Expertteam: Eigendom en openbaarheid van parkeervoorzieningen

In een gemeente wordt een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van circa tien appartementen. Voor de beoordeling van de daaruit volgende parkeervraag wordt met behulp van de gemeentelijke parkeernormen, en toepassing van de bijbehorende aanwezigheidspercentages, berekend hoeveel parkeerplaatsen op de verschillende maatgevende momenten benodigd zijn. De grootste parkeerbehoefte doet zich voor in de avond en nacht, en dan is de geplande parkeercapaciteit op eigen terrein van het bouwproject ontoereikend.

 

 

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-3 |Tekst Het Expertteam]

 

 

In een gemeente wordt een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van circa tien appartementen. Voor de beoordeling van de daaruit volgende parkeervraag wordt met behulp van de gemeentelijke parkeernormen, en toepassing van de bijbehorende aanwezigheidspercentages, berekend hoeveel parkeerplaatsen op de verschillende maatgevende momenten benodigd zijn. De grootste parkeerbehoefte doet zich voor in de avond en nacht, en dan is de geplande parkeercapaciteit op eigen terrein van het bouwproject ontoereikend.

Het gemeentelijk beleid geeft de mogelijkheid om in die gevallen gebruik te maken van eventuele beschikbare restcapaciteit in het openbare parkeerareaal binnen acceptabele loopafstand (in dit geval honderd meter), mits deze restcapaciteit door middel van onderzoek (tellingen) wordt aangetoond. Binnen het onderzoeksgebied liggen enkele supermarkten met parkeerterreinen die ’s avonds en ’s nachts openbaar toegankelijk zijn, maar geen eigendom van de gemeente zijn. De gemeente vroeg aan Vexpan of deze plekken meegenomen kunnen worden in de capaciteit, ook al zijn ze niet in eigendom van de gemeente.

De kernvraag is hier of eigendom van een parkeervoorziening van belang is bij het vaststellen van de (rest-)capaciteit van openbaar parkeren in de omgeving van een bouwplan. Het blijkt dat eigendom van een parkeerterrein (of van een weg) niet van invloed is op het openbaar gebruik daarvan. De toegankelijkheid voor openbaar verkeer is doorslaggevend. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland dat ‘de omstandigheid dat het parkeerterrein door eiseres gehuurd wordt, [niet] maakt dat de betreffende plaats niet voor het openbaar verkeer toegankelijk was en is’.  Alle openbare parkeervoorzieningen, ook die in bezit zijn bij supermarkten of anderen (denk bijvoorbeeld ook aan commerciële exploitanten van parkeergarages), maken deel uit van de openbare parkeercapaciteit en kunnen dus ook een (aanvullende) functie vervullen in het opvangen van de parkeervraag van een bouwplan. Deze parkeervoorzieningen kunnen dus worden meegeteld in een onderzoek naar beschikbaarheid van restcapaciteit.

 

Hebt u een vraag voor het expertteam?

Bijvoorbeeld over de omvang van het parkeerareaal in Nederland of het aantal parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarages?

Of een vraag van bouwtechnische, juridische of beleidsmatige aard?

Uw vraag is welkom op: info@vexpan.nl

 

 

Tags

Expertteam parkeervoorzieningen bouwplan parkeernormen

Bekijk meer artikelen

Fietsparkeren op stations: Het dilemma van de eerste 24 uur gratis

Het succes van het regime van "eerste 24 uur gratis" voor fietsparkeren rond stations heeft geleid tot verbeterde bezettingsgraden in stallingen en een afname van zwerffietsen op straat maar brengt ook uitdagingen met zich mee.

Lees meer

Politiek wil gewijzigd beleid betaald parkeren P+R Breukelen

De komst van een P+R garage op P1 in Breukelen betekent de start van betaald parkeren rondom het station. Een aantal partijen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht wil dat het beleid hiervoor wijzigt.

Lees meer

Parkeerbeleid moet meebewegen met verandering in paradigma

Waar het opheffen van parkeerplaatsen in combinatie met investeren in andere vervoersmogelijkheden al niet toe kan leiden.

Lees meer

Expertteam: Is in een parkeergarage de wegenverkeerswet van toepassing

Wouter van Boggelen Tender manager, IP Parking B.V. heeft naar aanleding van een case bij een van hun klanten deze aan het Vexpan Expertteam voorgelegd.  

Lees meer

Parkeervergunning Utrecht duurste van Nederland

Vereniging Eigen Huis onderzocht de prijs voor een gemeentelijke parkeervergunning in stadscentra, vaak de duurste parkeerzone.

Lees meer

Wethouder Amsterdam: 'P+R-terreinen moeten kostenneutraal worden'

De P+R-terreinen zijn voor de gemeente Amsterdam nu niet 'kostenneutraal' en moeten dat wel worden. De tarieven worden aangepast.

Lees meer
1 2 3 24