ElaadNL: Versnelling groei elektrische auto’s na 2030 verwacht

Gepubliceerd op: 12 februari 2024

ElaadNL presenteert een update van de Elaad Outlook Personenauto’s uit 2021. Naast de nieuwste prognoses (tot 2050) voor de groei van elektrische auto’s is er ook aandacht voor de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland.

 

Onderzoekers verwachten tot aan 2030 beperkte groei van het aantal elektrische auto’s. Het aandeel elektrische auto’s groeit echter na 2030 flink door, zelfs nog iets sneller dan eerder gedacht.

 

Het onderzoeksrapport wordt ondersteund door een interactief dashboard waarmee iedereen op CBS-buurtniveau de resultaten kan bekijken en ook downloaden. De nieuwste Elaad Outlook vormt de basis voor het beleid van netbeheerders, gemeenten en provincies in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

 

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd. Ze hebben hiervoor de meest recente markontwikkelingen en beschikbare datasets rondom elektrische auto’s geanalyseerd. Op basis daarvan hebben ze de groei- en spreidingscenario’s voor elektrische auto’s en laadinfrastructuur bijgewerkt.

 

Belangrijkste conclusies

  1. Tot aan 2030 beperkte groei vanwege afnemende stimuleringsmaatregelen en de tot op heden beperkte beschikbaarheid van betaalbare modellen elektrische auto’s.
  2. Het aantal elektrische auto’s groeit echter na 2030 flink door. Europese regels, de komst van ‘betaalbare’ modellen en dalende batterijpakketprijzen zorgen daarvoor.
  3. De groei is vervolgens na 2030 nog groter dan in de vorige Outlook onder andere door de nieuwe bevolkingsgroeicijfers.
  4. Het totale Nederlandse wagenpark van personenauto’s zal elektrificeren wat leidt tot 10 miljoen batterij-elektrische personenauto’s in 2044. Naar verwachting zijn er dan ongeveer 4,3 miljoen laadpunten nodig.
  5. Daarmee hebben elektrische personenauto’s nog meer impact op het energiesysteem. Het inzichtelijk maken van deze opgave is cruciaal, daarvoor is het nu voor iedereen mogelijk om de impact ervan op gemeente en zelfs buurtniveau in te zien via het interactieve dashboard.
  6. Het belang van en toepassen van ‘netbewust laden’ in het kader van toenemende netcongestie wordt daarmee ook groter. Reden voor de onderzoekers van ElaadNL om een laadprofielengenerator te ontwikkelen waarmee de impact van netbewust laden voor iedereen inzichtelijk wordt gemaakt.

 

Snellere groei van het aantal elektrische auto’s na 2030
De onderzoekers van ElaadNL verwachten ten opzichte van de eerdere prognoses (Outlook 2021) een snellere groei van het aantal elektrische auto’s. Het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen en onduidelijkheid rondom het nieuwe beleid in Nederland lijken de groei van elektrische auto’s op korte termijn af te remmen. Europese regels zorgen echter ervoor dat we overduidelijk afkoersen op Zero Emissie-mobiliteit waarin elektrische auto’s dominant zijn. Autofabrikanten komen tussen 2024 en 2027 met ‘betaalbare’ modellen. Daarnaast maakt de daling van de batterijpakketprijzen elektrische auto’s in 2030 kostencompetitief met brandstofmodellen. En waar waterstof in de vorige Outlook nog een rol speelde in het lage scenario, verwachten de onderzoekers nu dat waterstof voor personenauto’s geen rol van betekenis gaat spelen. De markt voor batterij-elektrische auto’s zal daardoor naar verwachting op middellange termijn sneller groeien dan geprognosticeerd in de Outlook Personenauto’s 2021.

 

Laadprofielen en impact op het stroomnet
Om de laadvraag op het stroomnet, oftewel de netimpact, van elektrische auto’s te kwantificeren zijn, naast het verwachte aantal auto’s per laadlocatie en het verwachte aantal laadpunten per type, ook laadprofielen nodig. Het laadprofiel geeft aan wat de elektriciteits- en vermogensvraag per specifiek tijdsinterval is, gedurende een jaar. De onderzoekers hebben daarom laadprofielen opgesteld aan de hand van miljoenen laadsessies en prognoses van het toekomstige mobiliteits- en laadgedrag. Door de prognoses en laadprofielen te combineren kan de netimpact van elektrische auto’s op nationaal en lokaal niveau over de tijd heen in kaart gebracht worden.

 

Stroomnet ontlasten met netbewust laden
Het regulier laden van auto’s, oftewel direct volladen bij aankomst op de locatie, zorgt voor extra hoge pieken op het elektriciteitsnet. Uit simulaties van ElaadNL blijkt dat bij regulier thuisladen er gemiddeld per elektrische auto ongeveer 1 tot 2,5 kilo Watt (kW) extra belasting ontstaat tijdens de piekuren. Netbewust laden, een vorm van slim laden, zorgt ervoor dat het laden van elektrische auto’s voornamelijk buiten de piekuren op het net plaatsvindt. De pieken die bijvoorbeeld tussen 17:00 – 23:00 ontstaan bij het regulier thuisladen van elektrische auto’s, worden dan significant gereduceerd. Hierbij is gerekend met een gegarandeerde basiscapaciteit van 4 kW die na 23:00 uur trapsgewijs wordt opgebouwd tot 11 kW. Er wordt inmiddels ook gesproken over een basiscapaciteit van bijvoorbeeld 0 kW bij netbewust laden in de piekuren en tegelijkertijd het opladen van elektrische auto’s met hogere vermogens buiten de piekuren op het net.

 

In deze analyse zijn de effecten van pooling en additionele capaciteit niet doorgerekend.

 

Meer informatie
> Download het rapport op de site van ElaadNL
> Bekijk daar ook de figuren

Tags

e-laden elektrisch rijden laadinfrastructuur ElaadNL onderzoek

Meer nieuws

Laadpalen Gelderland en Utrecht kunnen uitgezet bij krapte op stroomnet

In meerdere gemeenten in Gelderland en Utrecht kunnen laadpalen binnenkort worden uitgezet als het stroomnetwerk overbelast is. De 191 laadpalen komen onder het beheer van Park&Charge en gaan “netbewust laden”. Dat betekent dat er minder of geen stroom naar de palen toegaat als er minder stroom beschikbaar is.

Lees meer

Parking Centrum Oosterdok grootste aantal binnenstedelijke laadplekken van Nederland

Het aantal laadplekken in de parkeergarage bij Oosterdok in Amsterdam is verdubbeld met 76 nieuwe oplaadpunten. Deze uitbreiding biedt elektrische rijders de zekerheid van een laadpaal in het hart van Amsterdam.

Lees meer

Nieuwe regels van kracht voor prijstransparantie laden elektrische auto’s

Vanaf 13 april gelden nieuwe regels over het laden van elektrische auto’s bij laadpalen. De Europese verordening AFIR zorgt in Europa voor meer laadstations, makkelijker laden en duidelijke communicatie over de kosten.

Lees meer

EV Infrastructure & Parking: Will supply ever meet demand?

There are always some fascinating discussions circulating around the electric vehicle (EV) sector. Two inextricably linked bones of contention that will be discussed during next month’s Intertraffic Amsterdam 2024 summit programme are supply and demand.

Lees meer

Tweede editie Essentiële Controlepunten Brandveiligheid

Van ‘Essentiele Controlepunten Brandveiligheid 2024’ is een tweede editie verschenen. Daarin zijn de actuele verwijzingen naar de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) opgenomen.

Lees meer

Elektrisch rijden in 2050: een geactualiseerde prognose van ElaadNL

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd.

Lees meer
1 2 3 18

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief