Parkeren na corona: terug naar oude gewoontes?

Is het parkeergedrag na corona veranderd? Nu de coronapandemie achter de rug is kunnen we stellen dat dit zijn sporen in de samenleving heeft achtergelaten. Het thuiswerken is ingeburgerd geraakt en online winkelen en boodschappen doen is steeds gebruikelijker geworden. Toch zien we nu weer berichten voorbij komen die erop lijken te wijzen dat het autogebruik weer terug is op het oude niveau, of zelfs hoger. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat in de eerste maanden van 2023 het aantal files ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (NRC, 2023) is toegenomen. Toegenomen autobezit en verminderd OV-gebruik (NOS, 2023) lijken dit voor een groot deel te verklaren.

 

Van de redactie Vexpansie  | Ernst Bos en Peter Dingemans – Monit Data

 

 

Logischerwijs hangen autogebruik en parkeergedrag sterk met elkaar samen. Hoe zit het dan met het gebruik van parkeerplaatsen in binnensteden? Zien we hierin dezelfde trend naar voren komen? Door de data van verschillende parkeerbronnen te combineren is het mogelijk hier meer over te zeggen. Het analyseren van parkeerdata van een selectie grote en middelgrote Nederlandse gemeenten laat een enigszins wisselend beeld zien als het om kortparkeren gaat (Monit, 2023).

 

Zo zijn er gemeenten waar het aantal verkochte parkeeruren (straat en parkeergarages opgeteld) weer op of zelfs weer boven het niveau van 2019 ligt. In de meeste gemeenten is dit echter nog niet het geval. Gemiddeld genomen is in de eerste helft van 2023 de afname van het aantal verkochte kortparkeeruren zo’n 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, met uitschieters van tot zelfs wel min 20%. Daarbij valt op dat dit met name de steden betreft die buiten de randstad liggen.

 

Kijken we naar een langere periode dan lijkt de trend te zijn dat het aantal verkochte parkeeruren wel licht toeneemt.

 

Parkeergarages 

Overigens zien we ook dat het aantal parkeeruren in parkeergarages met voornamelijk zakelijke abonnementhouders in sommige gevallen nog steeds 50% lager is dan in 2019. Bij een aantal parkeergarages is het aantal parkeeruren wel weer teruggekeerd naar het oude niveau of zelfs hoger. In de parkeergarages waar de afname dusdanig sterk is geweest, is wel een stijgende lijn te zien in het aantal transacties en de geparkeerde uren. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het soort bedrijven dat in de omgeving is gevestigd.

 

Waar tijdens de coronapandemie werd gedacht dat het parkeergedrag blijvend zou zijn veranderd, is dit dus niet overal het geval. Wat wel duidelijk is, is dat met name v.w.b. het woon-werk verkeer de zakelijke abonnementhouders in parkeergarages in veel gevallen niet volledig zijn teruggekeerd. Het lijkt er dus op dat het hybride werken als nieuwe norm wel effect heeft op de bezettingsgraad van parkeergarages.

 

 

Bronnen

 

Meer informatie

Monit verzamelt de parkeergegevens van haar opdrachtgevers en biedt via de Parkeermonitor tools voor heldere analyses om daarmee het parkeerbeleid, beheer en financiën te optimaliseren. Met meer dan 5.000 aangesloten parkeerfaciliteiten is Monit partner voor gemeenten en private parkeeroperators in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Tags

Vexpansie corona parkeren autogebruik parkeergarages files

Bekijk meer artikelen

Markante personen uit de parkeerwereld: Fenny Waalkens

Parkeren wordt vaak als ‘negatief’ gezien: te weinig, te duur, niet goed geregeld … Ik wil juist het tegenovergestelde laten zien, dat parkeren iets toevoegt aan de klantbeleving.

Lees meer

Raadgevend referendum: veel Amersfoorters tegen nieuw parkeerbeleid

Het zou helemaal misgaan met de retail. En na zou het al helemaal nooit meer goed komen. Maar klopt dat wel? Hoe krijg je met 'makkelijk en gratis parkeren' de binnenstad weer aan de praat.

Lees meer

Mobiliteitsbeeld 2023

Inwoners van Nederland legden in 2022 meer afstand in Nederland af dan in 2021, maar minder dan voor de coronapandemie (2019). Dit blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2023 van KiM.

Lees meer

Uitreiking Q-Park Student-Award 2023

Op 9 november is in Maastricht wederom de Q-Park Student-Award uitgereikt. Deze werd in 2014 door samenwerking van Q-Park met de Erasmus Universiteit Rotterdam in het leven geroepen.

Lees meer

Vanaf 1 januari 2024 rapporteren over CO2-uitstoot van reizen door werknemers

Per 1 januari a.s. gaan er regels gelden om de CO2-uitstoot van reizen door werknemers terug te dringen. De regels zullen opgenomen worden in het Besluit activiteiten leefomgeving, met de Omgevingswet als grondslag.

Lees meer

Parkeren na corona: terug naar oude gewoontes?

We zien berichten voorbij komen die erop lijken te wijzen dat het autogebruik weer terug is op het oude niveau van vóór corona of zelfs hoger.

Lees meer
1 2 3 30