Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gepubliceerd op: 31 mei 2024

Gemeenten, samenwerkingsregio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en –tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief deelmobiliteit. “Onze gezamenlijke ambitie is dat we in vijf jaar de basis leggen om in stad en land van deelmobiliteit een volwaardig en volgroeid onderdeel van het mobiliteitssysteem te maken”, zegt Programmadirecteur Maarten van Biezen.

 

Hoewel overheden voor hun opgaven steeds meer op deelmobiliteit rekenen, staat de sector nog in de kinderschoenen. Het aanbod en gebruik groeit gestaag, tegelijkertijd hebben aanbieders het lastig. Een gebrek aan overheidsregie heeft gezorgd voor een lappendeken aan regels. Om deze knelpunten voor verdere groei weg te nemen, werken 30 partners bestaande uit gemeenten, provincies, samenwerkingsregio’s en het Rijk samen in het Nationaal Programma Natuurlijk!Deelmobiliteit.

 

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Deelmobiliteit wordt steeds belangrijker binnen de mobiliteit. Door het beleid overal in Nederland gelijk te trekken en van elkaar te leren, kunnen we sneller opschalen. Zo kunnen nog meer mensen in Nederland gebruik maken van deelmobiliteit.”

 

Het programma publiceerde onlangs standaardregels waarmee gemeenten deelvervoer op uniforme wijze kunnen organiseren. Voor het eerst zullen effecten van deelmobiliteit op maatschappelijke thema’s als leefbaarheid, klimaat, gezondheid en bereikbaarheid jaarlijks worden gemeten. De nulmeting hiervoor is ook vandaag gepubliceerd. Een ander concreet ‘product’ van het programma is één landelijk onderzoek onder gebruikers en niet-gebruikers van deelmobiliteit. “In plaats van dat overheden afzonderlijk het wiel proberen uit te vinden, doen we dat nu samen, zegt Van Biezen. “De kennis en ervaring die dit oplevert, delen we breed. Met als doel om zowel het aanbod als het gebruik van deelmobiliteit stevig te laten groeien en in goede banen te leiden.”

 

Die groei is in de stad en het landelijk gebied hard nodig. Lot van Hooijdonk, verantwoordelijk wethouder in Utrecht: “Om groeiende steden bereikbaar en leefbaar te houden, kijken we naar duurzame mobiliteitsoplossingen die minder ruimte innemen. Naast een sterk OV-, fiets- en voetgangersnetwerk is er een grote rol weggelegd voor deelmobiliteit. Op deze manier zorgen we voor meer ruimte voor groen, voor spelende kinderen, om elkaar te ontmoeten en om nieuwe woningen bereikbaar te maken. Het is hiervoor belangrijk dat deelmobiliteit een breed en betrouwbaar aanbod heeft in ons regionale mobiliteitssysteem.”

 

Ook buiten de steden wordt deelmobiliteit gezien als een van de oplossingen voor de verslechterde bereikbaarheid, zoals in de provincie Limburg. Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers: “Deelmobiliteit geeft onze inwoners en bezoekers nieuwe, aanvullende keuzes. Ook zien we dat dorpen beter bereikbaar worden door de combinatie van OV en deelfietsen op verschillende plekken te stimuleren.”

 

 

Meer informatie:
> Bron: Bureau Baard
> Voortgangsbrief Rijksoverheid

Tags

Natuurlijk!Deelmobiliteit Tweede Kamer Deelmobiliteit Samenwerkingsprogramma

Meer nieuws

Stand convenant laadinfrastructuur in parkeergarages | Interview Vexpan met De Telegraaf

'Flink tekort aan laadpalen in parkeergarages: overvol stroomnet en brandveiligheid gooien roet in het eten.' De Telegraaf over stand van zaken Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages (CLIP) van Vexpan en Ministerie I&W.

Lees meer

Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gemeenten, samenwerkingsregio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en –tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief deelmobiliteit.

Lees meer

ESPA Gold award voor Interparking Willemspoort in Den Bosch

Afgelopen dinsdag ontving Erwin Lund, senior projectmanager ontwikkeling bij Interparking Nederland, de ESPA Gold Award voor parkeergarage Willemspoort uit handen van onze vicevoorzitter Peter Dingemans.

Lees meer

NEN 2443: nieuwe inzichten in de toepassing

Als ontwerper van een nieuwe parkeervoorziening houd je rekening met eisen waaraan de voorziening moet voldoen. De Nederlandse norm Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages, NEN 2443, beschrijft deze eisen.

Lees meer

Programma en sprekers bekend Vexpan Nationaal Parkeercongres 2024

Het projectteam van actieve leden heeft het programma van het jaarlijks Vexpan Nationaal Parkeercongres al rond. Dit is tijdens de ALV van 17 mei door het bestuur gepresenteerd. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries.

Lees meer

Laadpalen Gelderland en Utrecht kunnen uitgezet bij krapte op stroomnet

In meerdere gemeenten in Gelderland en Utrecht kunnen laadpalen binnenkort worden uitgezet als het stroomnetwerk overbelast is. De 191 laadpalen komen onder het beheer van Park&Charge en gaan “netbewust laden”. Dat betekent dat er minder of geen stroom naar de palen toegaat als er minder stroom beschikbaar is.

Lees meer
1 2 3 44

Nog geen lid?

Word ook lid. Vele Vexpan voordelen:

  • Gratis naar Vexpan Nationaal Parkeercongres
  • Korting op diverse evenementen zoals de lunchbijeenkomsten
  • Kennis delen, netwerk opbouwen, meedenken aan het jaarprogramma en ervaring opdoen
Meer voordelen als lid