Laadinfrastructuur en brandveiligheid in parkeergarages

Het gebruik van elektrisch aangedreven voertuigen zal, mede als gevolg van financiële prikkels, de komende jaren een steeds grotere vlucht nemen. Om de groeiende vraag van e-rijders te faciliteren en te komen tot een toekomstbestendig en schaalbaar laadnetwerk is het essentieel dat ook in parkeergarages voldoende laadinfrastructuur wordt aangeboden. Om deze ontwikkeling te stimuleren is in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een kennisdossier opgesteld. Doel van dit dossier is om parkeerexploitanten te ondersteunen bij het nemen van beslissingen rondom de uitrol van de noodzakelijke laadinfrastructuur in de komende 10 jaar. Hier vindt u het kennisdossier als de bijbehorende rekentool (versie 2020). Het dossier en de rekentool zullen periodiek bijgewerkt worden op basis van de stand van zaken op dat moment.

De uitrol van de laadinfrastructuur kan niet los worden gezien van het vraagstuk (brand-) veiligheid. Daarom hebben wij de relevante documenten en publicaties alsmede de recente inzichten ook op deze pagina verzameld. Ook hier zullen wij waar nodig en/of beschikbaar steeds nieuwe informatie publiceren. Wij hopen hiermee parkeerexploitanten, verenigingen van eigenaren en andere belanghebbenden steeds te kunnen blijven voorzien van inzicht in de recente stand van zaken.
Lees verder