep CLIP 

De volgende deelnemers vertegenwoordigen hun organisatie in werkgroep CLIP (klik op de link voor contactgegevens):

 

Nog geen lid van Vexpan?

Word ook lid van Vexpan. Door lid te worden van de branchevereniging en werkgroep CLIP ben je in staat om gezamenlijk op te treden en specifieke belangen te behartigen. Dit kan van invloed zijn op beleidsvorming en regelgeving op het gebied van parkeren en e-laden.

Meer voordelen als lid

Thema E-laden en Brandveiligheid

Laadpalen Gelderland en Utrecht kunnen uitgezet bij krapte op stroomnet

In meerdere gemeenten in Gelderland en Utrecht kunnen laadpalen binnenkort worden uitgezet als het stroomnetwerk overbelast is. De 191 laadpalen komen onder het beheer van Park&Charge en gaan “netbewust laden”. Dat betekent dat er minder of geen stroom naar de palen toegaat als er minder stroom beschikbaar is.

Lees meer

Parking Centrum Oosterdok grootste aantal binnenstedelijke laadplekken van Nederland

Het aantal laadplekken in de parkeergarage bij Oosterdok in Amsterdam is verdubbeld met 76 nieuwe oplaadpunten. Deze uitbreiding biedt elektrische rijders de zekerheid van een laadpaal in het hart van Amsterdam.

Lees meer

Nieuwe regels van kracht voor prijstransparantie laden elektrische auto’s

Vanaf 13 april gelden nieuwe regels over het laden van elektrische auto’s bij laadpalen. De Europese verordening AFIR zorgt in Europa voor meer laadstations, makkelijker laden en duidelijke communicatie over de kosten.

Lees meer

EV Infrastructure & Parking: Will supply ever meet demand?

There are always some fascinating discussions circulating around the electric vehicle (EV) sector. Two inextricably linked bones of contention that will be discussed during next month’s Intertraffic Amsterdam 2024 summit programme are supply and demand.

Lees meer

Tweede editie Essentiële Controlepunten Brandveiligheid

Van ‘Essentiele Controlepunten Brandveiligheid 2024’ is een tweede editie verschenen. Daarin zijn de actuele verwijzingen naar de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) opgenomen.

Lees meer

Elektrisch rijden in 2050: een geactualiseerde prognose van ElaadNL

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd.

Lees meer
1 2 3 18