Nieuwe ontwikkelingen EPA

Gepubliceerd op: 03 oktober 2023

De European Parking Association (EPA) heeft een nieuwe verenigingsstructuur. De ondertekening van de oprichtingsakte vond plaats tijdens de ALV afgelopen maand. In deze ledenvergadering is Peter Dingemans als bestuurslid verkozen voor een nieuwe termijn. Bovendien is hij vanuit het EPA bestuur gevraagd om voorzitter te worden van de nieuwe werkgroep op het gebied van EV-laden en brandveiligheid.

 

Met de herverkiezing van Peter blijft Vexpan als full member vertegenwoordigd in het EPA bestuur. We zijn blij dat hij de kar van de nieuwe Europese werkgroep gaat trekken. Dit sluit aan bij zijn ervaringen met ons Nederlands CLIP initiatief (Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages met het ministerie Infrastructuur en Waterstaat), waarin de aspecten e-laden en brandveiligheid wat de Nederlandse situatie betreft aandacht hebben.

Toelichting Nationaal Parkeercongres
Peter Dingemans zal 12 oktober tijdens een verdiepingssessie op het Vexpan Nationaal Parkeercongres een toelichting geven op de werkgroep CLIP en de nieuwe Europese werkgroep. Hij gaat in op ontwikkelingen op het gebied van data, brandveiligheid, verzekerbaarheid en netcongestie in parkeergarages.

 

Aansluitend presenteert Iwan Fernhout van Interparking voorbeelden vanuit de markt. Hij geeft aan hoe laadinfrastructuur door hun organisatie wordt aangepakt vanuit de vraagzijde vanuit het Nederlands perspectief. Hans ten Barge van de gemeente Arnhem is ook CLIP werkgroeplid. Hij geeft een toelichting vanuit de publieke parkeergarageperspectief. Maken gemeenten in hun parkeergarages wel de juiste keuzes met betrekking tot oplaadvoorzieningen elektrische voertuigen? In verdiepingssessie 9 over e-laden worden keuzemogelijkheden voor gemeenten toegelicht.

 

Verhuizing EPA naar Brussel
De verhuizing van het EPA-secretariaat van Keulen naar Brussel is gepland voor het voorjaar van 2024. Met deze mijlpalen ontwikkelt EPA zich verder tot een effectieve belangenbehartigings- en onderzoeksorganisatie, gericht op kwesties die van strategisch belang zijn voor de Europese parkeersector. Met de verhuizing zit de organisatie fysiek dichter bij de relevante EU-instellingen en -organen.

 

De nieuwe EPA zal zich op het volgende concentreren:

  • Relaties opbouwen en samenwerken met belanghebbenden en hun vertegenwoordigers organisaties op het gebied van stedelijke mobiliteit in Europa en mondiaal.
  • Het monitoren van en deelnemen aan initiatieven op EU-niveau met betrekking tot parkeerbeheer duurzame stedelijke mobiliteit.
  • Het vertegenwoordigen van de nationale professionele parkeerbrancheverenigingen op Europees niveau in alle aangelegenheden op het gebied van parkeren en duurzame mobiliteit.
  • Het verzamelen en delen onder leden en belanghebbenden van gegevens, technologie en regelgeving van belang voor de Europese parkeersector.

 

 

Meer informatie
> Beelden: Alexander Louvet
> Lees meer op www.europeanparking.eu
> Lees meer over Samenwerking
> Lees meer over CLIP onder Thema E-laden
> Lees meer over Vexpan Nationaal Parkeercongres

 

Tags

EPA EV-laden brandveiligheid verenigingsnieuws EU

Meer nieuws

Vereniging Elektrische Rijders vertolkt de stem van een snelgroeiende groep autobestuurders

Een interview met Marina van Helvoort, directeur van de Vereniging Elektrische Rijders (VER).

Lees meer

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht plaatsen honderden snellaadstations

De komende jaren komen tot 600 snellaadstations in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. ‘MRA-Elektrisch’ heeft hier met de drie provincies en een groot aantal gemeenten een gezamenlijke aanbesteding voor gedaan.

Lees meer

Handhaving en invordering naheffingen parkeerbelasting

Tijdens de najaarsvergadering van Vexpan gaven Peter Dingemans en EPA’s Tom Antonissen een toelichting op de vernieuwingen bij de EPA. Een goede gelegenheid om kennis te maken met de toekomstige directeur.

Lees meer

Kennismaking toekomstige directeur en vernieuwingen EPA

Tijdens de najaarsvergadering van Vexpan gaven Peter Dingemans en EPA’s Tom Antonissen een toelichting op de vernieuwingen bij de EPA. Een goede gelegenheid om kennis te maken met de toekomstige directeur.

Lees meer

Nieuwe subsidie voor basislaadinfrastructuur bij VvE’s

Vanaf 1 januari 2024 kunnen Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) subsidie krijgen voor een deel van de kosten voor de aanleg van basislaadinfrastructuur op hun terrein. Zodat de bewoners oplaadpunten kunnen plaatsen.

Lees meer

Uitreiking Q-Park Student-Award 2023

Op 9 november is in Maastricht wederom de Q-Park Student-Award uitgereikt. Deze werd in 2014 door samenwerking van Q-Park met de Erasmus Universiteit Rotterdam in het leven geroepen.

Lees meer
1 2 3 15

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief