Onderzoek tarief Transferium s‘-Hertogenbosch

Het aanwijzen van Transferia als een activiteit die plaatsvindt in het algemeen economisch belang vergt een gedegen argumentatie. ‘s-Hertogenbosch vraagt Spark (m.b.v. parkeerdata) de prijsgevoeligheid van het parkeertarief inzichtelijk te maken.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch stimuleert al geruime tijd de economische ontwikkeling van haar binnenstad en voert omwille van de leefbaarheid al geruime tijd een actief verkeers- en mobiliteitsbeleid. Dit (parkeer)beleid is er op gericht om de druk op de openbare ruimte van met name de binnenstad beheersbaar te maken en te verlagen. Tegen deze achtergrond heeft de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch besloten het aanbieden van parkeergelegenheid op haar transferia aan te wijzen als een economische activiteit, die plaatsvindt in het algemeen. Een dergelijk besluit maakt het mogelijk om het gebruik van de transferia tegen een binnen het (parkeer)beleid passend aantrekkelijk tarief aan te bieden.

Lees het volledige artikel op spark-parkeren.nl