Q-Park Student Award

De Q-Park Student Award  is een prijs die jaarlijks wordt georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam  en Q-Park . De Q-Park Student Award is een wedstrijd die openstaat voor studenten die studeren aan Europese hogescholen en universiteiten. Elk bachelor- of masterproject met betrekking tot parkeren en/of mobiliteit, in de breedste zin van het woord, komt in aanmerking voor de prijs. Tijdens het evenement presenteren de studenten die de drie beste projecten hebben ingediend hun resultaten.
Dit jaar staat het evenement gepland op donderdag 9 november 2023. Het thema dit jaar is “Stedelijke mobiliteit & Gedrag”

 

Van de redactie Vexpansie  | Tekst: Ties de Groot, bestuurslid Vexpan

 

 

In de aanloop naar dit evenement plaatsen wij enkele scripties die vorig jaar (2022) zijn gepresenteerd.

 

De impact van verstedelijking en vergrijzing van jongvolwassenen op de vraag naar autoreizen in Nederland

De afgelopen twee decennia is de vraag naar reizen in Nederland afgenomen. Met betrekking tot autoreizen is deze trend vooral zichtbaar onder stedelingen en jongvolwassenen. Ondanks dit worden nog steeds meer dan 50% van alle reizen in Nederland per auto gemaakt. De impact van verstedelijking op de vraag naar autoreizen en de ontwikkeling van het autogebruik van jongvolwassenen op de lange termijn moet nog worden vastgesteld. In dit artikel wordt de rol van residentiële stedelijkheid in het autogebruik voor verschillende soorten huishoudens in Nederland onderzocht. Ten tweede wordt de ontwikkeling van het autoreisgedrag van jongvolwassenen onderzocht. Analyse met gegevens van de eerste (2013) en laatste (2019) golven van het Dutch Mobility Panel toonde aan dat residentiële stedelijkheid een belangrijke determinant is in het autoreisgedrag, maar dat niet alle soorten huishoudens evenveel worden beïnvloed door residentiële stedelijkheid in hun autogebruik. De resultaten suggereren dat verstedelijking het potentieel heeft om de vraag naar autoreizen onder alleenstaande huishoudens en stellen te verminderen. Ten tweede halen jongvolwassenen de oudere volwassenen in wat betreft hun autogebruik naarmate ze ouder worden. Op de lange termijn vertonen jonge en oudere volwassenen vergelijkbaar autogebruik. Jongvolwassenen kunnen het reizen per auto uitstellen, maar deze resultaten tonen geen tekenen van een permanente verandering.

 

Auteur scriptie Femke Herben, Supervisor: Giuliano Mingardo

 

Lees hier de scriptie

Tags

Q-Park Student Award mobiliteit vergrijzing verstedelijking autogebruik Vexpansie

Bekijk meer artikelen

Fiscale parkeerhandhaving met de menselijke maat

RTL Nieuws berichtte: ‘Jaarlijks honderden boetelawines door scanauto: aangepakt om een foutje’. Hoe zit dit? De redactie van Vexpansie geeft een algemeen beeld.

Lees meer

Zware auto's moeten meer parkeergeld betalen in Parijs, opkomst referendum laag

Mensen die met een zware auto in Parijs willen parkeren, krijgen te maken met fors hogere parkeertarieven. Bij een referendum hierover heeft iets meer dan de helft van de kiezers (54,5 procent) voor een plan van de gemeente gestemd.

Lees meer

Onbekend en onbemind: de Adviescommissie Toepassing Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften

Er is een tussenweg bij verschil van mening bij bouw of verbouw: advies vragen aan de Adviescommissie Toepassing Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften. Daar gaan we in dit artikel op in.

Lees meer

EenVandaag over minder parkeerplaatsen nieuwbouw

Je auto makkelijk voor de deur parkeren: in steeds meer steden wordt dat de uitzondering. Gemeenten willen minder 'blik' langs de weg en voeren een strenger parkeerbeleid door. EenVandaag besteedt er aandacht aan.

Lees meer

Vexpan in RTL Nieuws

RTL Nieuws bericht: 'Auto's in Europa zijn steeds breder, maar daar zijn de (smalle) straten en parkeerplaatsen niet op berekend.' Vexpan bestuurslid Peter Dingemans werkt mee aan het nieuwsitem.

Lees meer

Aantal parkeerplaatsen voor bezoekers bij woningen overgedimensioneerd

Is het gebruikelijke kengetal voor bezoekersparkeren van 0,3 parkeerplaatsen per woning nog wel actueel?

Lees meer
1 2 3 33