Goudappel

Goudappel is een adviesbureau op het gebied van mobiliteit in de breedste zin van het woord. We worden met veel trots vertegenwoordigd door de beste experts in de markt; van verkeerskundig adviseurs tot softwareontwikkelaars, van modelleurs tot gedragswetenschappers, en van parkeerspecialisten tot landschapsarchitecten. Goudappel is 100% eigendom van de medewerkers, waardoor de visievorming en advisering volledig onafhankelijk tot stand komen.

 

We verzorgen de volledige adviesketen in eigen huis: het advies is gebaseerd op data die Goudappel deels zelf genereert, en komt tot stand met software en modellen die we zelf ontwikkelen om te komen tot de beste beslisinformatie. Onze kennis van alle elementen binnen de adviesketen leidt tot integrale en onafhankelijke oplossingen van de hoogste kwaliteit. Door het aangaan van nationale en internationale partnerships, is Goudappel een spin in het web in mobiliteitsland. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de leefbaarheid van de openbare ruimte in Nederland en daarbuiten. Parkeren vormt daarin een belangrijke schakel. Duurzame locatie- en gebiedsontwikkeling vereist een integrale parkeer- en mobiliteitsstrategie, en dat is méér dan alleen het bepalen van het aantal parkeerplaatsen en het ontwerp daarvan. Deelmobiliteit, logistiek, fiets, lopen en OV zijn tegenwoordig net zo belangrijk om te komen tot een toekomstgerichte oplossing, die kan rekenen op draagvlak en ook juridisch standhoudt.

 

Bedrijfsgegevens

Goudappel

Postbus 161, 7400 AD Deventer

+31 (0)570 666 222

www.goudappel.nl

 

Contactpersonen

drs. J.M. Roelands (Jeroen), Teammanager

ir. A.E.M. van de Reijt (Aukje), adviseur Parkeren

ing. R. Ruisch (Robert), adviseur Parkeren

Sector

Adviesbureau Onderzoek

Premium Partner