Markante personen uit de parkeerwereld: André Wielaard

André Wielaard (voormalig voorzitter Vexpan) is nu Manager Distribution BeNeLux & Business Developer New Markets bij de EasyPark Group en kwam door zijn werk in de informatietechnologie in aanraking met de parkeerwereld. Daarin spelen informatie en innovatie een belangrijke rol om een goed parkeerproduct te kunnen bieden aan de maatschappij, met klantvriendelijkheid als centraal thema. Bij EasyPark werkt André aan de ontwikkeling van de markt en de producten van het bedrijf, om daarmee aan te sluiten op de klantenwensen van de parkeerder.

 

“Mijn missie is een open markt voor parkeerdiensten”

 

Van de redactie Vexpansie  | Tekst: Jeroen QueeSweco / redactie Vexpansie en Sjoerd Stienstra – redactie Vexpansie

 

 

 

André, hoe ben je ooit in het parkeren terechtgekomen?
Nadat ik na mijn schooltijd eerst in de retail had gewerkt, en ook een tijd in de luchtvaart, ben ik aan de slag gegaan bij het bedrijf Simac Techniek. Daar kwam ik in aanraking met de IT. Bij Simac werkte ik onder andere aan software voor meldkamers van de politie en het berichtenverkeer wat daarmee gepaard ging, zoals ook de communicatie met de auto’s ‘in het veld’ en het berichtenverkeer onderling. Zo kwam ik ook in aanraking met parkeerhandhaving, we wonnen in 2001 een tender voor parkeerhandhaving met ‘draagbare’ handterminals.
In 2002 kwam het bedrijf Parkline op de markt en deed digitaal parkeren zijn eerste intrede. Dat ging toen met een RFID-scanner. Simac was betrokken bij het realiseren van een oplossing voor de handhaving. Dat was de eerste kennismaking met parkeren waarbij ik zag hoe veelomvattend het vakgebied eigenlijk was.

De digitalisering kwam echt op gang toen in 2004 de gemeente Amsterdam startte met het volledig digitaliseren van alle parkeeractiviteiten. De gemeente schreef een tender uit voor het ontwikkelen van een applicatie voor de handhaving. Daar ging Simac mee aan de slag en werd ik de directeur van het bedrijf van Simac dat deze oplossing ontwikkelde.

 

 

Hoe ben je met vernieuwing bezig gebleven?
Als je in de IT werkt zie je altijd veel mogelijkheden voor nieuwe oplossingen. Dat past bij mij: nieuwe dingen doen, zoeken naar verbeteringen en streven naar gebruiksvriendelijkheid, maar vooral ook kijken wat het meest zinvol is om verder te brengen.
Zo stond ik daar ook in bij Simac, alleen gaandeweg pasten de producten minder goed bij de Simac organisatie. De producten zijn op een gegeven moment overgegaan naar Waysis, het bedrijf waar onder andere Yellowbrick onderdeel van was. In die overgangstijd heb ik daaraan nog een paar jaar doorgewerkt, en ben toen iets anders gaan doen.

In dat tussenjaar was ik in contact gekomen met EasyPark, dat toen vooral opereerde in de Nordics, en dat op zoek was naar uitbreiding in andere landen. Hun filosofie en bedrijfscultuur spraken mij aan. EasyPark is altijd een grote voorvechter geweest van het open marktprincipe. Door open markten te creëren wordt de totale markt groter. Dat was echter toen nog helemaal niet gebruikelijk en nu nog steeds is in sommige landen sprake van een afgeschermde markt. In Nederland is wat dit betreft met het Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten (SHPV) inmiddels een goede situatie bereikt.

 

 

Je bent lang bestuurslid van Vexpan geweest. Hoe kwamen zij op je pad?
In de tijd dat ik voor Simac actief was had ik veel contact met consultants die gemeenten ondersteunden met inkoop en implementatie van digitale parkeeroplossingen. Via Monique Pluijm ben ik toen gevraagd om bestuurslid te worden. Ik zag daarin een goede mogelijkheid om mijn scope te verbreden. Parkeren is zoveel meer dan handhaven en betalen, het gebied waar ik tot dan toe vooral werkzaam was geweest, en Vexpan is bij uitstek het platform waar al die verschillende aspecten van parkeren elkaar ontmoeten.
Ik heb in totaal twaalf jaar in het bestuur van Vexpan meegedraaid, eerst als bestuurslid, en later als voorzitter.

 

 

Wat heeft het je gebracht?
Vooral heel veel kennis van al die verschillende kanten van parkeren, van mobiliteitsvraagstukken tot zaken als betononderhoud en het keuren van parkeergarages. Je ontmoet waardevolle en interessante contacten en krijgt begrip voor wat er speelt in de parkeerwereld. Ik heb mogen bijdragen aan nieuwe initiatieven zoals CLIP en de samenwerking met CROW, GNMI en SHPV.
Ook de internationale contacten binnen de EPA moeten zeker genoemd worden, met als hoogtepunt natuurlijk het EPA Europees Parkeercongres in Rotterdam in 2017.
Al met al is het bestuurslidmaatschap een heel interessante tijd geweest – ik mis het nog!

Nadat EasyPark het bedrijf ParkNow had overgenomen en een bedrijf met 1.200 medewerkers in ruim 20 landen was geworden, had ik niet meer genoeg tijd om mijn bestuursfunctie goed in te vullen en heb ik afscheid genomen.

 

 

Wat voor ontwikkelingen en vernieuwingen zitten er nog aan te komen op het gebied van digitalisering en handhaving van parkeren?
De scanauto is inmiddels volwassen geworden en je ziet nu andere toepassingen van deze cameratechniek opkomen, zoals het bewaken van spoorwegovergangen en toegangscontrole van autoluwe gebieden, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van parkeeroplossingen voor deelvoertuigen.
Kijkend naar het parkeren zie ik ontwikkelingen op het gebied van voorspelbaarheid met behulp van AI en het goed gebruik maken van data: hoe maak je van data bruikbare informatie, en hoe zet je die informatie om in beleid?
Het gaat dan niet alleen om de vraag hoe je de parkeerdata gebruikt (aansturing/ controle), maar ook hoe de data te gebruiken zijn voor beleidsvorming, monitoring en betrouwbare prognoses. Tenslotte kunnen data ook een rol spelen om publiek en privaat parkeren, met de interessante achterliggende vraag van openbaar versus commercieel belang.
Het model van EasyPark kent drie stakeholders met ieder hun eigen doelen: de parkeerder, gemeenten en de off-street parkeeroperators. De uitdaging zit hem erin om hen zo goed mogelijk te helpen en daarbij de vrees weg te nemen dat ze nadeel zouden hebben van onze diensten of ongewild ‘aan ons vast komen te zitten’.
Om dat verder te brengen is de komende tijd de uitdaging voor onze organisatie en voor mijn persoonlijke rol.

 

 

 

Tags

Vexpansie markant EasyParkGroup loopbaan parkeerdiensten

Bekijk meer artikelen

Is er nog plek voor de auto in onze centra?

Stadscentra worden autoluwer. Wat betekent dit voor de vitaliteit van de centra? Zijn het niet juist de bezoekers met de auto die geld in het laatje brengen? Goudappel deed onderzoek.

Lees meer

Raad Haarlem na referendum: parkeernota ingetrokken

De gemeenteraad van Haarlem heeft op 28 maart 2024 de uitslag van het parkeerreferendum besproken. De raad heeft besloten om de Nota Uitwerking parkeerregulering in te trekken.

Lees meer

Parkeerwachters van de Efteling sorteren auto’s op kleur

Een leeg parkeervak was dinsdag 12 maart niet het enige waar bezoekers van de Efteling naar moesten zoeken als ze met de auto aankwamen. Ze dienden dit keer tijdens het parkeren ook rekening te houden met de kleur van hun wagen. Dankzij een lollige actie van parkeerwachters kon een bijzondere luchtfoto worden gemaakt.

Lees meer

Duurzaam betononderhoud in parkeergarages

Nederland staat bekend om zijn innovatieve technieken op het gebied van beheer en onderhoud. Een van de minder bekende, maar uiterst belangrijke technologieën in deze sector is kathodische bescherming.

Lees meer

Wens gezamenlijke aanpak werkwijze juridische No Cure No Pay bureaus

Vexpan probeert samen met de vier grote steden verenigd in de G4, de Vereniging van Lokale Belastingen (LvLB) en de gemeentelijke belastingen kantoren de wet aangepast te krijgen ten aanzien van de proceskostenvergoeding voor parkeerbelastingen.

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld: André Wielaard

André Wielaard: “Mijn missie is een open markt voor parkeerdiensten”.

Lees meer
1 2 3 34