35.000 laadpunten voor 3 provincies

Gepubliceerd op: 13 maart 2024

De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht krijgen er de komende 4 jaar maximaal 35.000 publieke laadpunten bij. Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft hiertoe voor 74 gemeenten een aanbesteding georganiseerd die gewonnen is door Shell ubitricity, Vattenfall InCharge en TotalEnergies. De 3 bedrijven gaan de laadpalen plaatsen, beheren en exploiteren.

 

Medio 2024
De eerste palen kunnen al vanaf medio 2024 op straat staan. ‘Het aantal elektrische auto’s groeit als het goed is de komende jaren door’, vertelt Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland toe. ‘Met deze gezamenlijke aanbesteding zijn wij op die groei voorbereid. De gunning gaat naar 3 partijen die ook goed gekeken hebben naar hoe de nieuwe generatie laadpalen moeten functioneren en eruit moeten zien.’

 

Op verzoek
De betrokken gemeenten willen dat laadpalen op straat goed worden gebruikt en daarom gebeurt het plaatsen van laadpalen op verzoek van elektrische rijders. Daarnaast worden als uit de data blijkt dat een laadpaal drukbezet is extra laadpalen in de buurt bijgeplaatst.

 

De 3 winnaars van de concessie zich volgens MRA-Elektrisch onder meer met hun ideeën voor de functionaliteit en het ontwerp van de laadpaal. Het ontwerp zorgt voor een nieuwe laadpaal die minder plek inneemt en in het straatbeeld past. Gemeenten hebben bovendien de mogelijkheid om te kiezen voor een specifieke kleur en dankzij netbewust laden wordt rekening gehouden met netcongestie.

 

Standaard slim laden
Bij deze nieuwe publieke laadpalen wordt slim laden bovendien de standaard. Dat betekent dat er vooral wordt geladen als het rustiger is op het elektriciteitsnet, op momenten waarop er veel groene stroom wordt opgewekt met windmolens of zonnepanelen en de stroomprijs laag is. Dit gebeurt automatisch waardoor de elektrische rijder er niets van hoeft te merken.

 

Dankzij slim laden wordt de laadsessie verschoven naar een gunstiger tijdstip: bijvoorbeeld van de avond naar midden in de nacht. Alle 3 de laadpaalexploitanten laten de elektrische rijder hier via variabele laadtarieven van meeprofiteren, waardoor deze goedkoper uit is.

 

Netbewust laden
Met de aanbesteding is ook geanticipeerd op netcongestie. Net als bij snelladers – die om een zware netaansluiting vragen – speelt de drukte op het steeds vollere stroomnet ook bij de reguliere laadpalen een rol. De nieuwe laadpalen zijn geschikt voor ‘netbewust laden’.

 

Samen met de netbeheerders werd eind 2023 de handreiking netbewust laden gepresenteerd om knelpunten op het net op te lossen. Op die plekken op het elektriciteitsnet waar de vraag naar elektriciteit even te groot is, kunnen de laadpaalexploitanten het vermogen van de laadpalen dan tijdelijk verminderen.

 

 

Meer informatie
> Bron: nederlandelektrisch.nl
> Meer over laadpunten op deze site vind je onder het Thema: E-laden

Tags

e-laden laadinfrastructuur samenwerking

Meer nieuws

Nieuwe regels van kracht voor prijstransparantie laden elektrische auto’s

Vanaf 13 april gelden nieuwe regels over het laden van elektrische auto’s bij laadpalen. De Europese verordening AFIR zorgt in Europa voor meer laadstations, makkelijker laden en duidelijke communicatie over de kosten.

Lees meer

Tweede editie Essentiële Controlepunten Brandveiligheid

Van ‘Essentiele Controlepunten Brandveiligheid 2024’ is een tweede editie verschenen. Daarin zijn de actuele verwijzingen naar de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) opgenomen.

Lees meer

Elektrisch rijden in 2050: een geactualiseerde prognose van ElaadNL

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd.

Lees meer

Brandveiligheid elektrische fietsen, steps en scooters in parkeergarages

In dit artikel wordt stilgestaan bij de risico’s van deze kleine elektrische vervoersmiddelen, hoe vaak deze in brand vliegen en wat je kan doen om deze vervoermiddelen veilig op te laden.

Lees meer

35.000 laadpunten voor 3 provincies

De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht krijgen er de komende 4 jaar maximaal 35.000 publieke laadpunten bij. Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft hiertoe voor 74 gemeenten een aanbesteding georganiseerd die gewonnen is door Shell ubitricity, Vattenfall InCharge en TotalEnergies.

Lees meer

ElaadNL: Versnelling groei elektrische auto’s na 2030 verwacht

ElaadNL presenteert met de Elaad Outlook Personenauto’s 2024. Met de nieuwste prognoses voor de groei van elektrische auto’s en de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland.

Lees meer
1 2 3 17

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief