In aantocht: NEN 8026 waardegestuurd vastgoedbeheer

De NEN-normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ komt met een nieuwe NEN-norm: NEN 8026. Deze norm biedt organisaties houvast hun vastgoed meer strategisch en waardegestuurd in stand te houden en te beheren. Het legt op tactisch niveau de verbinding tussen de strategische doelen van de organisatie en de operationele uitvoering van het vastgoedmanagement; het levenscyclusbeheer.

Deze kaders maken het makkelijker om de keuzes in het beleid te vertalen naar de praktijk. Hoe pas je anders duurzaamheid of circulariteit toe in je organisatie?

Deze norm gaat organisaties een methode bieden om risicogestuurd assets te beheren in de gebouwde omgeving. Hierbij kunnen de organisaties ook vanuit de ambitie en volgens de kernwaarden handelen. Daardoor vindt op tactisch niveau doorlopend terugkoppeling plaats met het strategisch en operationeel niveau. Dankzij deze terugkoppeling zijn de organisaties uniform, objectief en aantoonbaar ‘in control’ bij het beheer van alle assets. Voor zowel infrastructuur als vastgoed.

De normcommissie volgt ook de ontwikkelingen op Europees niveau in CEN/TC 319 WG 11 Condition assessment methodologies.

De verwachting is dat de norm in 2022 beschikbaar komt.

> Bron: NNI