Parkeren onderwerp nieuwjaarstoespraken burgemeesters

Gepubliceerd op: 09 januari 2024

Rondom het invoeren van nieuw parkeerbeleid organiseert de gemeente Haarlem in 2024 een parkeerreferendum. In Amersfoort heeft dit al plaatsgevonden. Dit levert discussie op met de inwoners. Het is dan ook niet gek dat parkeren wordt aangehaald in de nieuwjaarstoespraken van de burgemeesters.

 

Burgemeester Wienen: ‘Haarlemmers moeten perikelen rondom parkeren en andere zaken met ‘warm hart en koel hoofd’ tegemoet treden.’ In Amersfoort sprak burgemeester Bolsius: ‘Alles bij het oude laten, is geen optie.’

 

Passage speech burgemeester van Haarlem
We hadden onze eigen heftige discussies over parkeerbeleid en de vraag of er een referendum moet komen over de plannen van het college. Gaat het om de effecten op de portemonnee? Gaat het om de zorg dat je straks geen parkeerplek meer kunt vinden en draagt betaald parkeren dan bij aan de oplossing of aan het probleem? Hoeveel plek mag de auto innemen in de openbare ruimte als we in deze dichtbevolkte stad nog duizenden woningen toevoegen?

 

In een compacte stad is het lastig manoeuvreren in de openbare ruimte. Soms merk je dat op het trottoir, waar te weinig ruimte is voor kinderwagens of rolstoelen of zelfs gewone voetgangers, terwijl ondernemers zoeken naar ruimte voor terrassen, bewoners een geveltuin of een bankje willen plaatsen, kinderen willen spelen en jongeren elkaar willen ontmoeten, terwijl mensen ook een plek willen voor hun fiets of auto.

 

Terecht wordt er gekeken naar de gemeente. Goede regels, stevige handhaving. Maar er is meer nodig. We zullen samen moeten zoeken naar oplossingen. Is het lekker uit je dak gaan als je weet dat een ander er wakker van ligt? Is het lekker je gelijk halen als je weet dat je er de vrijheid van een ander mee beknot?

 

Samen leven met een warm hart en een koel hoofd. Er liggen genoeg vraagstukken die daar baat bij hebben. Bijvoorbeeld het veranderende klimaat, overlast in de binnenstad, handhaving van regels, aanpak van discriminatie, tweedeling in de maatschappij, hoge parkeerdruk.

 

Het zijn problemen die je niet oplost door alleen maar naar je directe eigen belang te kijken. Als we bereid zijn om te luisteren en de argumenten en standpunten van de ander echt te horen, dan krijgen we misschien dit jaar ook hoopgevende oplossingen in beeld. Samen werken aan een mooie stad, een leefbare stad, een rechtvaardige stad, een sociale stad waarin veel burgers meedenken, meepraten en meewerken met het bestuur aan Haarlem, de stad van ons allemaal, dat wens ik u toe.

 

Inhaken parkeren in Amersfoort

Burgemeester van Amersfoort: ‘Zoals de afgelopen vijftig jaar, zo zal Amersfoort ook de komende tijd hard blijven groeien. We ontkomen niet aan scherpe keuzes. Energietransitie, klimaatverandering, biodiversiteit, mobiliteit en de bouw van woningen. En dat allemaal op de drukke grond binnen onze gemeentegrens.’

 

In dat verband stond hij ook nog even stil bij het referendum. ‘Mij past geen oordeel hoe om te gaan met het referendum. Maar denken dat we alles bij het oude kunnen laten, is geen optie. Dat hebben de afgelopen vijftig jaar ruimschoots bewezen.’

 

Meer informatie
> Raad Amersfoort stemt ondanks referendum wel in met parkeerplannen
> Raadgevend referendum: veel Amersfoorters tegen nieuw parkeerbeleid
> Bron Haarlem website gemeente
> Bron AD Amersfoort

Tags

parkeerbeleid referendum nieuwjaarstoespraak

Meer nieuws

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer

Programma en sprekers bekend Vexpan Nationaal Parkeercongres 2024

Het projectteam van actieve leden heeft het programma van het jaarlijks Vexpan Nationaal Parkeercongres al rond. Dit is tijdens de ALV van 17 mei door het bestuur gepresenteerd. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries.

Lees meer

Aantal Engelse parkeergarages weigeren grote auto's

Auto’s worden steeds groter en zwaarder. Vijf Britse gemeenten hebben voertuigen van meer dan vijf meter lengte verboden om parkeergarages te gebruiken.

Lees meer

60 jaar betaald parkeren Amsterdam

Het Parool besteedt aandacht aan 60 jaar betaald parkeren in Amsterdam. In de maand dat de parkeermeter in de hoofdstad zijn zestigste verjaardag vierde, kondigde het stadsbestuur een uitbreiding aan van het betaald parkeren in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Lees meer

Parkeerbeleid en files in de stad

In Amsterdam zijn in 2019 de tarieven voor parkeren op straat flink verhoogd, als onderdeel van het project om de stad autoluw te maken. Uit onderzoek blijkt dat de totale vraag naar parkeren in de stad, inclusief garage parkeren, daardoor met ongeveer 15% daalde, en dat het aantal gereden autokilometers met 2% afnam, vooral tijdens de avondspits.

Lees meer

Kosten parkeervergunning flink gestegen in diverse gemeenten

Mensen die een vergunning nodig hebben om hun auto in de buurt van hun woning te parkeren, betalen daarvoor vaak meer dan een paar jaar geleden.

Lees meer
1 2 3 4 37

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief