Mobiliteitshubs

Traditioneel is de parkeergarage overstappunt van automobilist naar voetganger, liefst zo dicht mogelijk bij de eindbestemming. In de loop der jaren kwamen daar steeds meer mobiliteitsgerelateerde diensten bij: autowasservice, deelfietsen, zelfs benzinestation (nu e-laadpunten). Beleid om autogebruik en -bezit te beperken biedt nieuw kansen voor parkeergarages: depot voor deelauto’s die met MaaS gereserveerd kunnen worden, pick-up points voor online bestellingen, mini-markets voor levensmiddelen en meer.

 

De potentie van transitie van puur parkeren naar mobiliteitshub is afhankelijk van de locatie. Een garage in een woonomgeving leent zich meer voor depot voor deelauto’s, als alternatief voor de eigen auto van de omwonenden om zo de parkeerdruk te verminderen. Bij een binnenstadsgarage kunnen omliggende winkels gekochte goederen naar de garage brengen, zodat de klant er niet mee door de stad hoeft te sjouwen. Pick-up van online bestelling heeft extra voordeel voor de woonomgeving: besteldiensten kunnen op één punt afleveren in plaats van langs tien individuele woonadressen te moeten rijden.

 

De exploitant van de parkeergarage werkt hierbij samen met de diverse dienstverleners, die ruimte in de garage gebruiken als bij een “shop-in-shop”concept, waarbij ook de toegang tot de garage veilig geregeld moet zijn.

Thema: Mobiliteitshubs

G40 doen aanbod aan nieuw kabinet: meer samenwerking steden en Rijk voor slimme duurzame verstedelijking

Nederland kent een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, klimaat, digitalisering, mobiliteit, energietransitie en informatiesamenleving, die snel en concreet moeten worden opgepakt.

Lees meer
1 3 4 5

Ook kennis delen?

Mis je informatie? Of wil je interessante projecten, nieuwe ontwikkelingen of white papers over het thema Mobiliteitshubs delen? Stuur dan je artikel naar communicatie@vexpan.nl.

Via de digitale nieuwsbrief houden wij onze leden op de hoogte over nieuwe informatie.

Deel hier je kennis

Aanmeldformulier lidmaatschap

"*" geeft vereiste velden aan

Organisatie

Contactpersoon

Gegevens facturatie

Verklaring*