Vexpan Platform Parkeren Nederland

Vexpan is het Platform Parkeren Nederland, opgericht op 18 april 1986. Adviesbureaus, bouwbedrijven, dienstverleners op parkeergebied, exploitanten, gemeenten, installatiebedrijven, leveranciers van parkeerapparatuur, projectontwikkelaars en alle andere bij de parkeersector betrokken partijen vinden elkaar binnen Vexpan. Alle onderwerpen gerelateerd aan parkeren hebben de volledige aandacht van Vexpan. Het kan gaan om straatparkeren en parkeergarages, gratis parkeren en betaald parkeren, mechanisch parkeren en parkeerapparatuur. 

 

Naast een platform bieden aan de verschillende partijen faciliteert Vexpan de ontwikkeling van kennis binnen en over de sector, ondersteunt en ontwikkelt Vexpan de identiteit en het imago van de parkeersector in brede zin, en is Vexpan het aanspreekpunt voor alle publieke en private doelgroepen als het om parkeren gaat.

 

Onze missie:
Vexpan is dé autoriteit op het gebied van parkeren binnen de sector mobiliteit en duurzame stedelijke ontwikkeling.

 

Onze visie:
Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden door informatie-uitwisseling in het kennisnetwerk, om zo integraal de kwaliteit van het vakgebied parkeren continu te verbeteren.

Doelen

Vexpan heeft daarbij de volgende strategische doelen:

 • Het creëren, uitbouwen en onderhouden van contacten en stimuleren van samenwerkingsverbanden op nationaal niveau met verschillende partijen om goed gastheerschap van de parkeersector vorm te geven en uit te dragen.
 • Het volgen en in kaart brengen van de digitale ontwikkelingen in de parkeerwereld. Het verspreiden van de kennis hierover via de bestaande en nieuw te ontwikkelen communicatiemiddelen.
 • Het bevorderen van het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn alsmede het innoverend vermogen in de sectoren mobiliteit en vastgoed.
 • Het nemen van initiatieven op het gebied van kennisvermeerdering en/of het aanbieden van faciliteiten voor kennisverspreiding en professionalisering in de parkeersector en het uitwisselen van ervaringen tussen de leden op het gebied van beleid, richtlijnen/wetgeving en uitvoering in de sector.
 • Een platform bieden waarop leden offline en online contacten kunnen leggen en onderhouden die hen verder kunnen helpen in hun werk.

 

Parkeren volop in beweging! | Europese Position Paper

Meer en meer is parkeren verbonden met de grote maatschappelijke opgaven die Nederland kent. Het vormt een van de hoekstenen van het verkeers- en vervoersbeleid bij gemeenten en regio’s voor de bereikbaarheid, economische vitaliteit en leefbaarheid.

 

Op het tweejaarlijks Europees parkeercongres in september 2019 heeft de European Parking Association een strategisch Position Paper gepubliceerd. Hierin wordt de rol van parkeren belicht op vier belangrijke beleidsdoelen:

 • Verminderen van verontreiniging en congestie door elektrificatie en beperken zoekverkeer;
 • Duurzame mobiliteit door faciliteren van andere vervoerwijzen dan alleen autoverkeer;
 • Efficiënter gebruik van openbare stedelijke ruimte tussen voetpad en rijweg;
 • Verhoging van de aantrekkelijkheid van stadscentra.

 

Om deze strategische richtlijnen voor de Nederlandse situatie verder te concretiseren heeft Vexpan op basis van het Europese Position Paper deze ‘covernote’ geproduceerd. Hierin worden vier transities beschreven, die in elkaar grijpen en zo de vier Europese beleidsdoelen ondersteunen:

 1. Digitaal parkeren op basis van kenteken, inclusief betaalproces;
 2. Elektrificatie van het autopark;
 3. Transitie van straatparkeren naar garageparkeren;
 4. Migratie van parkeer- naar verblijfsrechten.

 

Wat is de rol van parkeren bij duurzame stedelijke ontwikkeling en mobiliteit?

Lees dit in de Vexpan covernote van EPA Position Paper. Deze vind je ook bij Publicaties, net zoals ons jaarverslag.

> Download EPA Position Paper

> Download Vexpan covernote