Disclaimer

Algemeen

 

Vexpan, Platform voor Parkeren in Nederland (Kamer van Koophandel 40204735), hierna te noemen Vexpan, verleent je hierbij toegang tot www.vexpan.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Vexpan en derden zijn aangeleverd. Vexpan behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Vexpan.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vexpan en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vexpan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.