Expertteam: Eigendom en openbaarheid van parkeervoorzieningen

In een gemeente wordt een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van circa tien appartementen. Voor de beoordeling van de daaruit volgende parkeervraag wordt met behulp van de gemeentelijke parkeernormen, en toepassing van de bijbehorende aanwezigheidspercentages, berekend hoeveel parkeerplaatsen op de verschillende maatgevende momenten benodigd zijn. De grootste parkeerbehoefte doet zich voor in de avond en nacht, en dan is de geplande parkeercapaciteit op eigen terrein van het bouwproject ontoereikend.

 

 

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-3 |Tekst Het Expertteam]

 

 

In een gemeente wordt een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van circa tien appartementen. Voor de beoordeling van de daaruit volgende parkeervraag wordt met behulp van de gemeentelijke parkeernormen, en toepassing van de bijbehorende aanwezigheidspercentages, berekend hoeveel parkeerplaatsen op de verschillende maatgevende momenten benodigd zijn. De grootste parkeerbehoefte doet zich voor in de avond en nacht, en dan is de geplande parkeercapaciteit op eigen terrein van het bouwproject ontoereikend.

Het gemeentelijk beleid geeft de mogelijkheid om in die gevallen gebruik te maken van eventuele beschikbare restcapaciteit in het openbare parkeerareaal binnen acceptabele loopafstand (in dit geval honderd meter), mits deze restcapaciteit door middel van onderzoek (tellingen) wordt aangetoond. Binnen het onderzoeksgebied liggen enkele supermarkten met parkeerterreinen die ’s avonds en ’s nachts openbaar toegankelijk zijn, maar geen eigendom van de gemeente zijn. De gemeente vroeg aan Vexpan of deze plekken meegenomen kunnen worden in de capaciteit, ook al zijn ze niet in eigendom van de gemeente.

De kernvraag is hier of eigendom van een parkeervoorziening van belang is bij het vaststellen van de (rest-)capaciteit van openbaar parkeren in de omgeving van een bouwplan. Het blijkt dat eigendom van een parkeerterrein (of van een weg) niet van invloed is op het openbaar gebruik daarvan. De toegankelijkheid voor openbaar verkeer is doorslaggevend. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland dat ‘de omstandigheid dat het parkeerterrein door eiseres gehuurd wordt, [niet] maakt dat de betreffende plaats niet voor het openbaar verkeer toegankelijk was en is’.  Alle openbare parkeervoorzieningen, ook die in bezit zijn bij supermarkten of anderen (denk bijvoorbeeld ook aan commerciële exploitanten van parkeergarages), maken deel uit van de openbare parkeercapaciteit en kunnen dus ook een (aanvullende) functie vervullen in het opvangen van de parkeervraag van een bouwplan. Deze parkeervoorzieningen kunnen dus worden meegeteld in een onderzoek naar beschikbaarheid van restcapaciteit.

 

Hebt u een vraag voor het expertteam?

Bijvoorbeeld over de omvang van het parkeerareaal in Nederland of het aantal parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarages?

Of een vraag van bouwtechnische, juridische of beleidsmatige aard?

Uw vraag is welkom op: info@vexpan.nl

 

 

Tags

Expertteam parkeervoorzieningen bouwplan parkeernormen

Bekijk meer artikelen

Markante personen uit de parkeerwereld: Fenny Waalkens

Parkeren wordt vaak als ‘negatief’ gezien: te weinig, te duur, niet goed geregeld … Ik wil juist het tegenovergestelde laten zien, dat parkeren iets toevoegt aan de klantbeleving.

Lees meer

Raadgevend referendum: veel Amersfoorters tegen nieuw parkeerbeleid

Het zou helemaal misgaan met de retail. En na zou het al helemaal nooit meer goed komen. Maar klopt dat wel? Hoe krijg je met 'makkelijk en gratis parkeren' de binnenstad weer aan de praat.

Lees meer

Mobiliteitsbeeld 2023

Inwoners van Nederland legden in 2022 meer afstand in Nederland af dan in 2021, maar minder dan voor de coronapandemie (2019). Dit blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2023 van KiM.

Lees meer

Uitreiking Q-Park Student-Award 2023

Op 9 november is in Maastricht wederom de Q-Park Student-Award uitgereikt. Deze werd in 2014 door samenwerking van Q-Park met de Erasmus Universiteit Rotterdam in het leven geroepen.

Lees meer

Vanaf 1 januari 2024 rapporteren over CO2-uitstoot van reizen door werknemers

Per 1 januari a.s. gaan er regels gelden om de CO2-uitstoot van reizen door werknemers terug te dringen. De regels zullen opgenomen worden in het Besluit activiteiten leefomgeving, met de Omgevingswet als grondslag.

Lees meer

Parkeren na corona: terug naar oude gewoontes?

We zien berichten voorbij komen die erop lijken te wijzen dat het autogebruik weer terug is op het oude niveau van vóór corona of zelfs hoger.

Lees meer
1 2 3 30