Markante personen uit de parkeerwereld: Fenny Waalkens

Fenny Waalkens is senior medewerker parkeren bij Vexpanlid gemeente Deventer. Daar zorgt zij ervoor dat de uitvoering van het parkeerbeleid goed verloopt. Met gepaste trots leidt zij ons rond in het fraaie gemeentehuis.

 

“Parkeren met een glimlach”.

 

Van de redactie Vexpansie  | Tekst: Jeroen QueeSweco / redactie Vexpansie en Sjoerd Stienstra – redactie Vexpansie

 

 

Fenny, hoe ben je ooit in het parkeren terechtgekomen?

Toen ik was afgestudeerd in Deventer in de richting Ruimtelijke Ordening en Planologie was werk schaars. Ik kon terecht achter de balie bij de gemeente Deventer en kreeg toen al snel te maken met parkeren. Ik had nooit gedacht dat er zo veel achter parkeren zat en doordat ik het zo interessant vond ben ik uiteindelijk nooit weggegaan.

Op het eerste gezicht lijkt parkeren saai en technisch, maar dat is het vaak juist niet! Het heeft eigenlijk overal mee te maken, ik kreeg naast het gemeentelijke beleid bijvoorbeeld te maken met een bijna instortende parkeergarage en met de implementatie van ICT-systemen.

Lang was ik de enige bij de gemeente die zich bezighield met de uitvoering van het beleid, maar inmiddels ben ik niet meer de enige bij de gemeente met het label ‘parkeren’.

 

Op welk gebied ben je het liefst actief?

Ik krijg veel energie van het samen met een buurt het parkeerprobleem oplossen. Maar wat ik daarnaast ook graag doe is het simpel maken van ingewikkelde zaken, zoals bijvoorbeeld bij ICT nog wel eens nodig is.

Parkeren wordt vaak als ‘negatief’ gezien: te weinig, te duur, niet goed geregeld … Ik wil juist het tegenovergestelde laten zien, dat parkeren iets toevoegt aan de klantbeleving. Bijvoorbeeld met ludieke acties als de ‘Parkeerbingo’: Mensen konden bij terugkomst in de parkeergarage raden wat ze zouden moeten betalen, als ze dit (bijna) goed hadden dan betaalde wij de kosten.Daaruit kwam dat veel mensen van tevoren inschatten dat ze meer moesten betalen/ helemaal niet weten wat ze moeten betalen.

We hebben de afgelopen jaren veel gewerkt aan de hand van klantreizen: hoe ervaart de klant, meestal de bezoeker van Deventer, de parkeermogelijkheden en hoe kunnen we de ervaring daarmee zo positief mogelijk maken. Daarbij hebben we sessies georganiseerd met verschillende doelgroepen. Bij de verwerking hebben we veel gewerkt met persona’s (een persona of ijkpersoon) is een zeer gedetailleerde beschrijving van een gebruiker van jouw product of dienst), zodat we ons goed konden verplaatsen in alle verschillende parkeerders.

Datzelfde voor bewoners: worden er knelpunten ervaren, dan wil ik samen met hen kijken hoe die kunnen worden aangepakt.

Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de fiscalisering van het vergunningparkeren. In het begin was er veel weerstand. Door goed te luisteren en ook echt iets te doen met wat je ophaalt, zorg je dat er toch stappen kunnen worden genomen. Zeg ook altijd duidelijk ‘nee’ als iets echt niet kan.

 

Zo ben je eigenlijk parkeerregisseur?

Niet zozeer regisseur in de zin van iemand die bepaalt hoe de dingen gaan, maar meer dienend en faciliterend.

Deventer heeft veel bezoekers, maar het is uiteraard geen Amsterdam. Hoe kun je het parkeren voor bezoekers aantrekkelijk maken – dat is waar ik veel mee bezig ben. Dat kan met parkeren op straat, maar zeker ook in de gemeentelijke parkeergarages Brinkgarage, Stadspoort en Stationsplein.

 

Wat zijn momenteel je uitdagingen?

De ambitie om een groot aantal nieuwe woningen te bouwen, onder andere door inbreiding in het stedelijke gebied, vraagt om oplossingen, want hoe houd je de stad bereikbaar? Er zijn oplossingen bedacht, zoals parkeren aan de rand van het gebied, maar zijn die ook echt beheersbaar en gaat niet toch overlast optreden? Dit gaat grote veranderingen teweegbrengen in de mobiliteit in de stad.

Misschien is het goed om de aanpak met de klantreizen, die een paar jaar geleden heel succesvol was, ook hiervoor weer in te zetten.

Tegelijkertijd met de nieuwe ontwikkelingen is er juist de trend om parkeerplaatsen van het maaiveld weg te halen: het Grote Kerkhof is bijvoorbeeld sinds 2019 autovrij. Daar is veel reuring over geweest, maar nu is iedereen enthousiast. Belangrijk is dat er kwaliteit wordt toegevoegd.

Maar de grootste uitdaging zit in het fietsparkeren. Daar zijn nu maar heel beperkt voorzieningen voor. Lange tijd was het gewoon om de fiets maar ergens ‘neer te gooien’, maar dat willen we niet meer. Maar om te kunnen handhaven moet je wel een ‘totaal verhaal’ hebben, dus vooral ook voorzieningen beschikbaar hebben.

 

Meer informatie

> Gemeente Deventer

Tags

Vexpansie markant Gemeente Deventer loopbaan klantbeleving klantreizen

Bekijk meer artikelen

Markante personen uit de parkeerwereld | Angelique Breukel: 'Parkeren is nooit saai!'

In haar loopbaan werkte Angelique Breukel bij diverse takken van de overheid. Nu is zij ook adjunct-directeur van adviesbureau Spark en is vanuit die rol direct betrokken bij alle facetten van het parkeervak.

Lees meer

Onderzoek studenten HAN Automotive voor VEXPAN: Fietsmobiliteit in 2040

HAN studenten onderzochten voor Vexpan de opkomende trends en rol van de lichtste mobiliteit in een binnenstedelijke omgeving. Het onderzoek moet helpen om te komen met oplossingen voor de dan geldende fietsparkeerproblematiek.

Lees meer

Themadag Gemeenten: Participeren & Parkeren – Een perfecte combinatie?

Vexpan Themadag Gemeenten 2024 bewijst ook deze editie weer dat het een boeiende bijeenkomst is, nu over ‘Participeren kan je leren’. Hierbij kwamen onder meer gemeentelijke parkeermanagers samen om kennis te delen over hoe je (burger)participatie effectief kan inzetten bij parkeerbeleid.

Lees meer

Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gemeenten, samenwerkingsregio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en –tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief deelmobiliteit.

Lees meer

NEN 2443: nieuwe inzichten in de toepassing

Als ontwerper van een nieuwe parkeervoorziening houd je rekening met eisen waaraan de voorziening moet voldoen. De Nederlandse norm Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages, NEN 2443, beschrijft deze eisen.

Lees meer

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer
1 2 3 37