Vexpan Expertteam

Media en andere organisaties weten Vexpan steeds vaker te vinden als zij vragen hebben op het gebied van parkeren in de meest brede zin. Zij stellen vragen die kunnen gaan over de omvang van het parkeerareaal in Nederland en het aantal parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarages tot vragen over bouwtechnische, juridische of beleidsmatige onderwerpen. Vexpan heeft die kennis in huis. Er is een team van vakinhoudelijke professionals in het leven geroepen om de vragen objectief te beantwoorden: het Vexpan Expertteam.

Expertteam

Het Expertteam wordt gevormd door bij Vexpan aangesloten adviesbureaus. Bevindingen van het Expertteam worden ook voor de leden inzichtelijk gemaakt. Ook in het vakblad van Vexpan, Vexpansie, wordt plaats ingeruimd voor vragen en antwoorden.

Heeft u een inhoudelijke vraag? Leg deze voor aan het Vexpan Expertteam!

Na beantwoording van een vraag door het Expertteam kan verdere behandeling/onderzoek uiteraard één op één plaatsvinden met het betreffende lid van het Expertteam.

Behandelde casussen door Expertteam

Vexpert2015-001.pdf 41.26 KB 44 downloads

Vexpan Expertteam 2014-003.pdf 81.04 KB 28 downloads

Deelnemers Expertteam