Q-Park Student Award

Gepubliceerd op: 19 juni 2023

De Q-Park Student Award is een prijs die jaarlijks wordt georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en Q-Park . De Q-Park Student Award is een wedstrijd die openstaat voor studenten die studeren aan Europese hogescholen en universiteiten. Elk bachelor- of masterproject met betrekking tot parkeren en/of mobiliteit, in de breedste zin van het woord, komt in aanmerking voor de prijs. Tijdens het evenement presenteren de studenten die de drie beste projecten hebben ingediend hun resultaten.
Dit jaar staat het evenement gepland op donderdag 9 november 2023. Het thema dit jaar is “Stedelijke mobiliteit & Gedrag”

 

Van de redactie Vexpansie / Tekst: Ties de Groot

 

 

In aanloop naar dit evenement plaatsen wij enkele scripties die het vorige jaar (2022) zijn gepresenteerd.

 

Intentie van voertuigeigenaren om Mobility-as-a-Service te gebruiken
Als gevolg van de toenemende urbanisatie en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, lijkt een herstructurering van het huidige mobiliteits- en transportsysteem onvermijdelijk. Het concept Mobility-as-a-Service (MaaS) wordt door beleidsmakers gezien als een antwoord of de nodige verandering. MaaS is een online platform waar gebruikers een reis kunnen plannen, boeken en betalen en keuze hebben uit verschillende mobiliteitsvormen, traditioneel en gedeeld. De mogelijke impact van MaaS op mobiliteit is in de literatuur echter relatief onduidelijk. Het doel van dit onderzoek is daarom om inzichtelijk te maken welke factoren de intentie om MaaS te gebruiken beïnvloeden. Het onderzoek richt zich op bezitters van een privé voertuigen, wie tot dusver zijn geïdentificeerd als reizigers met een negatieve houding tegenover MaaS. Beleidsmakers zijn geïnteresseerd in het gebruiken van MaaS, omdat de verschuiving van privé voertuigen naar andere mobiliteitsvormen een positieve invloed kan hebben op de vermindering van drukte op de weg en het milieu. Om inzicht te verkrijgen in mogelijke veranderingen in reisgedrag en de adoptie van nieuwe systemen, is een empirisch onderzoek uitgevoerd onder (mede-)bezitters van gemotoriseerde voertuigen (passagier auto, elektrische passagier auto, busje, motor; bromfiets) die in Nederland wonen. De vragenlijst is gebaseerd op een conceptueel model dat uitlegt waarom mensen dit nieuwe systeem (MaaS) gebruiken en heeft respondenten gevraagd naar hun reisgedrag, socio-economische karakteristieken en houdingen tegenover MaaS. Met een Latent Class Cluster Analaysis (LCCA) zijn vijf clusters in de onderzoekspopulatie geïdentificeerd met betrekking tot de intentie om MaaS te gebruiken. De cluster profielen laten zien dat bezitters van privé voertuigen die vaak het openbaar vervoer en actieve vervoersmiddelen gebruiken, de hoogste intentie hebben om MaaS te gebruiken. Terwijl de ‘conservatieve’ voertuigbezitters met de auto als hoofdzakelijke vervoermiddel voor al hun reizen (bijvoorbeeld woon-werkverkeer, recreatie) een lagere intentie om MaaS te gebruiken laten zien. Gezien de verwachting dat de maatschappelijke baten van MaaS voornamelijk zullen plaatsvinden als MaaS wordt gebruikt door conservatieve auto gebruikers, concluderen wij dat, vanuit een beleidsperspectief, de implementatie van MaaS minder effectief kan zijn in het verminderen van transport externaliteiten (bijvoorbeeld vervuiling en tijdsverlies door verkeersdrukte) dan wellicht verwacht.

 

Auteur scriptie Renske van ‘t Veer et al., 2022

 

Lees hier de scriptie

 

 

 

 

 

Tags

MaaS Q-Park Student Award wedstrijd Erasmus Universiteit Rotterdam scriptie

Meer nieuws

Coördinatie EPA initiatieven vanwege impact EU op parkeersector

De EPA ontplooit verschillende initiatieven rond digitalisering & data die van belang zijn voor de toekomst van onze parkeersector. Werkgroep WG D&D coördineert en prioriteert deze initiatieven. Een toelichting van Ties de Groot.

Lees meer

Gemeente Den Haag stopt proef met hoge parkeertarieven

De gemeente Den Haag stapt af van het hoge parkeertarief in delen van de stad. In plaats daarvan moet er een systeem komen waarbij het per uur duurder wordt om je auto te parkeren.

Lees meer

Nieuwe parkeerkencijfers vormen basis voor parkeernormering

CROW heeft de publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren' vervangen door publicatie 744 'Parkeerkencijfers, basis voor parkeernormering'. Bij de update is rekening gehouden met de laatste parkeerontwikkelingen.

Lees meer

Rechtvaardige straten in schoolomgevingen

Hoe is in Nederland het halen en brengen van kinderen bij schoollocaties georganiseerd? Vanuit de redactie van Vexpansie deelt senior beleidsadviseur Christian Ratering een aantal visies en onderzoeken.

Lees meer

Aftrap ‘Samen aan de slag met Fietsparkeren’

Vorige week vond het Vexpan Seminar Fietsparkeren plaats. Bekijk de terugblik en ontdek hoe Vexpan en partners samenwerken aan innovatieve oplossingen voor fietsparkeren.

Lees meer

Van elkaar leren: Rotterdam verbetert continu proces fiscale handhaving

Gemeente Rotterdam kwam in de media over 'onterechte parkeerboetes'. Zij verbetert continu het proces van fiscale handhaving. Wat kunnen we van elkaar leren?

Lees meer
1 2 3 39

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief