Raadgevend referendum: veel Amersfoorters tegen nieuw parkeerbeleid

Veel Amersfoorters zijn tegen het voorgenomen nieuwe parkeerbeleid om in de hele stad betaald parkeren in te voeren. Driekwart van de stemgerechtigden ging naar de stembus. Daarvan heeft 74 procent tegen het plan gestemd om betaald parkeren in de hele stad in te voeren. Dat is de duidelijke uitslag van het referendum. Het vaststellen van de definitieve uitslag staat op de agenda van de gemeenteraad voor 29 november 2023. 

 

[Van de redactie van Vexpansie | Bijdrage: Jitze Rinsma]

 

Storm van kritiek
De plannen konden vanaf dag één rekenen op flink wat kritiek. Veel inwoners vinden het overdreven dat het plan in de hele stad wordt uitgerold. Vooral uit de buitenwijken kwam in het begin veel protest. Een aantal inwoners hebben daaropvolgend, met behulp van een aantal politici, in no time genoeg handtekeningen opgehaald voor een referendum.

 

Vergunningen in de hele gemeente
Waar mochten Amersfoorters precies over stemmen? Het college wil in de heel Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen, stapsgewijs betaald parkeren invoeren. Dat gebeurt in de vorm van vergunningen. De eerste vergunning blijft beschikbaar. Op termijn gaat het lastiger worden een tweede of derde vergunning per woning te krijgen. Het plan is naast een parkeerbeleid, vooral een plan gericht op de leefomgeving.

 

De komende jaren wil de gemeente Amersfoort namelijk nog tienduizend woningen bouwen. Als het aantal auto’s in de stad niet wordt verminderd of gecentreerd, is daar weinig ruimte voor. De gemeente ziet in plaats van veel geparkeerde auto’s op straat liever meer ruimte voor groen en speelplekken voor kinderen.

 

De bedoeling is om dat in fases uit te rollen over de hele stad. Eerst zijn de wijken rondom het centrum aan de beurt, vervolgens de rest. Alle wijken krijgen overstapplekken voor auto’s of openbaar vervoer. Op den duur wil de gemeente het aantal parkeervergunningen tot één auto beperken. Huishoudens met meerdere auto’s worden dan verplicht een tweede auto in een parkeer hub te parkeren. Het doel is om beter ov, fiets- en deelvervoer te stimuleren.

 

En hoe gaat het verder?
Het referendum is raadgevend en niet bindend. Dat betekent dat de gemeenteraad kan bepalen wat ze met de uitslag doet.

 

Op 23 november heeft nog een stadspeiling plaats gevonden onder deelnemers van het Amersfoortpanel. Dit bestaat uit zesduizend Amersfoorters die benaderd kunnen worden voor een onderzoek. De raad krijgt met de uitkomst van de peiling een beter beeld van de reden waarom mensen ja of nee hebben gestemd. In de gemeenteraad van december wordt het rapport van deze peiling en de definitieve uitslag inhoudelijk besproken en wordt duidelijk of de plannen definitief van tafel zijn of niet.

 

Na de bespreking in de gemeenteraad komen we op dit onderwerp in onze nieuwsbrief Vexpansie terug.

 

Meer informatie
> Bijdrage mogelijk dankzij informatie aangeleverd door gemeente Amersfoort

 

Amersfoort is in november 2023 uitgeroepen tot Europese stad van het jaar. Volgens de jury krijgt Amersfoort de prijs omdat de stad zich richt op het welzijn van inwoners door onder meer het autogebruik te beperken en een divers aanbod van betaalbare en kwalitatief goede woningen aan te bieden. Amersfoort is, na Rotterdam in 2015, de tweede Nederlandse stad die de titel in de wacht sleept. Eerder lichtten Walter Prot en Florian de Ligt in een artikel in Vexpansie en in een verdiepingssessie op het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2022 al de aanpak naar een autoluwe binnenstad toe.

Tags

parkeren bereikbaarheid binnenstad verblijfsklimaat

Bekijk meer artikelen

Markante personen uit de parkeerwereld | Angelique Breukel: 'Parkeren is nooit saai!'

In haar loopbaan werkte Angelique Breukel bij diverse takken van de overheid. Nu is zij ook adjunct-directeur van adviesbureau Spark en is vanuit die rol direct betrokken bij alle facetten van het parkeervak.

Lees meer

Onderzoek studenten HAN Automotive voor VEXPAN: Fietsmobiliteit in 2040

HAN studenten onderzochten voor Vexpan de opkomende trends en rol van de lichtste mobiliteit in een binnenstedelijke omgeving. Het onderzoek moet helpen om te komen met oplossingen voor de dan geldende fietsparkeerproblematiek.

Lees meer

Themadag Gemeenten: Participeren & Parkeren – Een perfecte combinatie?

Vexpan Themadag Gemeenten 2024 bewijst ook deze editie weer dat het een boeiende bijeenkomst is, nu over ‘Participeren kan je leren’. Hierbij kwamen onder meer gemeentelijke parkeermanagers samen om kennis te delen over hoe je (burger)participatie effectief kan inzetten bij parkeerbeleid.

Lees meer

Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gemeenten, samenwerkingsregio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en –tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief deelmobiliteit.

Lees meer

NEN 2443: nieuwe inzichten in de toepassing

Als ontwerper van een nieuwe parkeervoorziening houd je rekening met eisen waaraan de voorziening moet voldoen. De Nederlandse norm Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages, NEN 2443, beschrijft deze eisen.

Lees meer

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer
1 2 3 37