Rekenkamer Amersfoort: onderzoek naar parkeergarages en fietsenstallingen

Bijna elke gemeente heeft een rekenkamer die onderzoek doet naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Omdat parkeren in veel gemeenten een belangrijk onderdeel is van het beleid en vaak ook van de gemeentelijke financiën, is parkeren regelmatig onderwerp van onderzoek door rekenkamers. Zoals in 2021 in Amersfoort.

 

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2022-3 |Tekst Jeroen Quee

 

 

De centrale onderzoeksvraag voor de rekenkamer was: “Op welke aspecten kan (het beleid voor) het parkeren en stallen in de Amersfoortse openbaar toegankelijke parkeergarages en openbare bewaakte fietsenstallingen worden verbeterd en in hoeverre zijn de parkeergarages en fietsenstallingen toegerust voor een autoluwe binnenstad?”. Het onderzoek speelde daarbij in op de invoering van de autoluwe binnenstad (zie ook Vexpansie # 1 van 2022).

 

Parkeergarages

In Amersfoort zijn er dertien openbare parkeergarages, waarvan er negen in en rond het centrum liggen. De gemeente heeft een direct belang in vier parkeergarages, waarvan drie in het centrum. De gemeente opereert hier in een marktsituatie waarin ook andere partijen participeren.

De rekenkamer heeft met ondersteuning van een deskundige partij de kwaliteit van alle parkeergarages beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de parkeergarages in Amersfoort voldoende is, maar er is ruimte voor verbetering. De drie gemeentelijke centrumgarages scoren beneden het gemiddelde. Dit komt deels door de wat hogere leeftijd van deze garages, maar ook beheersaspecten spelen een rol.

Omdat parkeergarages vaak het visitekaartje van de stad zijn, beveelt de rekenkamer aan dat de gemeente het initiatief neemt om met private exploitanten en beheerders de kwaliteit van het parkeren in Amersfoort te verbeteren. Bijvoorbeeld met investeringen voor kwaliteitsverbetering en de invoering van een dynamisch parkeerroute informatiesysteem dat de actuele bezetting van de garages aangeeft. Opvallend genoeg heeft de gemeente juist enkele jaren geleden besloten een dergelijk informatiesysteem weg te halen

 

Fietsenstallingen

In het centrum ligt een drietal openbare bewaakte fietsenstallingen. De rekenkamer heeft ook hiernaar gekeken. De stallingen zijn met eenzelfde methodiek beoordeeld als de parkeergarages. De kwaliteit blijkt goed te zijn. Punten die wel verbeterd kunnen worden zijn vooral de vindbaarheid en toegankelijkheid voor bijvoorbeeld bakfietsen.

 

Autoluwe binnenstad

Bij het ingaan van de autoluwe binnenstad begin 2021 zijn verschillende maatregelen genomen. Zo mag in het autoluwe gebied alleen nog maar met een vergunning op straat geparkeerd worden en is het aantal betaald parkeerplekken op straat verminderd. Bezoekers van bewoners van de binnenstad kunnen tegen verlaagd tarief parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in de binnenstad. Dit kan zorgen voor een hogere parkeerdruk in deze parkeergarages. Dat de gemeente haar eigen parkeergarages inzet om het autoluwbeleid te ondersteunen in een markt waarin de gemeente deels concurreert met private parkeergarages roept de vraag op of de gemeente hier wel in overeenstemming handelt met de landelijke wetgeving. De rekenkamer beveelt dan ook aan om besluiten over de gemeentelijke garages zorgvuldig te toetsen aan de bepalingen van met name de Wet Markt en Overheid.

 

JEROEN QUEE, Sweco / redactie Vexpansie

 

Meer informatie over de rekenkamer en het onderzoek is hier te vinden.

Tags

Rekenkamer onderzoek gemeente parkeergarages fietsenstalling Amersfoort autoluw

Bekijk meer artikelen

Politiek wil gewijzigd beleid betaald parkeren P+R Breukelen

De komst van een P+R garage op P1 in Breukelen betekent de start van betaald parkeren rondom het station. Een aantal partijen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht wil dat het beleid hiervoor wijzigt.

Lees meer

Parkeerbeleid moet meebewegen met verandering in paradigma

Waar het opheffen van parkeerplaatsen in combinatie met investeren in andere vervoersmogelijkheden al niet toe kan leiden.

Lees meer

Expertteam: Is in een parkeergarage de wegenverkeerswet van toepassing

Wouter van Boggelen Tender manager, IP Parking B.V. heeft naar aanleding van een case bij een van hun klanten deze aan het Vexpan Expertteam voorgelegd.  

Lees meer

Parkeervergunning Utrecht duurste van Nederland

Vereniging Eigen Huis onderzocht de prijs voor een gemeentelijke parkeervergunning in stadscentra, vaak de duurste parkeerzone.

Lees meer

Wethouder Amsterdam: 'P+R-terreinen moeten kostenneutraal worden'

De P+R-terreinen zijn voor de gemeente Amsterdam nu niet 'kostenneutraal' en moeten dat wel worden. De tarieven worden aangepast.

Lees meer

Pilot gemeente Den Haag met vast dagtarief parkeren

Gemeente Den Haag wil bewonersparkeren mogelijk maken en start per 1 mei 2023 met de pilot fiscaal vergunninghoudersparkeren. Lees hier het raadsbesluit.

Lees meer
1 2 3 24