Provincies, gemeenten en sector aan beoogde coalitie: geef voldoende prioriteit aan mobiliteit

Gepubliceerd op: 19 april 2024

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken het belang van mobiliteit hoog op de politieke agenda. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, is structureel investeren in mobiliteit van groot belang.

 

“Mobiliteit is geen doel, maar een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Denk daarbij aan voldoende autowegen, fiets- en wandelpaden, waterwegen, bruggen en sluizen en een fijnmazig OV-netwerk. Bereikbaarheid én de betaalbaarheid daarvan is cruciaal, zegt ANWB-bestuursvoorzitter Marga de Jager, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie.

 

Capaciteit op peil brengen
De nood is hoog constateren de samenwerkende partijen. Het land slibt dicht als het komende kabinet niet met daadkrachtig mobiliteitsbeleid komt. In dat nieuwe beleid is in veel gevallen maatwerk nodig, omdat de problemen wijdverbreid zijn [1]. Van achterstallig onderhoud aan de infrastructuur [2], tot het op peil brengen van de capaciteit in het openbaar vervoer. Er moet slimmer worden omgegaan met wat er al is, in combinatie met meer geld. Jaarlijks is voor beheer en onderhoud alleen al 2 à 3 miljard euro extra nodig, los van investeringen in uitbreiding en vernieuwing van de infrastructuur. Het lijkt een enorme investering [3], maar daar krijgt Nederland veel voor terug, zegt gedeputeerde Harry van der Maas van het IPO: ‘Het land slibt dicht als het komende kabinet niet met daadkrachtig mobiliteitsbeleid komt. Dat kan voorkomen worden door slimmer om te gaan met wat er al is, in combinatie met meer geld.’

 

Hou oog voor betaalbaarheid en reeds geplande projecten
Marga de Jager: ‘De politiek moet oog houden voor de betaalbaarheid van zowel reizen met het openbaar vervoer als de auto, zodat Nederlanders naar werk, school, familie of vrienden kunnen. De formerende partijen moeten niet alleen vooruitkijken, maar ook oog hebben voor eerder gemaakte afspraken. Van lopende of reeds geplande projecten moet de financiering of uitvoering niet teruggedraaid worden. Haperend beheer en onderhoud aan bijvoorbeeld rijkswegen leidt tot extra druk op provinciale en lokale wegen.
Bereikbaarheid moet beter

 

Iedere regio moet bereikbaar zijn. Gemeenten willen investeren in het verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit. Daarbij wordt ingezet op zo veel mogelijk lopen, fietsen, OV, deelmobiliteit en waar nodig de auto. Wethouder gemeente Meierijstad en VNG-commissielid Jan van Burgsteden: ‘Het is voor onze inwoners van belang dat er betaalbare en gelijkwaardige alternatieven voor de auto beschikbaar zijn, zoals goed OV in elke regio. Het is cruciaal dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en nieuwe woonwijken duurzaam en goed bereikbaar blijven, ook als je geen auto hebt.’

 

Kom in actie
De Mobiliteitsalliantie, de VNG en het IPO doen een dringend beroep op de beoogde coalitie om mobiliteit onlosmakelijk onderdeel te maken van nieuw beleid. Daar heeft de kiezer niet alleen behoefte aan, maar ook recht op.

 

Meer informatie:
> [1]: TNO
> [2]: Rijksoverheid
> [3]: Tweede Kamer

Tags

mobiliteit politieke agenda bereikbaarheid duurzaam

Meer nieuws

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer

Programma en sprekers bekend Vexpan Nationaal Parkeercongres 2024

Het projectteam van actieve leden heeft het programma van het jaarlijks Vexpan Nationaal Parkeercongres al rond. Dit is tijdens de ALV van 17 mei door het bestuur gepresenteerd. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries.

Lees meer

Aantal Engelse parkeergarages weigeren grote auto's

Auto’s worden steeds groter en zwaarder. Vijf Britse gemeenten hebben voertuigen van meer dan vijf meter lengte verboden om parkeergarages te gebruiken.

Lees meer

60 jaar betaald parkeren Amsterdam

Het Parool besteedt aandacht aan 60 jaar betaald parkeren in Amsterdam. In de maand dat de parkeermeter in de hoofdstad zijn zestigste verjaardag vierde, kondigde het stadsbestuur een uitbreiding aan van het betaald parkeren in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Lees meer

Parkeerbeleid en files in de stad

In Amsterdam zijn in 2019 de tarieven voor parkeren op straat flink verhoogd, als onderdeel van het project om de stad autoluw te maken. Uit onderzoek blijkt dat de totale vraag naar parkeren in de stad, inclusief garage parkeren, daardoor met ongeveer 15% daalde, en dat het aantal gereden autokilometers met 2% afnam, vooral tijdens de avondspits.

Lees meer

Kosten parkeervergunning flink gestegen in diverse gemeenten

Mensen die een vergunning nodig hebben om hun auto in de buurt van hun woning te parkeren, betalen daarvoor vaak meer dan een paar jaar geleden.

Lees meer
1 2 3 36

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief