Q-Park Student Award

Gepubliceerd op: 19 juni 2023

De Q-Park Student Award is een prijs die jaarlijks wordt georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en Q-Park . De Q-Park Student Award is een wedstrijd die openstaat voor studenten die studeren aan Europese hogescholen en universiteiten. Elk bachelor- of masterproject met betrekking tot parkeren en/of mobiliteit, in de breedste zin van het woord, komt in aanmerking voor de prijs. Tijdens het evenement presenteren de studenten die de drie beste projecten hebben ingediend hun resultaten.
Dit jaar staat het evenement gepland op donderdag 9 november 2023. Het thema dit jaar is “Stedelijke mobiliteit & Gedrag”

 

Van de redactie Vexpansie / Tekst: Ties de Groot

 

 

In aanloop naar dit evenement plaatsen wij enkele scripties die het vorige jaar (2022) zijn gepresenteerd.

 

Intentie van voertuigeigenaren om Mobility-as-a-Service te gebruiken
Als gevolg van de toenemende urbanisatie en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, lijkt een herstructurering van het huidige mobiliteits- en transportsysteem onvermijdelijk. Het concept Mobility-as-a-Service (MaaS) wordt door beleidsmakers gezien als een antwoord of de nodige verandering. MaaS is een online platform waar gebruikers een reis kunnen plannen, boeken en betalen en keuze hebben uit verschillende mobiliteitsvormen, traditioneel en gedeeld. De mogelijke impact van MaaS op mobiliteit is in de literatuur echter relatief onduidelijk. Het doel van dit onderzoek is daarom om inzichtelijk te maken welke factoren de intentie om MaaS te gebruiken beïnvloeden. Het onderzoek richt zich op bezitters van een privé voertuigen, wie tot dusver zijn geïdentificeerd als reizigers met een negatieve houding tegenover MaaS. Beleidsmakers zijn geïnteresseerd in het gebruiken van MaaS, omdat de verschuiving van privé voertuigen naar andere mobiliteitsvormen een positieve invloed kan hebben op de vermindering van drukte op de weg en het milieu. Om inzicht te verkrijgen in mogelijke veranderingen in reisgedrag en de adoptie van nieuwe systemen, is een empirisch onderzoek uitgevoerd onder (mede-)bezitters van gemotoriseerde voertuigen (passagier auto, elektrische passagier auto, busje, motor; bromfiets) die in Nederland wonen. De vragenlijst is gebaseerd op een conceptueel model dat uitlegt waarom mensen dit nieuwe systeem (MaaS) gebruiken en heeft respondenten gevraagd naar hun reisgedrag, socio-economische karakteristieken en houdingen tegenover MaaS. Met een Latent Class Cluster Analaysis (LCCA) zijn vijf clusters in de onderzoekspopulatie geïdentificeerd met betrekking tot de intentie om MaaS te gebruiken. De cluster profielen laten zien dat bezitters van privé voertuigen die vaak het openbaar vervoer en actieve vervoersmiddelen gebruiken, de hoogste intentie hebben om MaaS te gebruiken. Terwijl de ‘conservatieve’ voertuigbezitters met de auto als hoofdzakelijke vervoermiddel voor al hun reizen (bijvoorbeeld woon-werkverkeer, recreatie) een lagere intentie om MaaS te gebruiken laten zien. Gezien de verwachting dat de maatschappelijke baten van MaaS voornamelijk zullen plaatsvinden als MaaS wordt gebruikt door conservatieve auto gebruikers, concluderen wij dat, vanuit een beleidsperspectief, de implementatie van MaaS minder effectief kan zijn in het verminderen van transport externaliteiten (bijvoorbeeld vervuiling en tijdsverlies door verkeersdrukte) dan wellicht verwacht.

 

Auteur scriptie Renske van ‘t Veer et al., 2022

 

Lees hier de scriptie

 

 

 

 

 

Tags

MaaS Q-Park Student Award wedstrijd Erasmus Universiteit Rotterdam scriptie

Meer nieuws

Is er nog plek voor de auto in onze centra?

Stadscentra worden autoluwer. Wat betekent dit voor de vitaliteit van de centra? Zijn het niet juist de bezoekers met de auto die geld in het laatje brengen? Goudappel deed onderzoek.

Lees meer

Raad Haarlem na referendum: parkeernota ingetrokken

De gemeenteraad van Haarlem heeft op 28 maart 2024 de uitslag van het parkeerreferendum besproken. De raad heeft besloten om de Nota Uitwerking parkeerregulering in te trekken.

Lees meer

Parkeerwachters van de Efteling sorteren auto’s op kleur

Een leeg parkeervak was dinsdag 12 maart niet het enige waar bezoekers van de Efteling naar moesten zoeken als ze met de auto aankwamen. Ze dienden dit keer tijdens het parkeren ook rekening te houden met de kleur van hun wagen. Dankzij een lollige actie van parkeerwachters kon een bijzondere luchtfoto worden gemaakt.

Lees meer

Duurzaam betononderhoud in parkeergarages

Nederland staat bekend om zijn innovatieve technieken op het gebied van beheer en onderhoud. Een van de minder bekende, maar uiterst belangrijke technologieën in deze sector is kathodische bescherming.

Lees meer

Wens gezamenlijke aanpak werkwijze juridische No Cure No Pay bureaus

Vexpan probeert samen met de vier grote steden verenigd in de G4, de Vereniging van Lokale Belastingen (LvLB) en de gemeentelijke belastingen kantoren de wet aangepast te krijgen ten aanzien van de proceskostenvergoeding voor parkeerbelastingen.

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld: André Wielaard

André Wielaard: “Mijn missie is een open markt voor parkeerdiensten”.

Lees meer
1 2 3 34

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief