Kennismaking toekomstige directeur en vernieuwingen EPA

Gepubliceerd op: 21 november 2023

Tijdens de najaarsvergadering van Vexpan gaven Peter Dingemans en EPA’s Tom Antonissen een toelichting op de vernieuwingen bij de European Parking Association. Een goede gelegenheid voor de Vexpan leden om kennis te maken met hem. Sinds enkele maanden is Tom de toekomstige directeur bij EPA. Hij is een zeer ervaren Brusselse lobbyist op gebied van mobiliteit en stedelijke ontwikkeling met meer dan vijftien jaar ervaring.

 

[Verslag van Peter Martens, erelid van Vexpan]

 

In het belang van aansluiting met de Europese politiek en regelgeving is vorig jaar besloten het EPA-kantoor (en formele zetel) te verhuizen van Keulen naar Brussel. Daarmee ontstaat betere toegang tot de Europese instellingen en gelijkgestemde Europese verenigingen, die actief zijn op ons vakgebied zoals POLIS, ERTICO-ITS Europe, AVERE. Brussel is met 30.000 lobbyisten wereldwijd de #2 na Washington DC met 45.000 lobbyisten.

EPA 2.0
‘EPA 2.0’ mikt op meer inbreng van de internationaal actieve bedrijven (het aantal bestuurszetels voor deze Corporate Members gaat van 2 naar 4, waarbij er 8 zetels beschikbaar blijven voor de nationale parkeerbrancheorganisaties zoals VEXPAN) en een bredere rol voor de internationale parkeerbedrijven APCOA, Interparking, Q-Park en Indigo, inclusief financiële participatie.

Met dit bredere budget zijn inmiddels verschillende projecten actief, waaronder deze vier:

  • Datasharing met de verschillende belanghebbende partijen op gebied van mobiliteit, verwijzing, betalen, MaaS-diensten. Daarbij is aandacht voor open data standaardisatie via APDS (Alliance for Parking Data Standards) en centrale toegangspunten (zoals in Nederland bv via RDW en SHPV is geregeld). Internationale afstemming en standaardisatie kan onze diensten ook voor buitenlandse bezoekers toegankelijk maken en omgekeerd.
  • Electromobiliteit met aandacht voor laadfaciliteiten, standaard aanslutingen, brandveiligheid, uitmondend in de Europese regelgevingen AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) en EPBD (Energy Performance in Buildings Directive) In dit kader neemt EPA ook deel in de eerdervermelde Europese projectgroep met AVERE, die tot richtlijnen voor brandveilige installaties moet leiden. Het Europees draagvlak zal de lokale discussies moeten vergemakkelijken.
  • Straatparkeren en verkeersluwe binnensteden, met uitwisseling van ervaringen ten aanzien van regelgeving en handhaving. Daarbij is ook speciaal aandacht voor vrachtverkeer en “last mile”bezorgdiensten. Dit zou onder meer moeten leiden tot een Europees kader rond UVARs (Urban Vehicle Access Regulations) en parking management.
  • Cross Border Enforcement (CBE) met aandacht voor verkeershandhaving voor buitenlandse overtreders. In diverse Nederlandse steden is dit een punt met betrekking tot (digitaal) betalen voor parkeren door buitenlandse bezoekers. Punt is daarbij om de buitenlandse eigenaar van voertuigen te achterhalen in geval van niet-betalen voor straatparkeren.

 

Europese richtlijn in ontwikkeling
Voor dit laatste onderwerp is een Europese richtlijn in ontwikkeling waarover Tom Antonissen een toelichting geeft. Punt van discussie is daarbij wat onder de te handhaven overtredingen zou moeten vallen. De handhaving geldt nu voor verkeersovertredingen met impact op de verkleersveiligheid, bv snelheid binnen bebouwde kom. Zo ligt een boete voor te snel rijden in Frankrijk al in de brievenbus voordat je van vakantie terug bent. In Europees verband is er nu discussie om ook parkeren hieraan toe te voegen.

 

Deze discussie vindt nu plaats tussen drie EU-instellingen, de zgn Trialoog: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad met stemmen vanuit de individuele landen. Discussie is om de internationale gegevensuitwisseling blijvend te beperken tot overtredingen met effect op verkeersveiligheid, waaronder nu ook gevaarlijk parkeren zou vallen. Niet betalen voor parkeren zou daar dan niet onder vallen, deels met als argument dat het om innen van heffingen gaat. Linkse politici in het Europees parlement pleiten dan wel weer voor het beschikbaar stellen van gegevens wanneer vervuilende voertuigen in een Low Emission Zone (LEZ) worden gesignaleerd.

 

Op 29 november 2023 zal de Transport Commissie van het Europees parlement over dit onderwerp stemmen met mogelijk in januari of februari 2024 stemming in het plenaire Europees parlement.

 

Meer informatie
> Nieuwe ontwikkelingen EPA
> EPA

Tags

EPA EU Samenwerking

Meer nieuws

ElaadNL: Versnelling groei elektrische auto’s na 2030 verwacht

ElaadNL presenteert met de Elaad Outlook Personenauto’s 2024. Met de nieuwste prognoses voor de groei van elektrische auto’s en de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland.

Lees meer

Hoeveel elektrische auto's kan de wereld aan?

Als iedereen elektrisch gaat rijden hebben we geen fossiele uitstoot meer, maar voor de productie van de batterijen en elektromotoren van die auto’s zijn veel grondstoffen nodig.

Lees meer

Nieuwe regelgeving en subsidie oplaadpunten in parkeergarages in 2024

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) per 1 januari 2024 gelden er ook nieuwe regels voor het plaatsen van oplaadpunten in parkeergarages.

Lees meer

Emergency Plug voor elektrische auto’s wint Automotive Innovation Award

Total Safety Solutions heeft met zijn Emergency Plug voor elektrische voertuigen de Automotive Innovation Award 2024 gewonnen in de categorie Veiligheid.

Lees meer

Uitdagingen laadinfrastructuur parkeergarages: aanbevelingen en adviezen

Per 1 november 2023 is 2,6 procent van alle plekken in parkeergarages voorzien met laadinfrastructuur. Dat communiceert de Vexpan werkgroep CLIP in haar jaarrapportage 2023. Er zijn echter vijf uitdagingen.

Lees meer

Elektrisch rijden: heeft accupakket verwisselen de toekomst?

In China is de Nio ET7 gepresenteerd. Binnen afzienbare tijd moet de elektrische sedan ook leverbaar worden met een verwisselbaar accupakket. Slim, maar heeft die technologie eigenlijk toekomst?

Lees meer
1 2 3 16

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief