Hoe kijken parkeerprofessionals naar initiatief Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven?

Parkeren is een belangrijke maar jammer genoeg vaak onderschatte schakel in het mobiliteitsbeleid. Om het belang ervan meer op het netvlies te krijgen van de vele stakeholders – gemeenten, regio’s, marktpartijen en niet in de laatste plaats de automobilist die zijn voertuig ergens kwijt moet zien te raken – hebben vier organisaties op parkeergebied hun krachten gebundeld: SHPV, CROW, GNMI en Vexpan. Tijdens de webinar ‘Parkeren volop in beweging!’ gingen gastsprekers in op een aantal van de thema’s van het Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven. De webinar vormde 12 april 2022 de aftrap van het initiatief voor het actieprogramma en de samenwerking.

 

Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling
Met alle bouwopgaven die gemeenten op zich af zien komen is het van belang om na te denken hoe om te gaan met het bijkans onvermijdelijke parkeerprobleem. Eén miljoen woningen in het land realiseren kan niet met anderhalf tot twee miljoen parkeerplaatsen erbij, conform de vroeger gehanteerde normen.

Er is strijd om de ruimte en zeker hiervoor geldt dan ook de aloude uitspraak ‘voorkomen is beter dan genezen’. Een voorbeeld: Nijmegen, dat ervoor kiest om de woningbouwopgave op te lossen door inbreiding. Mede met het oog daarop is enige tijd geleden de Parkeernota 2020-2030 opgesteld, vertelt Jasper Meekes van de gemeente Nijmegen. Die nota gaat over het parkeren van auto én fiets.

 

Dat laatste vormt een indicatie dat de gemeente op mobiliteitsgebied meer sturend gaat optreden door fietsgebruik, het openbaar vervoer en vormen van deelmobiliteit te stimuleren. De parkeernormen gaan omlaag – zo krijgt iemand die parkeergelegenheid op eigen terrein heeft geen parkeervergunning meer – en de gemeente gaat in sommige wijken ‘proactief betaald parkeren’ invoeren. Dat wil zeggen dat er al betaald moet worden voordat de ontwikkeling van een bepaald gebied begint, ook al is er nog geen sprake van parkeeroverlast. Niet alleen voorkomt de gemeente daarmee dat er betaald moet gaan worden als iedereen al gewend is aan gratis parkeren, het maakt het ook mogelijk om voorzieningen als een parkeergarage te realiseren.

Deze operatie geschiedt budgetneutraal: meer betaald parkeren betekent meer inkomsten voor de gemeente, waardoor de tarieven omlaag kunnen. Bewoners betalen nog maar één euro per maand voor een parkeervergunning voor de eerste auto; voor een tweede en eventueel derde auto gaan de tarieven wel fors omhoog.

 

Het nieuwe parkeersysteem wordt als eerste ingevoerd in de wijk Hof van Holland, vanuit de stad gezien aan de overzijde van de Waal, samen met de aanleg van extra fietsinfrastructuur. Als tweede volgt een nog te bouwen wijk nabij het station waar zo’n 2000 kleine sociale huurwoningen komen met lage parkeernormen. Onderzocht wordt nog of het ook mogelijk is om geheel ‘autovrije’ wooncomplexen te realiseren.

 

(Open) data, wat kan je ermee?
Data zijn onmisbaar om inzicht te krijgen in alles wat er gebeurt rond parkeren. Het is van groot belang dat de data goed zijn, want zoals Martin Andriessen (SHPV) het stelt: ‘Als je er rommel in gooit, komt er ook rommel uit’. Zorg dus voor goede en liefst open data – maar wie moet dat doen?

 

Hans ten Barge van de gemeente Arnhem heeft er ervaring mee opgedaan. ‘We verzamelen al lang data rond parkeren. Aanvankelijk was dat heel beperkt, het aantal verkochte tickets in parkeergarages bijvoorbeeld, maar gaandeweg is er steeds meer bijgekomen. We gebruiken de data voor controle of alles goed loopt en voor beleidsontwikkeling.’ Hij waarschuwt om er niet te licht over te denken: ‘Het is een behoorlijke klus om de data te verzamelen, je moet ze echt uit de systemen trekken en bewerken. Het na bewerking aanbieden als open data is eigenlijk het minste werk.’

André Wielaard (EasyPark Group/Parkmobile) vertegenwoordigt de markt. Ook hij benadrukt het belang van (open) data: ‘Wij kunnen niet zonder, we hebben ze nodig voor het ontwikkelen van diensten voor gemeenten en gebruikers. Open data zijn heel handig, het zou heel mooi zijn als alle gemeenten die leveren en ook dezelfde standaard daarbij hanteren. Ook zouden we graag over dynamische data beschikken, daarmee kunnen we real time informatie geven over de beschikbaarheid van parkeerruimte.’ Uiteindelijk is iedereen daarbij gebaat, daardoor kun je zoekverkeer voorkomen en dat betekent minder drukte en minder ergernis.

 

Ten Barge en Wielaard zijn voorstanders van samenwerking tussen overheid (gemeenten) en marktpartijen bij het verzamelen en vervolgens beschikbaar stellen van data, maar zien nog huiver daarvoor. Ten onrechte, vinden ze. Wielaard: ‘Rijkswaterstaat gebruikt signaleringen van bepaalde automerken om de staat van het wegdek te controleren. Zoiets zou je ook bij parkeren kunnen doen, zonder dat er sprake is van aantasting van de privacy’.
Ten Barge: ‘Arnhem heeft het verzamelen van data al uitbesteed aan een marktpartij. Dat kan prima, terwijl de overheid de regie houdt; de SHPV zou daarbij een rol kunnen spelen.’

 

> Bekijk de post van Monit data | Parkeer Monitor

 

Energiehubs en parkeergarages
Jan van Rookhuijzen van ElaadNL stelt het simpel: elke elektrische auto is een batterij op wielen. De komende jaren wordt het mogelijk dat auto’s ook stroom terugleveren aan het net. Als je dat (ook) in parkeergarages mogelijk maakt, ontwikkelt de parkeergarage zich tot een energiehub. Nu misschien nog een toekomstvisioen, maar als het aantal elektrische auto’s toeneemt tot ooit zo’n acht miljoen, dan kunnen die auto’s tijdens het parkeren – wat ze zo’n 23 uur per dag doen – zeven keer de productie van de Amercentrale leveren. Met zo’n hoeveelheid energie heb je een verdienmodel in handen.

Een energiehub is (ook) voor de automobilist een niet-te-missen aanbod: ‘Je parkeert je auto die vervolgens stroom aan het net levert. Daar krijg je een vergoeding voor, in feite werkt je auto voor je,’ belooft Jeroen Herremans (Connectr).

Maar daarvoor moet er nog wel het een en ander gebeuren, waarschuwt hij. Er zijn heel veel partijen nodig om van een parkeergarage een energiehub te maken. De energienetten moeten het aankunnen, maar er moeten ook regelingen komen voor de betaling, de veiligheid moet op orde zijn, etc. Herremans: ‘Er is nóg meer samenwerking nodig dan we nu al hebben voor het versnellen van de energietransitie.’ Dat het ervan komt, staat voor Herremans vast. ‘De energietransitie gaat niet meer weg, en met alle elektrische auto’s in je parkeergarage heb je in feite al een energiehub; de vraag is alleen of je er gebruik van maakt.’ Connectr, ‘coalitiebouwer’ tussen vraag en aanbod, kan een blauwdruk daarvoor maken.

Samenwerking
Bij alle hierboven geschetste ontwikkelingen is het trefwoord ‘samenwerking’. SHPV, CROW, GNMI en Vexpan geven nu het goede voorbeeld. Caspar de Jonge van het ministerie van IenW ziet de resultaten al voor zich: ‘Data zijn over een paar jaar ontsloten én worden gebruikt, en een substantieel aantal parkeergarages is een energiehub geworden. Maar dat lukt alleen als we snel concreet worden.’

 

Roeland van der Zee (wethouder voor o.a. mobiliteit in Arnhem) noemt nog een praktisch voorbeeld: een uniforme, landelijk geldige parkeerkaart voor gehandicapten. ‘Door met elkaar samen te werken kan er één systeem komen dat je overal kunt gebruiken, ongeacht waar je woont.’

 

Er is veel te doen, maar het is in zekere zin ook simpel. We moeten gewoon beginnen en aan de slag gaan met elkaar.

 

 

Meer informatie

> Foto: Maurits van den Toorn | vlnr: Caspar de Jonge, Roeland van der Zee, Frans Bekhuis (CROW)
Nieuwsbericht
Factsheet
CROW
GNMI
SHPV

 

Met dank aan
Gemeente Nijmegen
Gemeente Arnhem
ElaadNL
Connectr
EasyPark

 

De volgende bijeenkomst is:
19 mei 2022 in Amsterdam | Vexpan Innovatietour & Netwerkevent 2022 | Thema: E-laden update!

 

Tags

duurzame gebiedsontwikkeling open data energyhubs Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven

Bekijk meer artikelen

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer

Programma en sprekers bekend Vexpan Nationaal Parkeercongres 2024

Het projectteam van actieve leden heeft het programma van het jaarlijks Vexpan Nationaal Parkeercongres al rond. Dit is tijdens de ALV van 17 mei door het bestuur gepresenteerd. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries.

Lees meer

Aantal Engelse parkeergarages weigeren grote auto's

Auto’s worden steeds groter en zwaarder. Vijf Britse gemeenten hebben voertuigen van meer dan vijf meter lengte verboden om parkeergarages te gebruiken.

Lees meer

60 jaar betaald parkeren Amsterdam

Het Parool besteedt aandacht aan 60 jaar betaald parkeren in Amsterdam. In de maand dat de parkeermeter in de hoofdstad zijn zestigste verjaardag vierde, kondigde het stadsbestuur een uitbreiding aan van het betaald parkeren in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Lees meer

Parkeerbeleid en files in de stad

In Amsterdam zijn in 2019 de tarieven voor parkeren op straat flink verhoogd, als onderdeel van het project om de stad autoluw te maken. Uit onderzoek blijkt dat de totale vraag naar parkeren in de stad, inclusief garage parkeren, daardoor met ongeveer 15% daalde, en dat het aantal gereden autokilometers met 2% afnam, vooral tijdens de avondspits.

Lees meer

Kosten parkeervergunning flink gestegen in diverse gemeenten

Mensen die een vergunning nodig hebben om hun auto in de buurt van hun woning te parkeren, betalen daarvoor vaak meer dan een paar jaar geleden.

Lees meer
1 2 3 36