Parkeren onderwerp nieuwjaarstoespraken burgemeesters

Gepubliceerd op: 09 januari 2024

Rondom het invoeren van nieuw parkeerbeleid organiseert de gemeente Haarlem in 2024 een parkeerreferendum. In Amersfoort heeft dit al plaatsgevonden. Dit levert discussie op met de inwoners. Het is dan ook niet gek dat parkeren wordt aangehaald in de nieuwjaarstoespraken van de burgemeesters.

 

Burgemeester Wienen: ‘Haarlemmers moeten perikelen rondom parkeren en andere zaken met ‘warm hart en koel hoofd’ tegemoet treden.’ In Amersfoort sprak burgemeester Bolsius: ‘Alles bij het oude laten, is geen optie.’

 

Passage speech burgemeester van Haarlem
We hadden onze eigen heftige discussies over parkeerbeleid en de vraag of er een referendum moet komen over de plannen van het college. Gaat het om de effecten op de portemonnee? Gaat het om de zorg dat je straks geen parkeerplek meer kunt vinden en draagt betaald parkeren dan bij aan de oplossing of aan het probleem? Hoeveel plek mag de auto innemen in de openbare ruimte als we in deze dichtbevolkte stad nog duizenden woningen toevoegen?

 

In een compacte stad is het lastig manoeuvreren in de openbare ruimte. Soms merk je dat op het trottoir, waar te weinig ruimte is voor kinderwagens of rolstoelen of zelfs gewone voetgangers, terwijl ondernemers zoeken naar ruimte voor terrassen, bewoners een geveltuin of een bankje willen plaatsen, kinderen willen spelen en jongeren elkaar willen ontmoeten, terwijl mensen ook een plek willen voor hun fiets of auto.

 

Terecht wordt er gekeken naar de gemeente. Goede regels, stevige handhaving. Maar er is meer nodig. We zullen samen moeten zoeken naar oplossingen. Is het lekker uit je dak gaan als je weet dat een ander er wakker van ligt? Is het lekker je gelijk halen als je weet dat je er de vrijheid van een ander mee beknot?

 

Samen leven met een warm hart en een koel hoofd. Er liggen genoeg vraagstukken die daar baat bij hebben. Bijvoorbeeld het veranderende klimaat, overlast in de binnenstad, handhaving van regels, aanpak van discriminatie, tweedeling in de maatschappij, hoge parkeerdruk.

 

Het zijn problemen die je niet oplost door alleen maar naar je directe eigen belang te kijken. Als we bereid zijn om te luisteren en de argumenten en standpunten van de ander echt te horen, dan krijgen we misschien dit jaar ook hoopgevende oplossingen in beeld. Samen werken aan een mooie stad, een leefbare stad, een rechtvaardige stad, een sociale stad waarin veel burgers meedenken, meepraten en meewerken met het bestuur aan Haarlem, de stad van ons allemaal, dat wens ik u toe.

 

Inhaken parkeren in Amersfoort

Burgemeester van Amersfoort: ‘Zoals de afgelopen vijftig jaar, zo zal Amersfoort ook de komende tijd hard blijven groeien. We ontkomen niet aan scherpe keuzes. Energietransitie, klimaatverandering, biodiversiteit, mobiliteit en de bouw van woningen. En dat allemaal op de drukke grond binnen onze gemeentegrens.’

 

In dat verband stond hij ook nog even stil bij het referendum. ‘Mij past geen oordeel hoe om te gaan met het referendum. Maar denken dat we alles bij het oude kunnen laten, is geen optie. Dat hebben de afgelopen vijftig jaar ruimschoots bewezen.’

 

Meer informatie
> Raad Amersfoort stemt ondanks referendum wel in met parkeerplannen
> Raadgevend referendum: veel Amersfoorters tegen nieuw parkeerbeleid
> Bron Haarlem website gemeente
> Bron AD Amersfoort

Tags

parkeerbeleid referendum nieuwjaarstoespraak

Meer nieuws

Passende parkeernormen leiden tot een nieuwe uitdaging

Het toepassen van passende of zelfs lage parkeernormen zorgt ervoor dat leegstand van parkeerplaatsen tot het verleden behoort. Maar, hoe zorgen we ervoor dat parkeerplaatsen door alle doelgroepen gebruikt kunnen worden? Ze niet alleen bij aankoop/verhuur van een woning betaalbaar zijn voor welgestelden? Én dat iedereen de mogelijkheid heeft in zijn mobiliteitsbehoefte te voorzien?

Lees meer

Utrechtse gemeenteraad stemt in met invoer betaald parkeren

De gemeenteraad stemde in met het voorstel om in Utrecht buurt voor buurt betaald parkeren in te voeren. De stad start in 2024 met de wijken waar de parkeerdruk nu hoog is. Het gaat in totaal twaalf jaar duren.

Lees meer

Autobezoeker verschaffer retailomzet en denkfout Platform Binnenstadsmanagement

Strabo werpt nieuw licht op het onderzoek van Platform Binnenstadsmanagement, waarbij ze aantonen dat de hoofdconclusie een denkfout bevat die het belang van autobezoekers lijkt te onderschatten.

Lees meer

Parkeren in Gent sterk in ontwikkeling

Hoe is het parkeren in Gent georganiseerd? Hoe zit het beleid van de gemeente eruit? Wat zijn de verschillen met Nederland?

Lees meer

Provincies, gemeenten en sector aan beoogde coalitie: geef voldoende prioriteit aan mobiliteit

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken het belang van mobiliteit hoog op de politieke agenda.

Lees meer

NEN 9120 helpt mensen met een beperking in een parkeergarage

De nieuwe norm NEN 9120, nu nog concept, lost een groot deel van de problemen op die mensen met een beperking ervaren in parkeergarages.

Lees meer
1 2 3 4 5 37

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief