Rekenkamer Amersfoort: onderzoek naar parkeergarages en fietsenstallingen

Bijna elke gemeente heeft een rekenkamer die onderzoek doet naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Omdat parkeren in veel gemeenten een belangrijk onderdeel is van het beleid en vaak ook van de gemeentelijke financiën, is parkeren regelmatig onderwerp van onderzoek door rekenkamers. Zoals in 2021 in Amersfoort.

 

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2022-3 |Tekst Jeroen Quee

 

 

De centrale onderzoeksvraag voor de rekenkamer was: “Op welke aspecten kan (het beleid voor) het parkeren en stallen in de Amersfoortse openbaar toegankelijke parkeergarages en openbare bewaakte fietsenstallingen worden verbeterd en in hoeverre zijn de parkeergarages en fietsenstallingen toegerust voor een autoluwe binnenstad?”. Het onderzoek speelde daarbij in op de invoering van de autoluwe binnenstad (zie ook Vexpansie # 1 van 2022).

 

Parkeergarages

In Amersfoort zijn er dertien openbare parkeergarages, waarvan er negen in en rond het centrum liggen. De gemeente heeft een direct belang in vier parkeergarages, waarvan drie in het centrum. De gemeente opereert hier in een marktsituatie waarin ook andere partijen participeren.

De rekenkamer heeft met ondersteuning van een deskundige partij de kwaliteit van alle parkeergarages beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de parkeergarages in Amersfoort voldoende is, maar er is ruimte voor verbetering. De drie gemeentelijke centrumgarages scoren beneden het gemiddelde. Dit komt deels door de wat hogere leeftijd van deze garages, maar ook beheersaspecten spelen een rol.

Omdat parkeergarages vaak het visitekaartje van de stad zijn, beveelt de rekenkamer aan dat de gemeente het initiatief neemt om met private exploitanten en beheerders de kwaliteit van het parkeren in Amersfoort te verbeteren. Bijvoorbeeld met investeringen voor kwaliteitsverbetering en de invoering van een dynamisch parkeerroute informatiesysteem dat de actuele bezetting van de garages aangeeft. Opvallend genoeg heeft de gemeente juist enkele jaren geleden besloten een dergelijk informatiesysteem weg te halen

 

Fietsenstallingen

In het centrum ligt een drietal openbare bewaakte fietsenstallingen. De rekenkamer heeft ook hiernaar gekeken. De stallingen zijn met eenzelfde methodiek beoordeeld als de parkeergarages. De kwaliteit blijkt goed te zijn. Punten die wel verbeterd kunnen worden zijn vooral de vindbaarheid en toegankelijkheid voor bijvoorbeeld bakfietsen.

 

Autoluwe binnenstad

Bij het ingaan van de autoluwe binnenstad begin 2021 zijn verschillende maatregelen genomen. Zo mag in het autoluwe gebied alleen nog maar met een vergunning op straat geparkeerd worden en is het aantal betaald parkeerplekken op straat verminderd. Bezoekers van bewoners van de binnenstad kunnen tegen verlaagd tarief parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in de binnenstad. Dit kan zorgen voor een hogere parkeerdruk in deze parkeergarages. Dat de gemeente haar eigen parkeergarages inzet om het autoluwbeleid te ondersteunen in een markt waarin de gemeente deels concurreert met private parkeergarages roept de vraag op of de gemeente hier wel in overeenstemming handelt met de landelijke wetgeving. De rekenkamer beveelt dan ook aan om besluiten over de gemeentelijke garages zorgvuldig te toetsen aan de bepalingen van met name de Wet Markt en Overheid.

 

JEROEN QUEE, Sweco / redactie Vexpansie

 

Meer informatie over de rekenkamer en het onderzoek is hier te vinden.

Tags

Rekenkamer onderzoek gemeente parkeergarages fietsenstalling Amersfoort autoluw

Bekijk meer artikelen

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer

Programma en sprekers bekend Vexpan Nationaal Parkeercongres 2024

Het projectteam van actieve leden heeft het programma van het jaarlijks Vexpan Nationaal Parkeercongres al rond. Dit is tijdens de ALV van 17 mei door het bestuur gepresenteerd. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries.

Lees meer

Aantal Engelse parkeergarages weigeren grote auto's

Auto’s worden steeds groter en zwaarder. Vijf Britse gemeenten hebben voertuigen van meer dan vijf meter lengte verboden om parkeergarages te gebruiken.

Lees meer

60 jaar betaald parkeren Amsterdam

Het Parool besteedt aandacht aan 60 jaar betaald parkeren in Amsterdam. In de maand dat de parkeermeter in de hoofdstad zijn zestigste verjaardag vierde, kondigde het stadsbestuur een uitbreiding aan van het betaald parkeren in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Lees meer

Parkeerbeleid en files in de stad

In Amsterdam zijn in 2019 de tarieven voor parkeren op straat flink verhoogd, als onderdeel van het project om de stad autoluw te maken. Uit onderzoek blijkt dat de totale vraag naar parkeren in de stad, inclusief garage parkeren, daardoor met ongeveer 15% daalde, en dat het aantal gereden autokilometers met 2% afnam, vooral tijdens de avondspits.

Lees meer

Kosten parkeervergunning flink gestegen in diverse gemeenten

Mensen die een vergunning nodig hebben om hun auto in de buurt van hun woning te parkeren, betalen daarvoor vaak meer dan een paar jaar geleden.

Lees meer
1 2 3 36