Rotterdam Nederlands meest EV-vriendelijke gemeente

Gepubliceerd op: 10 november 2022

Gemeente Rotterdam is het meest vriendelijk voor elektrische rijders in Nederland. Dit maakt ALD Automotive bekend. Het is de eerste keer dat de leasemaatschappij de verkiezing ‘Meest EV-vriendelijke gemeente’ houdt.

 

Gemeente Rotterdam komt als beste naar voren omdat de vakjury – bestaande uit Lonneke van der Horst en Chris Heiligers (ALD Automotive), Marina van Helvoort (VER), Marc Klaver (automotive journalist) en Carlo van de Weijer (mobility expert aan de TU Eindhoven en keynote spreker Vexpan Nationaal Parkeercongres) – het EV-beleid van Rotterdam vooruitstrevend en helder vindt. Vanuit verschillende pijlers gericht op de inwoners, de logistieke sector en de laadinfrastructuur wordt de transitie naar een energiezuinig en schoner vervoersbeleid duidelijk aangepakt. De gemeente geeft bovendien het goede voorbeeld met het EV-beleid voor het eigen gemeentelijke wagenpark. Rotterdam laat hiermee onder meer Utrecht en Amsterdam achter zich.

 

Koploper met hoge ambities
Nederland heeft hoge ambities ten aanzien van elektrisch rijden. Logisch, stelt Lonneke van der Horst van ALD Automotive, want verkeer is verantwoordelijk voor een vijfde van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Nederland is een van de koplopers binnen Europa als het gaat om elektrisch rijden. “Maar door de versnelde elektrificering van mobiliteit lopen wij in Nederland tegen beperkingen aan. Een van de belangrijkste barrières is de infrastructuur van openbare laadpalen in combinatie met de grenzen van het energienetwerk”, zegt Van der Horst.

 

Samen verder komen in de energietransitie
Lonneke van der Horst: “Een emissieloze toekomst is een gezamenlijke inspanning. De mobiliteitssector, en daarbij de leasemaatschappijen, werken hard aan die verduurzaming door constant te blijven innoveren. De overheid is belangrijk in deze transitie omdat zij elektrisch vervoer fiscaal kunnen stimuleren en subsidies kunnen verlenen.” Maar ook lokale overheden spelen een grote rol in de transitie door de overstap naar elektrisch rijden makkelijker te maken voor inwoners, bezoekers en bedrijven door bijvoorbeeld laadpunten te plaatsen. “Gemeenten hebben dus ook een bepalende rol. Er zijn veel uitdagingen die we niet uit het oog moeten verliezen, maar er zijn ook al mooie en succesvolle initiatieven die we met deze verkiezing voor het voetlicht willen brengen. Door elkaar te inspireren en een voorbeeld aan elkaar te nemen, kunnen we verder komen in de energietransitie. Daarom roept ALD Automotive de verkiezing ‘Meest EV-vriendelijke gemeente’ in het leven.”

 

Vooruitstrevend beleid
Gemeente Rotterdam is vooruitstrevend in haar beleid. Dat ziet ook Marina van Helvoort, directeur van de Vereniging Elektrische Rijders en lid van de vakjury. “Natuurlijk is het geen gemakkelijke keuze omdat je bij veel gemeenten mooie duurzame mobiliteitsinitiatieven ziet. Toch is onze keuze op Rotterdam gevallen. “Rotterdam heeft oog voor de belangen van de EV-rijder. Zo kan je in Rotterdam nog steeds bij een publieke laadpaal voor 26 ct/kWh laden. Een stad met een sterk publiek netwerk en met ook steeds meer snellaadpunten. Dat vinden we belangrijk vanuit VER.”

 

Lonneke van der Horst vult aan: “Ook mooi voorbeeld van hoe deze gemeente elektrisch rijden weet te stimuleren is door bedrijven in de logistieke sector die elektrisch vervoer inzetten, te laten genieten van privileges zoals verruimde laad- en lostijden omdat elektrisch vervoer stiller is. Dat zijn belangrijke initiatieven die bijdragen aan het verduurzamen van de mobiliteitssector.”

 

Programmamanager Elektrisch Rijden bij de gemeente Rotterdam, Arjan Oranje, is vereerd met de award: “De gemeente werkt aan een gezonde, aantrekkelijke en schone stad. Dat doen we samen met bewoners, bedrijven en bezoekers. Hierin heeft mobiliteit een grote rol. We stimuleren uitstootvrije mobiliteit om te zorgen voor gezonde lucht in de stad. Voor 2050 maken we al het gemotoriseerd vervoer in realiseerbare stappen uitstootvrij. We beginnen daar waar de alternatieven voorhanden zijn. En deze award beloont ons werk waar we mee bezig zijn!”

 

Uitdagingen bespreekbaar maken
Rotterdam maakt ook de uitdagingen om elektrisch rijden te stimuleren bespreekbaar. Lonneke van der Horst: “Het is belangrijk deze niet uit het oog te verliezen. Zorgen om de toekomstige netcapaciteit, tekort aan technisch geschoold personeel en het gebrek om ook als gemeente gebruik te kunnen maken van landelijke subsidieregelingen, maken trajecten mogelijk extra kostbaar. Deze factoren werken vertragend op de uitrol van elektrisch vervoer en moeten ook aangepakt worden om een volgende stap in de energietransitie te kunnen maken.”

 

Over de verkiezing
Om te bepalen welke gemeente het ‘meest EV-vriendelijk’ is, zijn de 50 grootste gemeenten van Nederland beoordeeld op vijf criteria aan de hand van deskresearch. Er is gekeken naar de laadpaaldichtheid, de kosten per KWh, de aanvraagduur voor een laadpaal, de minimale afstand tussen laadpalen en tot slot naar de online informatievoorziening over elektrisch rijden. De tien gemeenten die het beste scoorden, ontvingen een uitgebreide vragenlijst over het gemeentelijke beleid met betrekking tot elektrisch rijden. In de top tien eindigden de volgende gemeenten: Amsterdam, Delft, Den Haag, Gouda, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer.

 

Meer informatie
> verkiezing en het juryrapport 
> Fotobijschrift: Lutske Lindeman (l), strategisch adviseur energietransitie en mobiliteit en Arjan Oranje (r), programmamanager elektrisch rijden nemen de award in ontvangst van Lonneke van der Horst van ALD Automotive.
> Gemeente Rotterdam, Parkeervoorzieningen

 

Tags

e-laden elektrisch rijden laadinfrastructuur

Meer nieuws

Duurzame laadoplossingen die inspelen op een snel veranderende behoefte

De transitie naar duurzame energie gaat wellicht te snel voor het stroomnet. Het net moet verzwaard worden om aan de stijgende vraag te kunnen blijven voldoen. Daarom is het gebruik van groene energie cruciaal.

Lees meer

Iedereen zijn eigen elektrische auto, moeten we dat willen?

De winning van lithium is enorm vervuilend en schadelijk voor de natuur. Ook is het met de huidige geo-politieke spanningen maar zeer de vraag of de beschikbaarheid voldoende gewaarborgd is. Is het tijd om een stapje terug te doen?

Lees meer

Europees akkoord vernieuwde AFIR-regels elektrisch rijden

Snelladen met een elektrische auto in Europa wordt nog makkelijker. Er is een handtekening onder het akkoord voor de vernieuwde AFIR-regels gezet. Waar gaat het precies om?

Lees meer

Beeld over brandveiligheid in parkeergarages belangrijk aandachtsveld

Brandveiligheid in parkeergarages is een belangrijk aandachtsveld voor Vexpan. Zeker gezien de toename van EV's en uitbreiding van laadinfrastructuur. Tijdens de netwerkborrel toonde NAL aan dat er weinig branden bekend zijn met EV’s.

Lees meer

Naar een circulaire laadindustrie voor elektrische voertuigen

De industrie voor de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EV) heeft wereldwijd te maken met materiaalschaarste. Daarom werkt NKL samen met Cenex Nederland aan een circulair ecosysteem voor de laadindustrie van EV.

Lees meer

KNVB en Revolt sluiten partnership om voetbalverenigingen te verduurzamen

KNVB en Revolt, een Nederlandse start-up gespecialiseerd in laadpalen, zijn een samenwerking aangegaan om Nederlandse voetbalverenigingen te verduurzamen.

Lees meer
1 2 3 14

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief