Uitdagingen laadinfrastructuur parkeergarages: aanbevelingen en adviezen

Gepubliceerd op: 26 januari 2024

Per 1 november 2023 is 2,6 procent van alle plekken in parkeergarages voorzien met laadinfrastructuur. Dat communiceert de Vexpan werkgroep CLIP in haar jaarrapportage 2023 dat tijdens de Vexpan Nieuwjaarsreceptie is gepresenteerd. Er zijn echter vijf uitdagingen die de ambities uit het convenant nadelig beïnvloeden. De werkgroep doet hiervoor aanbevelingen en geeft adviezen.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Vexpan, Platform voor Parkeren in Nederland zetten zich gezamenlijk in voor voldoende laadinfrastructuur in publiek toegankelijke parkeergarages. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit is afgesproken in het in maart 2021 ondertekende Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages (CLIP). Ter ondersteuning van de ambities is de CLIP werkgroep opgericht. Met vertegenwoordiging vanuit het ministerie, de publieke en private exploitanten.

 

Tussenstand ambities convenant
De ambities benoemd in het convenant gaan uit van het in 2025 voorzien van 5 procent van alle plekken in parkeergarages met laadinfrastructuur. In 2030 moet dit 10 procent zijn. Per 1 november 2023 werden in totaal 4016 laadpunten op 152.497 parkeerplaatsen geteld bij exploitanten en gemeenten voor parkeerobjecten waar EV-laadinfrastructuur is aangebracht. Dat komt overeen met 2,6% ten opzichte van het aantal parkeerplaatsen. Er moet worden opgemerkt dat de totale dataset 256.118 bedroeg en er nog vele parkeervoorzieningen niet zijn uitgerust met EV-laadinfrastructuur.

 

Vijf uitdagingen ambities
In 2023 onderzocht de werkgroep een aantal uitdagingen die de ambities nadelig beïnvloeden. Deze uitdagingen zijn:
1) wet- en regelgeving
2) brandveiligheid
3) netcapaciteit
4) verzekerbaarheid
5) investeringen en data

 

In haar jaarrapportage doet de werkgroep CLIP voor deze vijf onderdelen een aantal adviezen en aanbevelingen opgenomen. In 2024 wordt aansluiting gezocht met relevante externe partijen en belangengroepen die de Vexpan leden kunnen helpen met de vijf genoemde uitdagingen.

 

Meer informatie
> Werkgroep CLIP & update uitwerking Convenant
> Download Jaarrapportage 2023 Werkgroep CLIP
> Terugblik Vexpan Nieuwjaarsreceptie 2024

Tags

elektrisch laden laden jaarrapportage 2023 CLIP convenant

Meer nieuws

Stand convenant laadinfrastructuur in parkeergarages | Interview Vexpan met De Telegraaf

'Flink tekort aan laadpalen in parkeergarages: overvol stroomnet en brandveiligheid gooien roet in het eten.' De Telegraaf over stand van zaken Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages (CLIP) van Vexpan en Ministerie I&W.

Lees meer

Laadpalen Gelderland en Utrecht kunnen uitgezet bij krapte op stroomnet

In meerdere gemeenten in Gelderland en Utrecht kunnen laadpalen binnenkort worden uitgezet als het stroomnetwerk overbelast is. De 191 laadpalen komen onder het beheer van Park&Charge en gaan “netbewust laden”. Dat betekent dat er minder of geen stroom naar de palen toegaat als er minder stroom beschikbaar is.

Lees meer

Parking Centrum Oosterdok grootste aantal binnenstedelijke laadplekken van Nederland

Het aantal laadplekken in de parkeergarage bij Oosterdok in Amsterdam is verdubbeld met 76 nieuwe oplaadpunten. Deze uitbreiding biedt elektrische rijders de zekerheid van een laadpaal in het hart van Amsterdam.

Lees meer

Nieuwe regels van kracht voor prijstransparantie laden elektrische auto’s

Vanaf 13 april gelden nieuwe regels over het laden van elektrische auto’s bij laadpalen. De Europese verordening AFIR zorgt in Europa voor meer laadstations, makkelijker laden en duidelijke communicatie over de kosten.

Lees meer

EV Infrastructure & Parking: Will supply ever meet demand?

There are always some fascinating discussions circulating around the electric vehicle (EV) sector. Two inextricably linked bones of contention that will be discussed during next month’s Intertraffic Amsterdam 2024 summit programme are supply and demand.

Lees meer

Tweede editie Essentiële Controlepunten Brandveiligheid

Van ‘Essentiele Controlepunten Brandveiligheid 2024’ is een tweede editie verschenen. Daarin zijn de actuele verwijzingen naar de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) opgenomen.

Lees meer
1 2 3 18

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief