100 aangesloten gemeenten na 10 jaar SHPV en op naar 1 NPVR

Het SHPV (Servicehuis Parkeer-en Verblijfsrechten) is op 22 juni 2010 als coöperatie van en voor gemeenten opgericht, met als doel het marktneutraal faciliteren van een landelijke voorziening voor het vastleggen en ontsluiten van parkeer-en verblijfsrechten. Tien jaar later, nu meer dan honderd gemeenten zich hebben aangesloten, kijkt Maddy van Bilsen (directeur SHPV) graag even terug en vooruit.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-2 | Tekst Maddy van Bielzen]

 

De coöperatie werd in 2010 opgericht door Amsterdam en Amersfoort, en al snel sloten meer gemeenten zoals Enschede, Den Bosch, Leeuwarden aan. De reden was dat gemeenten parkeerproducten op basis van kenteken wilden digitaliseren en daarvoor een goede database, voor de handhaving, zochten. Door zich te verenigen kon het SHPV namens de gemeenten contracten met belproviders gaan afsluiten.

SHPV contracteerde de RDW om het Nationaal Parkeer Register (NPR) te bouwen en te beheren. De RDW kreeg als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) een opgedragen taak erbij. En terugkijkend kunnen we concluderen dat het een prima keuze is geweest. Momenteel zijn meer dan 100 van de circa 120 gemeenten die gereguleerd parkeren hebben, aangesloten via de coöperatie op het NPR.

“Niet alleen de G5-gemeenten en het merendeel van de G32-gemeenten, maar ook kleinere gemeenten ontzorgen we graag”, aldus Frans Backhuijs, voorzitter van het bestuur.

 

Ontzorgen

SHPV zorgt voor een up-to-date NPR (als onafhankelijke infrastructuur) waar alle aangesloten partijen op basis van standaarden gebruik van maken. Daarnaast verzorgen we voor gemeenten de clearing & settlement van de parkeergelden, via de providers met wie we een contract hebben gesloten. Er zijn momenteel vijftien providers aangesloten. Ook MaaS-providers vinden ondertussen de weg naar de coöperatie. Het SHPV hanteert richting de providers een level playing field: iedereen die aan de voorwaarden voldoet, mag aansluiten. Gemeenten zijn tevreden dat ze ontzorgd worden, zo ook op het gebied van accountantsverklaringen en AVG (privacy-audit NPR/ verwerkersovereenkomsten). Momenteel zijn we bezig om mobiel parkeren ook in parkeergarages uit te rollen; garages waarvan de gemeente zelf de exploitant is. Onze aangesloten providers en PMS-leveranciers werken hier hard aan mee.

Ook zijn we benieuwd of de klant de meerwaarde van het mobiel betalen in garages inziet. Het is mooi dat de parkeerder zelf –net als op straat – in de garage kan bepalen via welke provider hij wil betalen.

 

Toekomst

De omgeving rond SHPV is volop in beweging. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de coöperatie om samen te werken en door te ontwikkelen. Hoe kunnen we als faciliterende, neutrale overheidspartij en vanuit de NPR-database een actieve rol vervullen om mobiliteitsdoelstellingen te verwezenlijken?

In dit kader is een belangrijke ontwikkeling dat we, met de RDW als uitvoerder, de Trusted Third Party voor open parkeerdata worden. Met het Ministerie van I&W is in november 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. SHPV gaat hierbij gemeenten faciliteren om eerst statische, en daarna dynamische data, via het NPR en de open parkeerrechtendatabase (OPDS) kwalitatief op orde te brengen en te ontsluiten. Het programma wordt aangestuurd door een landelijke Stuurgroep.

 

Het bestuur wil graag met de leden gezamenlijk het beleid van onze coöperatie bepalen, en de juiste strategische keuzes maken. Waar zijn we van, en hoe positioneren we ons.

 

RDW

Een van de uitdagingen de komende jaren is eenduidigheid in het NPR, aldus Zeger Baelde, directeur bedrijfsvoering RDW. “Dat is bij de gemeenten die deelnemen aan het SHPV wat betreft parkeerrechten nu goed op orde. Maar we willen dat ook bij milieuzones, die steeds meer in opkomst zijn. Het moet voor de burger in elke stad duidelijk zijn waar hij mag verblijven met zijn auto op basis van milieuverordeningen. Daarbij zie je ook de opkomst van dynamisering van parkeertarieven: een vervuilende auto gaat straks meer betalen. En dat moet natuurlijk ook in het NPR worden verwerkt.”

 

Nationaal Parkeer-en Verblijfsrechtenregister (NVPR)

Meerdere steden, onder andere Amsterdam, zijn bezig om te sturen op leefbaarheid en bereikbaar van de stad. Joyce Zwaan, programmamanager van de Agenda Amsterdam Autoluw bij de gemeente Amsterdam, benadrukt dat de gemeente steeds meer toe wil naar verblijfsrechten. Daarbij wordt gedacht aan camera’s en registratie in het NPR om doelgroepen per locatie voor een bepaalde tijd toegang te verlenen. Elk voertuig met een identificatie kun je een verblijfsrecht toekennen. In feite zoals Utrecht en Alkmaar al doen met hun milieuzone.”

Als programmamanager is Zwaan nu bezig met het grotere geheel. “We willen een autoluwe binnenstad met veel ruimte voor fietser en voetganger. Tegelijkertijd willen we dat de auto nog wel kan komen waar hij wil komen, zeker bij logistiek verkeer en bij mindervaliden, maar dat hoeft niet te betekenen dat hij daar ook moet parkeren. Ook willen we gericht doorgaand verkeer aanpakken. In de Agenda Amsterdam Autoluw is een maatregel Intelligente Toegang opgenomen waar we door het inzetten van camera’s bepaalde wijken op bepaalde dagen kunnen afsluiten voor bepaalde doelgroepen. Uiteraard zou zo’n bredere uitrol wel eerst door de gemeenteraad besloten moeten worden. Daarnaast moeten nog wat slagen worden gemaakt in het digitaliseren niet alleen in de gemeente zelf maar ook met de landelijke ontheffingen. Rijkswaterstaat is daar overigens wel mee bezig.”

We zien met de RDW allerlei kansen om gemeenten te blijven faciliteren met een ‘NPVR’, dat ook verblijfsrechten – al of niet met venstertijden – en (landelijke) ontheffingen geografisch in kaart brengt. Het is in feite een eenvoudig opgezet platform met voertuigidentificatie, uniek nummer, locatie en tijden en het kan daarmee ook andere mobiliteitsdoelen dienen zoals verminderen van zoekverkeer, en reductie van CO2- uitstoot.

De effecten van de Corona-crisis zou deze omslag wel eens kunnen versnellen. Wij zijn er klaar voor!

 

Maddy van Bilsen, directeur SHPV

 

Op de foto: Ondertekening contract met Gemeente Culemborg

 

Tags

parkeerbeleid NPVR NPR RDW

Bekijk meer artikelen

Coördinatie EPA initiatieven vanwege impact EU op parkeersector

De EPA ontplooit verschillende initiatieven rond digitalisering & data die van belang zijn voor de toekomst van onze parkeersector. Werkgroep WG D&D coördineert en prioriteert deze initiatieven. Een toelichting van Ties de Groot.

Lees meer

Gemeente Den Haag stopt proef met hoge parkeertarieven

De gemeente Den Haag stapt af van het hoge parkeertarief in delen van de stad. In plaats daarvan moet er een systeem komen waarbij het per uur duurder wordt om je auto te parkeren.

Lees meer

Nieuwe parkeerkencijfers vormen basis voor parkeernormering

CROW heeft de publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren' vervangen door publicatie 744 'Parkeerkencijfers, basis voor parkeernormering'. Bij de update is rekening gehouden met de laatste parkeerontwikkelingen.

Lees meer

Rechtvaardige straten in schoolomgevingen

Hoe is in Nederland het halen en brengen van kinderen bij schoollocaties georganiseerd? Vanuit de redactie van Vexpansie deelt senior beleidsadviseur Christian Ratering een aantal visies en onderzoeken.

Lees meer

Aftrap ‘Samen aan de slag met Fietsparkeren’

Vorige week vond het Vexpan Seminar Fietsparkeren plaats. Bekijk de terugblik en ontdek hoe Vexpan en partners samenwerken aan innovatieve oplossingen voor fietsparkeren.

Lees meer

Van elkaar leren: Rotterdam verbetert continu proces fiscale handhaving

Gemeente Rotterdam kwam in de media over 'onterechte parkeerboetes'. Zij verbetert continu het proces van fiscale handhaving. Wat kunnen we van elkaar leren?

Lees meer
1 2 3 39