Q-Park Student Award

De Q-Park Student Award  is een prijs die jaarlijks wordt georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam  en Q-Park . De Q-Park Student Award is een wedstrijd die openstaat voor studenten die studeren aan Europese hogescholen en universiteiten. Elk bachelor- of masterproject met betrekking tot parkeren en/of mobiliteit, in de breedste zin van het woord, komt in aanmerking voor de prijs. Tijdens het evenement presenteren de studenten die de drie beste projecten hebben ingediend hun resultaten.
Dit jaar staat het evenement gepland op donderdag 9 november 2023. Het thema dit jaar is “Stedelijke mobiliteit & Gedrag”

 

Van de redactie Vexpansie  | Tekst: Ties de Groot, bestuurslid Vexpan

 

 

In de aanloop naar dit evenement plaatsen wij enkele scripties die vorig jaar (2022) zijn gepresenteerd.

 

De impact van verstedelijking en vergrijzing van jongvolwassenen op de vraag naar autoreizen in Nederland

De afgelopen twee decennia is de vraag naar reizen in Nederland afgenomen. Met betrekking tot autoreizen is deze trend vooral zichtbaar onder stedelingen en jongvolwassenen. Ondanks dit worden nog steeds meer dan 50% van alle reizen in Nederland per auto gemaakt. De impact van verstedelijking op de vraag naar autoreizen en de ontwikkeling van het autogebruik van jongvolwassenen op de lange termijn moet nog worden vastgesteld. In dit artikel wordt de rol van residentiële stedelijkheid in het autogebruik voor verschillende soorten huishoudens in Nederland onderzocht. Ten tweede wordt de ontwikkeling van het autoreisgedrag van jongvolwassenen onderzocht. Analyse met gegevens van de eerste (2013) en laatste (2019) golven van het Dutch Mobility Panel toonde aan dat residentiële stedelijkheid een belangrijke determinant is in het autoreisgedrag, maar dat niet alle soorten huishoudens evenveel worden beïnvloed door residentiële stedelijkheid in hun autogebruik. De resultaten suggereren dat verstedelijking het potentieel heeft om de vraag naar autoreizen onder alleenstaande huishoudens en stellen te verminderen. Ten tweede halen jongvolwassenen de oudere volwassenen in wat betreft hun autogebruik naarmate ze ouder worden. Op de lange termijn vertonen jonge en oudere volwassenen vergelijkbaar autogebruik. Jongvolwassenen kunnen het reizen per auto uitstellen, maar deze resultaten tonen geen tekenen van een permanente verandering.

 

Auteur scriptie Femke Herben, Supervisor: Giuliano Mingardo

 

Lees hier de scriptie

Tags

Q-Park Student Award mobiliteit vergrijzing verstedelijking autogebruik Vexpansie

Bekijk meer artikelen

Sociaal bewogen parkeerbeleid

Donald Appleyard, professor aan de Berkeley Universiteit in Californië, heeft in 1969 samen met Mark Lintell een studie gepubliceerd over de invloed van verkeer op de leefbaarheid en kwaliteit van de stad.

Lees meer

Autoluw beleid gemeenten: doelen, effecten en rollen

De plek van de auto in steden verandert. Veel gemeenten voeren een autoluw beleid voor de (binnen)stad. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzocht de redenen en de effecten van de diverse autoluwe maatregelen.

Lees meer

Fietsparkeren rond treinstations

NS-ketenmobiliteit richt zich vooral op het voor- en natransport van de trein: niet alleen autoparkeren, fietsparkeren, OV-fiets, maar ook bagagekluizen, toiletten en wachten op het station.

Lees meer

Samenwerking Vexpan met HAN Automotive

Vexpan gaat samenwerken met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De branchevereniging staat voor kennis opbouwen en delen. Daarin is HAN Automotive een waardevolle toevoeging.

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld: Henk Steennis

Een interview met een markant persoon uit de parkeerwereld: Henk Steennis. "Blijf altijd denken vanuit de gebruiker".

Lees meer

Nota parkeernormen en open normen in een bestemmingsplan: hoe toetst de bestuursrechter?

Als de Afdeling bestuursrechtspraak de hier besproken conclusie overneemt, dan heeft dat voor de praktijk tot gevolg dat onherroepelijke planregels rondom parkeren die worden uitgewerkt bij beleidsregel toch nog aan een volledige rechterlijke toets onderworpen kunnen worden in een procedure tegen een verleende omgevingsvergunning.

Lees meer
1 2 3 28