Evenementen

Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden door informatieuitwisseling in het kennisnetwerk. Zo is een strategisch doel het creëren, uitbouwen en onderhouden van contacten en stimuleren van samenwerkingsverbanden op nationaal niveau met verschillende partijen om goed gastheerschap van de parkeersector vorm te geven en uit te dragen. Vexpan vindt het daarom belangrijk om momenten te creëren waar deze informatieuitwisseling in levende lijve plaats vindt. Vexpan organiseert en doet daarom ieder jaar mee aan een aantal evenementen zoals lunchbijeenkomsten, het Parkeervak en het Nationaal Parkeercongres.

De evenementen van Vexpan in 2021 en 2022 worden mogelijk gemaakt door: