30 jaar fiscalisering deel 7: Beschouwing

In dit laatste artikel van de serie wordt vooral vooruitgekeken en daarbij worden een paar veelbelovende nieuwe initiatieven  besproken.

 

[Dit geüpdatete artikel verscheen eerder in Vexpansie 2022-4 |Tekst: Jitze Rinsma 

 

 

De fiscalisering van het parkeren heeft sinds 1991 een grote vlucht genomen.  Wat is er zoal  veranderd?

  • Het areaal is in veel gemeenten vergroot en de parkeertarieven en de hoogte van de naheffingsaanslagen zijn verhoogd;
  • De gemeenten hebben, om aan behoeftes van belanghebbenden tegemoet te komen, de modelverordeningen aangepast;
  • Meerdere door technische ontwikkelingen gewenste aanpassingen zijn via aanpassing van wet- en regelgeving mogelijk gemaakt zoals: betalen met een bankpas bij de parkeerautomaat, het aan- en afmelden van parkeeracties met de mobiele telefoon, het toesturen van naheffingsaanslagen in plaats van achter de ruitenwisser aanbrengen ervan en het scannen van kentekens;
  • De voorkant van de informatieverstrekking aan belanghebbenden is gekanteld: van papier (hoe je bezwaar kon maken stond op de achterkant van de fiscale naheffing) naar internet (contact zoeken met het Klanten Contact Centrum van de gemeenten).
  • De kwaliteit van de gemeentelijke websites is wat betreft vindbaarheid en het navigeren de afgelopen jaren sterk verbeterd en belanghebbenden hebben beter geleerd er hun weg te vinden.

 

 

SHPV – NPR

Een belangrijke rol (en gemak voor gemeenten) is de mogelijkheid om via mobiele netwerken de parkeerrechten van zowel betalende parkeerders als van vergunninghouders te controleren. De functie van het daartoe in 2010 opgerichte SHVP en de bij de RDW ondergebrachte NPR is daarbij heel belangrijk omdat zij samen met aangesloten gemeenten nieuwe ontwikkelingen kunnen faciliteren zoals een digitale gehandicaptenparkeerkaart.

Met dit project worden twee problemen opgelost:

  • GPK-gebruikers krijgen inzicht in het actuele parkeerregime van de deelnemende gemeenten;
  • Gemeenten kunnen digitaal handhaven.

 

 

Eind 2022 is de stand van zaken

Het SHPV werkt verder aan een toekomstig bestendige parkeervergunning in plaats van de traditionele ‘starre’ parkeervergunning waarbij betaald wordt voor gebruik en niet voor bezit; een zogenaamde saldoparkeervergunning.

 

 

Saldoparkeervergunning

Waarom een saldoparkeervergunning?

Op dit moment krijgen bewoners een parkeervergunning, die zeven dagen per week en 24 uur per dag geldig is. Met die vergunning hebben bewoners op elk moment de beschikking over een parkeerplaats. Ook op de momenten dat je die parkeerplaats helemaal niet nodig hebt. Dat is best wel zonde. Weinig mensen zijn zich ervan bewust hoe kostbaar parkeerruimte eigenlijk is. Gemeenten worstelen met een toenemende druk op de stedelijke leefomgeving. Iedere vierkante meter moet worden benut. Het is daarom van groot belang om op een meer optimale  manier de openbare ruimte te gaan gebruiken.

 

Hoe ziet een saldoparkeervergunning eruit?

Automobilisten krijgen een parkeertegoed. Een x-aantal uren waarop de auto binnen een vooraf afgesproken tijdsperiode geparkeerd mag staan. De hoogte van het aantal parkeeruren wordt bepaald op basis van gemeentelijk parkeerbeleid. Het zou dus zomaar eens kunnen dat je op locatie A meer parkeertegoed krijgt dan op locatie B, net zoals de huidige parkeernormen niet overal hetzelfde zijn. De gebruikers kunnen in een app inzicht krijgen in de nog beschikbare parkeeruren. In diezelfde applicatie moeten gebruikers hun parkeervergunning aan- en uitzetten. In de toekomst zal de techniek in de auto daar een rol bij kunnen spelen.

 

Wat zijn de uitdagingen?

Volgens het SHPV is dat een nieuwe manier van denken. Dat zorgt voor spanning bij de gebruiker en de gemeente. De gebruiker zal eraan moeten wennen dat parkeren niet zo vanzelfsprekend is, als het nu lijkt. Ook moeten mensen eraan wennen dat ze hun vergunning aan en uit moeten zetten. De gemeente, en dan met name de gemeentepolitiek, moet het lef vinden om dit nieuwe systeem te implementeren. Het is niet zomaar iets. Dit systeem breekt met de traditionele manier van denken. Er spelen ook een aantal praktische uitdagingen. Door de saldoparkeervergunning in pilots uit te testen, probeert het SHPV de meeste kinderziektes tijdig te signaleren en te verbeteren. Een aantal grote gemeenten in Nederland zijn medio 2022 een proef gestart rond de flexibele parkeermachtiging voor deelauto’s. Deelautoaanbieders krijgen in deze pilots geen 24/7 vergunning maar gaan betalen naar gebruik.

Op dit moment staat het saldoparkeren nog in de kinderschoenen. Volgens het SHPV is saldoparkeren een nieuw sturingsmiddel voor de toekomst. De gemeente krijgt een extra knop om aan te draaien. In het begin zullen de gemeenten daar voorzichtig mee zijn. Op den duur zal het ‘parkeer-quotum’ steeds dichter bij de daadwerkelijke parkeervraag komen te liggen. Het zou mooi zijn als bewoners in de toekomst onderling hun parkeersaldo kunnen uitwisselen. Dat je een buurman een gedeelte van jouw parkeertegoed kunt laten gebruiken als dat nodig is. Op dit moment is dat juridisch nog niet mogelijk. Ook dat vereist van gemeentebesturen durf om dit soort beslissingen te nemen. Parkeren gaat over meer dan alleen stilstaande auto’s. Parkeren is en blijft een complex en belangrijk onderdeel van de stedelijke leefomgeving, dat moet je gewoon goed geregeld hebben. (zie ook www.SHPV.nl).

 

JITZE RINSMA, redactie Vexpansie

 

 

 

Tags

fiscalisering gemeenten SHPV saldoparkeervergunning parkeervergunning naheffingaanslag

Bekijk meer artikelen

Samenwerking Vexpan met HAN Automotive

Vexpan gaat samenwerken met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De branchevereniging staat voor kennis opbouwen en delen. Daarin is HAN Automotive een waardevolle toevoeging.

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld: Henk Steennis

Een interview met een markant persoon uit de parkeerwereld: Henk Steennis. "Blijf altijd denken vanuit de gebruiker".

Lees meer

Nota parkeernormen en open normen in een bestemmingsplan: hoe toetst de bestuursrechter?

Als de Afdeling bestuursrechtspraak de hier besproken conclusie overneemt, dan heeft dat voor de praktijk tot gevolg dat onherroepelijke planregels rondom parkeren die worden uitgewerkt bij beleidsregel toch nog aan een volledige rechterlijke toets onderworpen kunnen worden in een procedure tegen een verleende omgevingsvergunning.

Lees meer

Volautomatische parkeergarage Vijzelgracht Amsterdam geopend

De garage, die bovenop het metrostation ligt, telt 270 parkeerplekken en zit op een heel andere manier in elkaar dan de meeste parkeergarages.

Lees meer

Parkeernormen voor sociale woningbouw vaak te hoog en ‘niet-passend’

Nog steeds zijn parkeeernormen vaak 1-op-1 gebaseerd op landelijke parkeerkencijfers, terwijl er tussen provincies (en zelfs tussen gemeenten met een gelijke stedelijkheidsgraad binnen dezelfde provincie) grote verschillen zijn in autobezit.

Lees meer

Ook Groningen introduceert de maatschappelijke parkeervergunning

De uitbreiding van betaald parkeren in stad Groningen leidt ertoe dat (steeds meer) vrijwilligers niet altijd kosteloos kunnen parkeren, indien de organisatie geen of onvoldoende parkeerplaatsen heeft op eigen terrein.

Lees meer
1 2 3 28