Uitdagingen laadinfrastructuur parkeergarages: aanbevelingen en adviezen

Gepubliceerd op: 26 januari 2024

Per 1 november 2023 is 2,6 procent van alle plekken in parkeergarages voorzien met laadinfrastructuur. Dat communiceert de Vexpan werkgroep CLIP in haar jaarrapportage 2023 dat tijdens de Vexpan Nieuwjaarsreceptie is gepresenteerd. Er zijn echter vijf uitdagingen die de ambities uit het convenant nadelig beïnvloeden. De werkgroep doet hiervoor aanbevelingen en geeft adviezen.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Vexpan, Platform voor Parkeren in Nederland zetten zich gezamenlijk in voor voldoende laadinfrastructuur in publiek toegankelijke parkeergarages. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit is afgesproken in het in maart 2021 ondertekende Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages (CLIP). Ter ondersteuning van de ambities is de CLIP werkgroep opgericht. Met vertegenwoordiging vanuit het ministerie, de publieke en private exploitanten.

 

Tussenstand ambities convenant
De ambities benoemd in het convenant gaan uit van het in 2025 voorzien van 5 procent van alle plekken in parkeergarages met laadinfrastructuur. In 2030 moet dit 10 procent zijn. Per 1 november 2023 werden in totaal 4016 laadpunten op 152.497 parkeerplaatsen geteld bij exploitanten en gemeenten voor parkeerobjecten waar EV-laadinfrastructuur is aangebracht. Dat komt overeen met 2,6% ten opzichte van het aantal parkeerplaatsen. Er moet worden opgemerkt dat de totale dataset 256.118 bedroeg en er nog vele parkeervoorzieningen niet zijn uitgerust met EV-laadinfrastructuur.

 

Vijf uitdagingen ambities
In 2023 onderzocht de werkgroep een aantal uitdagingen die de ambities nadelig beïnvloeden. Deze uitdagingen zijn:
1) wet- en regelgeving
2) brandveiligheid
3) netcapaciteit
4) verzekerbaarheid
5) investeringen en data

 

In haar jaarrapportage doet de werkgroep CLIP voor deze vijf onderdelen een aantal adviezen en aanbevelingen opgenomen. In 2024 wordt aansluiting gezocht met relevante externe partijen en belangengroepen die de Vexpan leden kunnen helpen met de vijf genoemde uitdagingen.

 

Meer informatie
> Werkgroep CLIP & update uitwerking Convenant
> Download Jaarrapportage 2023 Werkgroep CLIP
> Terugblik Vexpan Nieuwjaarsreceptie 2024

Tags

elektrisch laden laden jaarrapportage 2023 CLIP convenant

Meer nieuws

ElaadNL: Versnelling groei elektrische auto’s na 2030 verwacht

ElaadNL presenteert met de Elaad Outlook Personenauto’s 2024. Met de nieuwste prognoses voor de groei van elektrische auto’s en de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland.

Lees meer

Hoeveel elektrische auto's kan de wereld aan?

Als iedereen elektrisch gaat rijden hebben we geen fossiele uitstoot meer, maar voor de productie van de batterijen en elektromotoren van die auto’s zijn veel grondstoffen nodig.

Lees meer

Nieuwe regelgeving en subsidie oplaadpunten in parkeergarages in 2024

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) per 1 januari 2024 gelden er ook nieuwe regels voor het plaatsen van oplaadpunten in parkeergarages.

Lees meer

Emergency Plug voor elektrische auto’s wint Automotive Innovation Award

Total Safety Solutions heeft met zijn Emergency Plug voor elektrische voertuigen de Automotive Innovation Award 2024 gewonnen in de categorie Veiligheid.

Lees meer

Uitdagingen laadinfrastructuur parkeergarages: aanbevelingen en adviezen

Per 1 november 2023 is 2,6 procent van alle plekken in parkeergarages voorzien met laadinfrastructuur. Dat communiceert de Vexpan werkgroep CLIP in haar jaarrapportage 2023. Er zijn echter vijf uitdagingen.

Lees meer

Elektrisch rijden: heeft accupakket verwisselen de toekomst?

In China is de Nio ET7 gepresenteerd. Binnen afzienbare tijd moet de elektrische sedan ook leverbaar worden met een verwisselbaar accupakket. Slim, maar heeft die technologie eigenlijk toekomst?

Lees meer
1 2 3 16

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief