Expertteam: Eigendom en openbaarheid van parkeervoorzieningen

In een gemeente wordt een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van circa tien appartementen. Voor de beoordeling van de daaruit volgende parkeervraag wordt met behulp van de gemeentelijke parkeernormen, en toepassing van de bijbehorende aanwezigheidspercentages, berekend hoeveel parkeerplaatsen op de verschillende maatgevende momenten benodigd zijn. De grootste parkeerbehoefte doet zich voor in de avond en nacht, en dan is de geplande parkeercapaciteit op eigen terrein van het bouwproject ontoereikend.

 

 

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-3 |Tekst Het Expertteam]

 

 

In een gemeente wordt een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van circa tien appartementen. Voor de beoordeling van de daaruit volgende parkeervraag wordt met behulp van de gemeentelijke parkeernormen, en toepassing van de bijbehorende aanwezigheidspercentages, berekend hoeveel parkeerplaatsen op de verschillende maatgevende momenten benodigd zijn. De grootste parkeerbehoefte doet zich voor in de avond en nacht, en dan is de geplande parkeercapaciteit op eigen terrein van het bouwproject ontoereikend.

Het gemeentelijk beleid geeft de mogelijkheid om in die gevallen gebruik te maken van eventuele beschikbare restcapaciteit in het openbare parkeerareaal binnen acceptabele loopafstand (in dit geval honderd meter), mits deze restcapaciteit door middel van onderzoek (tellingen) wordt aangetoond. Binnen het onderzoeksgebied liggen enkele supermarkten met parkeerterreinen die ’s avonds en ’s nachts openbaar toegankelijk zijn, maar geen eigendom van de gemeente zijn. De gemeente vroeg aan Vexpan of deze plekken meegenomen kunnen worden in de capaciteit, ook al zijn ze niet in eigendom van de gemeente.

De kernvraag is hier of eigendom van een parkeervoorziening van belang is bij het vaststellen van de (rest-)capaciteit van openbaar parkeren in de omgeving van een bouwplan. Het blijkt dat eigendom van een parkeerterrein (of van een weg) niet van invloed is op het openbaar gebruik daarvan. De toegankelijkheid voor openbaar verkeer is doorslaggevend. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland dat ‘de omstandigheid dat het parkeerterrein door eiseres gehuurd wordt, [niet] maakt dat de betreffende plaats niet voor het openbaar verkeer toegankelijk was en is’.  Alle openbare parkeervoorzieningen, ook die in bezit zijn bij supermarkten of anderen (denk bijvoorbeeld ook aan commerciële exploitanten van parkeergarages), maken deel uit van de openbare parkeercapaciteit en kunnen dus ook een (aanvullende) functie vervullen in het opvangen van de parkeervraag van een bouwplan. Deze parkeervoorzieningen kunnen dus worden meegeteld in een onderzoek naar beschikbaarheid van restcapaciteit.

 

Hebt u een vraag voor het expertteam?

Bijvoorbeeld over de omvang van het parkeerareaal in Nederland of het aantal parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarages?

Of een vraag van bouwtechnische, juridische of beleidsmatige aard?

Uw vraag is welkom op: info@vexpan.nl

 

 

Tags

Expertteam parkeervoorzieningen bouwplan parkeernormen

Bekijk meer artikelen

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer

Programma en sprekers bekend Vexpan Nationaal Parkeercongres 2024

Het projectteam van actieve leden heeft het programma van het jaarlijks Vexpan Nationaal Parkeercongres al rond. Dit is tijdens de ALV van 17 mei door het bestuur gepresenteerd. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries.

Lees meer

Aantal Engelse parkeergarages weigeren grote auto's

Auto’s worden steeds groter en zwaarder. Vijf Britse gemeenten hebben voertuigen van meer dan vijf meter lengte verboden om parkeergarages te gebruiken.

Lees meer

60 jaar betaald parkeren Amsterdam

Het Parool besteedt aandacht aan 60 jaar betaald parkeren in Amsterdam. In de maand dat de parkeermeter in de hoofdstad zijn zestigste verjaardag vierde, kondigde het stadsbestuur een uitbreiding aan van het betaald parkeren in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Lees meer

Parkeerbeleid en files in de stad

In Amsterdam zijn in 2019 de tarieven voor parkeren op straat flink verhoogd, als onderdeel van het project om de stad autoluw te maken. Uit onderzoek blijkt dat de totale vraag naar parkeren in de stad, inclusief garage parkeren, daardoor met ongeveer 15% daalde, en dat het aantal gereden autokilometers met 2% afnam, vooral tijdens de avondspits.

Lees meer

Kosten parkeervergunning flink gestegen in diverse gemeenten

Mensen die een vergunning nodig hebben om hun auto in de buurt van hun woning te parkeren, betalen daarvoor vaak meer dan een paar jaar geleden.

Lees meer
1 2 3 36