ElaadNL: Versnelling groei elektrische auto’s na 2030 verwacht

Gepubliceerd op: 12 februari 2024

ElaadNL presenteert een update van de Elaad Outlook Personenauto’s uit 2021. Naast de nieuwste prognoses (tot 2050) voor de groei van elektrische auto’s is er ook aandacht voor de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland.

 

Onderzoekers verwachten tot aan 2030 beperkte groei van het aantal elektrische auto’s. Het aandeel elektrische auto’s groeit echter na 2030 flink door, zelfs nog iets sneller dan eerder gedacht.

 

Het onderzoeksrapport wordt ondersteund door een interactief dashboard waarmee iedereen op CBS-buurtniveau de resultaten kan bekijken en ook downloaden. De nieuwste Elaad Outlook vormt de basis voor het beleid van netbeheerders, gemeenten en provincies in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

 

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd. Ze hebben hiervoor de meest recente markontwikkelingen en beschikbare datasets rondom elektrische auto’s geanalyseerd. Op basis daarvan hebben ze de groei- en spreidingscenario’s voor elektrische auto’s en laadinfrastructuur bijgewerkt.

 

Belangrijkste conclusies

  1. Tot aan 2030 beperkte groei vanwege afnemende stimuleringsmaatregelen en de tot op heden beperkte beschikbaarheid van betaalbare modellen elektrische auto’s.
  2. Het aantal elektrische auto’s groeit echter na 2030 flink door. Europese regels, de komst van ‘betaalbare’ modellen en dalende batterijpakketprijzen zorgen daarvoor.
  3. De groei is vervolgens na 2030 nog groter dan in de vorige Outlook onder andere door de nieuwe bevolkingsgroeicijfers.
  4. Het totale Nederlandse wagenpark van personenauto’s zal elektrificeren wat leidt tot 10 miljoen batterij-elektrische personenauto’s in 2044. Naar verwachting zijn er dan ongeveer 4,3 miljoen laadpunten nodig.
  5. Daarmee hebben elektrische personenauto’s nog meer impact op het energiesysteem. Het inzichtelijk maken van deze opgave is cruciaal, daarvoor is het nu voor iedereen mogelijk om de impact ervan op gemeente en zelfs buurtniveau in te zien via het interactieve dashboard.
  6. Het belang van en toepassen van ‘netbewust laden’ in het kader van toenemende netcongestie wordt daarmee ook groter. Reden voor de onderzoekers van ElaadNL om een laadprofielengenerator te ontwikkelen waarmee de impact van netbewust laden voor iedereen inzichtelijk wordt gemaakt.

 

Snellere groei van het aantal elektrische auto’s na 2030
De onderzoekers van ElaadNL verwachten ten opzichte van de eerdere prognoses (Outlook 2021) een snellere groei van het aantal elektrische auto’s. Het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen en onduidelijkheid rondom het nieuwe beleid in Nederland lijken de groei van elektrische auto’s op korte termijn af te remmen. Europese regels zorgen echter ervoor dat we overduidelijk afkoersen op Zero Emissie-mobiliteit waarin elektrische auto’s dominant zijn. Autofabrikanten komen tussen 2024 en 2027 met ‘betaalbare’ modellen. Daarnaast maakt de daling van de batterijpakketprijzen elektrische auto’s in 2030 kostencompetitief met brandstofmodellen. En waar waterstof in de vorige Outlook nog een rol speelde in het lage scenario, verwachten de onderzoekers nu dat waterstof voor personenauto’s geen rol van betekenis gaat spelen. De markt voor batterij-elektrische auto’s zal daardoor naar verwachting op middellange termijn sneller groeien dan geprognosticeerd in de Outlook Personenauto’s 2021.

 

Laadprofielen en impact op het stroomnet
Om de laadvraag op het stroomnet, oftewel de netimpact, van elektrische auto’s te kwantificeren zijn, naast het verwachte aantal auto’s per laadlocatie en het verwachte aantal laadpunten per type, ook laadprofielen nodig. Het laadprofiel geeft aan wat de elektriciteits- en vermogensvraag per specifiek tijdsinterval is, gedurende een jaar. De onderzoekers hebben daarom laadprofielen opgesteld aan de hand van miljoenen laadsessies en prognoses van het toekomstige mobiliteits- en laadgedrag. Door de prognoses en laadprofielen te combineren kan de netimpact van elektrische auto’s op nationaal en lokaal niveau over de tijd heen in kaart gebracht worden.

 

Stroomnet ontlasten met netbewust laden
Het regulier laden van auto’s, oftewel direct volladen bij aankomst op de locatie, zorgt voor extra hoge pieken op het elektriciteitsnet. Uit simulaties van ElaadNL blijkt dat bij regulier thuisladen er gemiddeld per elektrische auto ongeveer 1 tot 2,5 kilo Watt (kW) extra belasting ontstaat tijdens de piekuren. Netbewust laden, een vorm van slim laden, zorgt ervoor dat het laden van elektrische auto’s voornamelijk buiten de piekuren op het net plaatsvindt. De pieken die bijvoorbeeld tussen 17:00 – 23:00 ontstaan bij het regulier thuisladen van elektrische auto’s, worden dan significant gereduceerd. Hierbij is gerekend met een gegarandeerde basiscapaciteit van 4 kW die na 23:00 uur trapsgewijs wordt opgebouwd tot 11 kW. Er wordt inmiddels ook gesproken over een basiscapaciteit van bijvoorbeeld 0 kW bij netbewust laden in de piekuren en tegelijkertijd het opladen van elektrische auto’s met hogere vermogens buiten de piekuren op het net.

 

In deze analyse zijn de effecten van pooling en additionele capaciteit niet doorgerekend.

 

Meer informatie
> Download het rapport op de site van ElaadNL
> Bekijk daar ook de figuren

Tags

e-laden elektrisch rijden laadinfrastructuur ElaadNL onderzoek

Meer nieuws

ElaadNL: Versnelling groei elektrische auto’s na 2030 verwacht

ElaadNL presenteert met de Elaad Outlook Personenauto’s 2024. Met de nieuwste prognoses voor de groei van elektrische auto’s en de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland.

Lees meer

Hoeveel elektrische auto's kan de wereld aan?

Als iedereen elektrisch gaat rijden hebben we geen fossiele uitstoot meer, maar voor de productie van de batterijen en elektromotoren van die auto’s zijn veel grondstoffen nodig.

Lees meer

Nieuwe regelgeving en subsidie oplaadpunten in parkeergarages in 2024

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) per 1 januari 2024 gelden er ook nieuwe regels voor het plaatsen van oplaadpunten in parkeergarages.

Lees meer

Emergency Plug voor elektrische auto’s wint Automotive Innovation Award

Total Safety Solutions heeft met zijn Emergency Plug voor elektrische voertuigen de Automotive Innovation Award 2024 gewonnen in de categorie Veiligheid.

Lees meer

Uitdagingen laadinfrastructuur parkeergarages: aanbevelingen en adviezen

Per 1 november 2023 is 2,6 procent van alle plekken in parkeergarages voorzien met laadinfrastructuur. Dat communiceert de Vexpan werkgroep CLIP in haar jaarrapportage 2023. Er zijn echter vijf uitdagingen.

Lees meer

Elektrisch rijden: heeft accupakket verwisselen de toekomst?

In China is de Nio ET7 gepresenteerd. Binnen afzienbare tijd moet de elektrische sedan ook leverbaar worden met een verwisselbaar accupakket. Slim, maar heeft die technologie eigenlijk toekomst?

Lees meer
1 2 3 16

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief