Parkeren na corona: terug naar oude gewoontes?

Is het parkeergedrag na corona veranderd? Nu de coronapandemie achter de rug is kunnen we stellen dat dit zijn sporen in de samenleving heeft achtergelaten. Het thuiswerken is ingeburgerd geraakt en online winkelen en boodschappen doen is steeds gebruikelijker geworden. Toch zien we nu weer berichten voorbij komen die erop lijken te wijzen dat het autogebruik weer terug is op het oude niveau, of zelfs hoger. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat in de eerste maanden van 2023 het aantal files ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (NRC, 2023) is toegenomen. Toegenomen autobezit en verminderd OV-gebruik (NOS, 2023) lijken dit voor een groot deel te verklaren.

 

Van de redactie Vexpansie  | Ernst Bos en Peter Dingemans – Monit Data

 

 

Logischerwijs hangen autogebruik en parkeergedrag sterk met elkaar samen. Hoe zit het dan met het gebruik van parkeerplaatsen in binnensteden? Zien we hierin dezelfde trend naar voren komen? Door de data van verschillende parkeerbronnen te combineren is het mogelijk hier meer over te zeggen. Het analyseren van parkeerdata van een selectie grote en middelgrote Nederlandse gemeenten laat een enigszins wisselend beeld zien als het om kortparkeren gaat (Monit, 2023).

 

Zo zijn er gemeenten waar het aantal verkochte parkeeruren (straat en parkeergarages opgeteld) weer op of zelfs weer boven het niveau van 2019 ligt. In de meeste gemeenten is dit echter nog niet het geval. Gemiddeld genomen is in de eerste helft van 2023 de afname van het aantal verkochte kortparkeeruren zo’n 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, met uitschieters van tot zelfs wel min 20%. Daarbij valt op dat dit met name de steden betreft die buiten de randstad liggen.

 

Kijken we naar een langere periode dan lijkt de trend te zijn dat het aantal verkochte parkeeruren wel licht toeneemt.

 

Parkeergarages 

Overigens zien we ook dat het aantal parkeeruren in parkeergarages met voornamelijk zakelijke abonnementhouders in sommige gevallen nog steeds 50% lager is dan in 2019. Bij een aantal parkeergarages is het aantal parkeeruren wel weer teruggekeerd naar het oude niveau of zelfs hoger. In de parkeergarages waar de afname dusdanig sterk is geweest, is wel een stijgende lijn te zien in het aantal transacties en de geparkeerde uren. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het soort bedrijven dat in de omgeving is gevestigd.

 

Waar tijdens de coronapandemie werd gedacht dat het parkeergedrag blijvend zou zijn veranderd, is dit dus niet overal het geval. Wat wel duidelijk is, is dat met name v.w.b. het woon-werk verkeer de zakelijke abonnementhouders in parkeergarages in veel gevallen niet volledig zijn teruggekeerd. Het lijkt er dus op dat het hybride werken als nieuwe norm wel effect heeft op de bezettingsgraad van parkeergarages.

 

 

Bronnen

 

Meer informatie

Monit verzamelt de parkeergegevens van haar opdrachtgevers en biedt via de Parkeermonitor tools voor heldere analyses om daarmee het parkeerbeleid, beheer en financiën te optimaliseren. Met meer dan 5.000 aangesloten parkeerfaciliteiten is Monit partner voor gemeenten en private parkeeroperators in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Tags

Vexpansie corona parkeren autogebruik parkeergarages files

Bekijk meer artikelen

Rechter aanvaardt flexibele parkeernormen met MaaS

De Hoge Raad heeft een streep gehaald door de fiscale handhaving van parkeerduurbeperking. Als je geen belasting mag betalen kun je ook geen naheffingsaanslag opleggen.

Lees meer

Parkeeroplossing in strijd met parkeerbeleid

Een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw­complex gaat tot twee keer toe onderuit, terwijl er niet één maar zelfs twee parkeeroplossingen zouden zijn. Dat het toch misgaat, komt – helaas – door een formele reden, zo blijkt. Onnodig, zo lijkt het. Wat ging er fout en welke oplossingen zijn er?

Lees meer

Parkeren op nummer 1 publieksreacties gemeenten

Veel van de publieksreacties richting Nederlandse gemeenten gaan over parkeren en parkeervergunningen. Nederlandse gemeenten zien tegelijkertijd veel ruimte voor verbetering van de afhandeling van publieksreacties. Dit blijkt uit de eerste ‘Benchmark afhandeling publieksreacties’, uitgevoerd in najaar 2019 door DTV Consultants.

Lees meer

Een ESPA Award voor fietsparkeergarages?

Met de bouw van alweer een ondergrondse fietsstalling onder het Leidseplein in Amsterdam lijkt het realiseren van exclusieve parkeervoorzieningen niet meer voorbehouden aan de auto. Is het dan ook niet zo langzamerhand tijd voor een kwaliteitskeurmerk voor fietsparkeervoorzieningen?

Lees meer

Mobiel parkeren in parkeergarages. Off-street parkeren zonder barrières

In Nieuwegein hebben Skidata en EasyPark een ANPR-koppeling (Automatic NumberPlate Recognition) gerealiseerd die mobiel parkeren in parkeergarage mogelijk maakt, zonder speciale parkeerpas of anderszins.

Lees meer

Seminar Passende Parkeernormen

Parkeernormen spelen steeds meer bij ontwikkeling van projecten. Zowel vanuit reductie van autoverkeer in stedelijke gebieden als de kosten van parkeer­voorzieningen bij de bouw en daarmee de haalbaarheid van projecten.

Lees meer
1 34 35 36 37