Post-hbo opleiding Parkeren (losse modules)

Parkeren is een breed vakgebied met complexe vraagstukken. Vandaar dat er een stijgende vraag is naar professionals. In nauwe samenwerking met Vexpan biedt DTV Consultants de praktijkgericht post-hbo opleiding Parkeren. Samen met topdocenten die jarenlange ervaring hebben uit de praktijk.

In het vakgebied een graag gezien diploma.

Algemeen

 

Parkeren is een breed vakgebied, met veel raakvlakken met andere (gemeentelijke) beleidsonderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de omgevingswet, gebiedsontwikkeling en deelmobiliteit. De opleiding bereidt je voor op de regierol bij het vormgeven, operationaliseren en uitvoeren van het parkeerbeleid en het beheren van de parkeervoorzieningen, inclusief de links met aangrenzende beleidsterreinen.

 

 

Opleiding

 

De Post-hbo opleiding Parkeren bevat zes modules verdeeld over 13 lesdagen. De opleiding Parkeren en modules zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven. De volgende modules worden behandeld:

 

 

Het is ook mogelijk om de losse modules te volgen. Volg je alle modules en rond je deze succesvol af? Dan ontvang je het post-hbo diploma Parkeren.

 

Meer informatie
> Praktische informatie over de opleiding en inschrijven
> Lees hier een column uit de Vexpansie: Beleidsadviseur Parkeren, verrassend veelzijdig
> Artikel Post hbo-opleiding Parkeren: parkeren als onderdeel van de mobiliteitsketen

 

We vroegen drie van de docenten welke ontwikkelingen zij zien en waar ze in hun lessen op in gaan.

Docent Sjoerd Stienstra: 'Goed onderzoek is goud waard'

Sjoerd Stienstra (zelfstandig adviseur, Stienstra Adviesbureau) geeft les in de module ‘Parkeerbeleid en visie op parkeren’.

 

‘Er wordt veel te weinig onderzoek gedaan, cijfers zijn daarom vaak verouderd of incompleet. En dan weet je als beleidsmaker niet goed hoe de parkeersituatie er nu voor staat. De rode draad in mijn lessen is dan ook hameren op het belang van onderzoek, of liever nog: monitoring. Door regelmatig de thermometer erin te steken weet je wat er speelt. Daarbij leer ik de studenten om te kijken naar het verhaal áchter de cijfers. Dit komt extra naar voren in deze tijd, waarin het nieuwe normaal regeert. Het oude normaal kun je even niet meten. En dat stelt bestuurders wel eens voor problemen als er besluiten genomen moeten worden over bijvoorbeeld bouwplannen.’

Lees meer

Docent Roger Theunissen: 'Parkeren is mensenwerk'

Roger Theunissen (Thema Mobiliteitsadvisering) is één van vaste docenten in de module ‘Marketing en communicatie’. Volgens Theunissen is het goed voor beleidsmakers om aandacht te hebben voor de menselijke factor van parkeren.

 

‘Technieken uit het vakgebied marketing bieden daarvoor goede instrumenten. Een voorbeeld is inzetten van flexibele parkeertarieven, een ochtend parkeren door de week kan een andere prijs hebben dan kort parkeren voor een snelle boodschap. Met deze prikkels heb je als beleidsmaker een stuurinstrument. In het licht van de coronacrisis zie ik dat mensen bewust omgaan met verplaatsingen. Reizen worden gecombineerd, er zijn kansen voor deelmobiliteit en ook niet verplaatsen is steeds vaker een optie. Dat heeft weer zijn weerslag op de parkeerdruk in woongebieden. Deze uitingen van menselijk gedrag zijn met marketingkennis te verklaren en te beïnvloeden.’

Lees meer

Docent Rob Ebbing: 'Het vak parkeren kan heel leuk zijn'

De financiële kant van het parkeervak komt aan bod in de lessen van Rob Ebbing (partner parkeeradviesbureau Spark).

 

‘Parkeren begint bij een duidelijke visie en een goed uitgewerkt beleid,” vindt Ebbing. Het beleid is er veelal op gericht om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. De afstemming met andere (beleids-)disciplines maakt dat er de ruimte voor parkeren, van auto en fiets, langs de openbare weg of op de stoep afneemt. Gelukkig slagen we er met elkaar in de leefbaarheid van de openbare ruimte, ondanks de alsmaar toenemende druk, op niveau te houden, soms zelfs te verbeteren. Deze ontwikkeling veroorzaakt wel een materieel en structureel effect op het financiële resultaat van de parkeerexploitatie. Parkeren in een gebouwde voorziening is nu eenmaal kostbaarder dan parkeren langs de openbare weg. Verschillende steden moeten dan ook rekening houden met een (toekomstige) forse investeringsopgave. Om deze opgave goed op te vangen is het van belang de parkeerexploitatie te monitoren en in een meerjarig perspectief te plaatsen. Een dergelijke aanpak stelt je als gemeente in staat ontwikkelingen op gang brengen en problemen vóór te zijn.’

Lees meer

Meer informatie

Wil je meer weten over de post-hbo opleiding Parkeren, de inhoud van de modules, studiebelasting? Voor verdere vragen en advies kun je contact opnemen met: Natalie Veenkamp, Projectleider DTV Consultants via n.veenkamp@dtvconsultants.nl of (076) 513 66 24.

Stuur een e-mail

Vraag gratis studiegids aan

Wil jij je nog meer oriënteren op deze post-hbo opleiding Parkeren? Vul het formulier in en ontvang gratis de uitgebreide studiegids.

Vraag studiegids aan