Q-Park Student Award

De Q-Park Student Award  is een prijs die jaarlijks wordt georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam  en Q-Park . De Q-Park Student Award is een wedstrijd die openstaat voor studenten die studeren aan Europese hogescholen en universiteiten. Elk bachelor- of masterproject met betrekking tot parkeren en/of mobiliteit, in de breedste zin van het woord, komt in aanmerking voor de prijs. Tijdens het evenement presenteren de studenten die de drie beste projecten hebben ingediend hun resultaten.
Dit jaar staat het evenement gepland op donderdag 9 november 2023. Het thema dit jaar is “Stedelijke mobiliteit & Gedrag”

 

Van de redactie Vexpansie  | Tekst: Ties de Groot, bestuurslid Vexpan

 

 

In de aanloop naar dit evenement plaatsen wij enkele scripties die vorig jaar (2022) zijn gepresenteerd.

 

De impact van verstedelijking en vergrijzing van jongvolwassenen op de vraag naar autoreizen in Nederland

De afgelopen twee decennia is de vraag naar reizen in Nederland afgenomen. Met betrekking tot autoreizen is deze trend vooral zichtbaar onder stedelingen en jongvolwassenen. Ondanks dit worden nog steeds meer dan 50% van alle reizen in Nederland per auto gemaakt. De impact van verstedelijking op de vraag naar autoreizen en de ontwikkeling van het autogebruik van jongvolwassenen op de lange termijn moet nog worden vastgesteld. In dit artikel wordt de rol van residentiële stedelijkheid in het autogebruik voor verschillende soorten huishoudens in Nederland onderzocht. Ten tweede wordt de ontwikkeling van het autoreisgedrag van jongvolwassenen onderzocht. Analyse met gegevens van de eerste (2013) en laatste (2019) golven van het Dutch Mobility Panel toonde aan dat residentiële stedelijkheid een belangrijke determinant is in het autoreisgedrag, maar dat niet alle soorten huishoudens evenveel worden beïnvloed door residentiële stedelijkheid in hun autogebruik. De resultaten suggereren dat verstedelijking het potentieel heeft om de vraag naar autoreizen onder alleenstaande huishoudens en stellen te verminderen. Ten tweede halen jongvolwassenen de oudere volwassenen in wat betreft hun autogebruik naarmate ze ouder worden. Op de lange termijn vertonen jonge en oudere volwassenen vergelijkbaar autogebruik. Jongvolwassenen kunnen het reizen per auto uitstellen, maar deze resultaten tonen geen tekenen van een permanente verandering.

 

Auteur scriptie Femke Herben, Supervisor: Giuliano Mingardo

 

Lees hier de scriptie

Tags

Q-Park Student Award mobiliteit vergrijzing verstedelijking autogebruik Vexpansie

Bekijk meer artikelen

Markante personen uit de parkeerwereld | Angelique Breukel: 'Parkeren is nooit saai!'

In haar loopbaan werkte Angelique Breukel bij diverse takken van de overheid. Nu is zij ook adjunct-directeur van adviesbureau Spark en is vanuit die rol direct betrokken bij alle facetten van het parkeervak.

Lees meer

Onderzoek studenten HAN Automotive voor VEXPAN: Fietsmobiliteit in 2040

HAN studenten onderzochten voor Vexpan de opkomende trends en rol van de lichtste mobiliteit in een binnenstedelijke omgeving. Het onderzoek moet helpen om te komen met oplossingen voor de dan geldende fietsparkeerproblematiek.

Lees meer

Themadag Gemeenten: Participeren & Parkeren – Een perfecte combinatie?

Vexpan Themadag Gemeenten 2024 bewijst ook deze editie weer dat het een boeiende bijeenkomst is, nu over ‘Participeren kan je leren’. Hierbij kwamen onder meer gemeentelijke parkeermanagers samen om kennis te delen over hoe je (burger)participatie effectief kan inzetten bij parkeerbeleid.

Lees meer

Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gemeenten, samenwerkingsregio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en –tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief deelmobiliteit.

Lees meer

NEN 2443: nieuwe inzichten in de toepassing

Als ontwerper van een nieuwe parkeervoorziening houd je rekening met eisen waaraan de voorziening moet voldoen. De Nederlandse norm Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages, NEN 2443, beschrijft deze eisen.

Lees meer

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer
1 2 3 37