Samenwerking

Wij werken nauw samen binnen het netwerk van parkeer professionals. Partners zijn onder andere collega-organisaties in Europa. We hebben constructieve contacten met politici, beleidsmakers en bevoegd gezag op landelijk en decentraal niveau om gezamenlijk te werken aan transitie van parkeren naar mobiliteit binnen de stedelijke ontwikkeling en de verduurzaming van Nederland.

 

Europese samenwerking: EPA
Vexpan is lid van de EPA, European Parking Association. Deze organisatie promoot positieve parkeeroplossingen voor duurzame mobiliteit. Zij verstrekt ook de ESPA (European Standard Parking Award), een onderscheiding als kwaliteitslabel voor parkeergarages. De ESPA wordt in Nederland toegekend en uitgereikt door Vexpan.

 

Ministerie
Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft Vexpan een convenant ondertekend: Convenant Laadinfrastructuur In Parkeergarages (CLIP). In het convenant is afgesproken dat het ministerie en Vexpan zich gezamenlijk inzetten voor voldoende laadinfrastructuur in parkeergarages, zowel kwantitatief als kwalitatief. In 2025 zal 5 procent van alle plekken in parkeergarages voorzien moeten zijn van laadinfrastructuur en in 2030 gemiddeld 10 procent. Artikelen hierover vind je bij de thema’s E-laden en Veiligheid.

 

Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven
CROW, GNMI, SHPV en Vexpan bundelen de krachten en initiëren het Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven.

 

Opleiding
Parkeren is een breed vakgebied met complexe vraagstukken. Vandaar dat er een stijgende vraag is naar professionals. In nauwe samenwerking met Vexpan biedt DTV Consultants de praktijkgericht post-hbo opleiding Parkeren. Samen met topdocenten die jarenlange ervaring hebben uit de praktijk.

Gerelateerde en/of samenwerkende organisaties
ANWB – Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, belangenbehartiger leden
ATGB – Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften
Brandveilig.com – Platform voor brandpreventisten, architecten en inspectiebureaus
CROW KpVV- Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
DTV Consultants – O.a. diverse parkeeropleidingen i.s.m. CROW en Vexpan
EPA – European Parking Association
GNMI – Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur
NEN – Nationale Normalisatie-Instituut: NEN 2443
Parking Network – Network for parking industry professionals
RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
SHPV – een landelijke organisatie van gemeenten. Beheer digitaal platform voor ontsluiten en afhandelen parkeer- en verblijfsrechten en heffingen
VABOR – Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie
VBR – Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven
VNG – Wet- en regelgeving op het gebied van parkeren

 

Zusterorganisaties 
British Parking Association
Canadian Parking Association
German Parking Association
International Parking Institute
National Parking Association (Verenigde Staten)
Parking Association of Australia