EPA-2022 Congres

Gepubliceerd op: 08 augustus 2022

Nadat vorig jaar het EPA-congres wegens corona was afgelast, wordt dit jaar van maandag 12 tot woensdag 14 september het EPA-congres georganiseerd in het Square conferentiecentrum in het centrum van Brussel. Het thema is ‘The Green Deal and the Future of Parking’.

 

VEXPAN leden krijgen 250 euro korting. Schrijf je hier in

Kies voor POLIS & LOCAL AUTHORITIES, let op: kortingscode hoeft NIET te worden ingevuld!

 

Het programma start met drie presentaties over de belangrijkste ontwikkelingen in mobiliteit en de rol van parkeren daarin:

 

  • Ontwikkelingen in elektrisch laden en de verbinding met parkeren, aan de hand van onderzoek door de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • The Green Deal: integrale oplossingen voor dynamisch en duurzaam beheer van de stedelijke ruimte.
  • Mobility space 3.0: verbinding van verschillende mobiliteitscomponenten tot één geïntegreerde ‘MaaS’ mobiliteitswereld en de rol van parkeren daarin.

 

Deze onderwerpen worden nader besproken in een rondetafelgesprek, deels uit Brusselse EU-instituties, deels uit diverse landen met lokale ervaringen en input. Discussies gaan over de toekomst van parkeren in de disruptieve wereld van stedelijke mobiliteit. Deze onderwerpen vormen ook de hoofdlijnen voor diepgaandere discussies in op de volgende dagen.

 

De dinsdag start met de presentatie van de winnaars van de EPA-awards in de diverse categorieën. De competitie omvat dit jaar 41 inzendingen uit 12 verschillende landen.

In de technische parallelsessies worden onderwerpen meer in detail uitgewerkt:

 

  • Smart parking en smart mobility, met aandacht voor koppeling van onderdelen. Voor verdere implementatie van Mobility as a Service (MaaS), inclusief parkeren en mobiliteits-hubs, is gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen van essentieel belang. APDS (Alliance for Parking Data Standards) is afgelopen jaar erkend door de algemene standaardisatie-organisaties ISO en DATEX, wat als een belangrijke stap gezien mag worden. Verschillende toepassingen van data-uitwisseling zijn inmiddels ontwikkeld en worden hier gepresenteerd, zoals de TOMP-API (Transport Operator to Mobility Provider). Privacybescherming in lijn met de internationale GDPR wetgeving zal de volgende uitdaging voor verdere ontwikkeling zijn.
  • Nieuwe businessmodellen in parkeren en mobiliteit, op basis van externe invloeden (klimaatdoelstellingen, toenemende verstedelijking) en technische ontwikkelingen (elektrisch rijden en laden, micro mobiliteit met elektrische steps en scooters). Overal in Europa is de trend waarneembaar van minder straatparkeren ten gunste van fietsen en wandelen en de bestaande off street parkeer-infrastructuur breder in te zetten: aanvullende mobiliteitsdiensten, energie diensten en logistieke diensten. Dit heeft financiële consequenties voor lokale overheden en private partijen, met mogelijk nieuwe businessmodellen om bestaande parkeerfaciliteiten anders in te zetten: dienstverlening op mobiliteit (deelvoertuigen, laden, pick-up services etc.). Onderdeel van die discussies is de exploitatie van laadpunten in parkeergarages: verdere uitbreiding door de huidige CPO’s (Charge Point Operators) of wordt e-laden onderdeel van de parkeerexploitatie, met integrale verrekening van parkeren en laden?
  • Parkeren, mobiliteit, infrastructuur en stedelijke planning over impact op stedelijk niveau en de rol van de lokale politiek om de beste omgeving te creëren voor de bewoners, bezoekers en de lokale economie. Transitie van parkeergarages naar multimodale servicepunten is hierin een belangrijke factor: parkeerexploitanten en investeerders spelen hierin een cruciale rol. Ook de integratie van verschillende technologieën en klantenplatforms is noodzakelijk voor een naadloze dienstverlening als MaaS aan de klanten om deze strategische doelstellingen te verwezenlijken.
  • UVAR (Urban Vehicle Access Regulations) met de gevolgen voor bereikbaarheid, verkeer en parkeren. Milieuzones en voetgangerszones zijn gereedschappen voor de lokale overheden om de kwaliteit van de centrale stedelijke gebieden voor bewoners, fietsers en voetgangers te verbeteren. Sommige van deze maatregelen zijn in lijn met het parkeerbeleid (zoals reductie van straatparkeren) anderzijds geeft het uitdagingen voor de parkeersector om alternatieven te bieden (bv voor bewoners en de bezoekers die de binnensteden in economisch opzicht in leven moeten houden).
  • Parkeerstroken en laad-en loszones (Curbside management): beheer van stedelijke ruimte en stedelijke logistiek zijn twee belangrijke aandachtspunten. Nieuwe mobiliteitsdiensten zoals deelfietsen en bezorgdiensten zorgen voor extra belasting van de stedelijke micro-ruimte en kunnen dubbelgebruik De wegkant kan als een nieuwe vorm van infrastructuur worden gezien, die beheerd kan worden om congestie te beperken en potentieel opbrengsten voor de stad kan genereren.  Dit vereist weer digitale beheersystemen die met de andere mobiliteitssystem geïntegreerd moeten worden voor real-time gegevens voor navigatie naar beschikbare ruimte, planningsdoeleinden en verwerken van gebruiksvergoedingen tot ‘Mobility space 3.0’.
  • Parkeren en duurzame stedelijke verkeersplanning (Park4SUMP): transformatie van parkeerstroken naar waardevolle publieke ruimte. Het kan steden attractiever maken, de lokale economie ondersteunen en verkeersveiligheid verbeteren door parkeren meer te reguleren (tegen betaling). Reactief parkeerbeheer zonder doelgericht beleid heeft vaak geleid tot overcapaciteit en binnensteden, overheerst door auto’s. Park4SUMP belicht voorbeelden van effectieve parkeerstrategie in diverse Europese steden, waarbij parkeren en cruciale factor werd bij het opnieuw inrichten van de stedelijke mobiliteit.
  • Automatisch parkeren ofwel ‘Automated Valet Parking’ (AVP), bouwt voort op de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Met AVP stapt de bestuurder bij de ingang van de parkeergarage uit de auto. De auto rijdt zelfstandig door de garage naar een toegewezen parkeerplek. Bij terugkomst van de bestuurder wordt de auto weer opgeroepen en deze rijdt zelfstandig weer naar de uitgang, om daar weer door de bestuurder overgenomen te worden. Door dit uit te voeren in een afgezonderd deel van de parkeergarage speelt de interactie tussen de zelfrijdende auto en andere verkeersdeelnemers geen rol. Daardoor zou deze AVP sneller geïmplementeerd kunnen worden dan zelfrijdende auto’s in de publieke stedelijke ruimte. Ook hier is standaardisatie van de gegevensuitwisseling noodzakelijk om in een garage meerdere merken zelfrijdende auto’s te kunnen accommoderen.

 

Op woensdagochtend, voorafgaande aan de afsluitingsceremonie, is er een rondetafel conferentie van de CEO’s van de MEPO, de Major European Parking Operators (Roland Cracco/Interparking, Frank De Moor/Q-Park and Philippe Op de Beeck/Apcoa), alle drie uit België. Zij kijken terug op het congres en richten hun blik op de toekomst van de parkeersector, die zeker de komende dertig jaar nog interessant zal blijven!

 

Tekst Peter Martens en Peter Dingemans (Vexpan bestuur en bestuurslid EPA)

 

 

Tags

EPA-congress elektrisch laden Green Deal Mobility space congres MaaS

Meer nieuws

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer

Programma en sprekers bekend Vexpan Nationaal Parkeercongres 2024

Het projectteam van actieve leden heeft het programma van het jaarlijks Vexpan Nationaal Parkeercongres al rond. Dit is tijdens de ALV van 17 mei door het bestuur gepresenteerd. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries.

Lees meer

Aantal Engelse parkeergarages weigeren grote auto's

Auto’s worden steeds groter en zwaarder. Vijf Britse gemeenten hebben voertuigen van meer dan vijf meter lengte verboden om parkeergarages te gebruiken.

Lees meer

60 jaar betaald parkeren Amsterdam

Het Parool besteedt aandacht aan 60 jaar betaald parkeren in Amsterdam. In de maand dat de parkeermeter in de hoofdstad zijn zestigste verjaardag vierde, kondigde het stadsbestuur een uitbreiding aan van het betaald parkeren in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Lees meer

Parkeerbeleid en files in de stad

In Amsterdam zijn in 2019 de tarieven voor parkeren op straat flink verhoogd, als onderdeel van het project om de stad autoluw te maken. Uit onderzoek blijkt dat de totale vraag naar parkeren in de stad, inclusief garage parkeren, daardoor met ongeveer 15% daalde, en dat het aantal gereden autokilometers met 2% afnam, vooral tijdens de avondspits.

Lees meer

Kosten parkeervergunning flink gestegen in diverse gemeenten

Mensen die een vergunning nodig hebben om hun auto in de buurt van hun woning te parkeren, betalen daarvoor vaak meer dan een paar jaar geleden.

Lees meer
1 2 3 36

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief