Europees project oplossing mobiliteitsdata

Gepubliceerd op: 12 december 2022

In januari 2023 gaat het nieuwe Horizon Europe-project Emeralds van start. Een internationaal consortium van negentien gemeenten, universiteiten en bedrijven werken hierin samen aan een Mobility Analytics as a Service-toolset. TU Delft is een van de projectpartners. Gemeente Utrecht en Den Haag zijn twee van de pilotsteden.

 

Vooral in de stad komen elke dag weer vele terabytes aan mobiliteitsdata beschikbaar over auto, ov, fiets, luchtkwaliteit enzovoort. Dat is mooi, maar die data zijn pas bruikbaar als ze op de juiste wijze verwerkt en geanalyseerd kunnen worden. Het doel van het nieuwe Europese project Emeralds is om een toolset te creëren, Mobility Analytics as a Service (MAaaS), waarmee het werken met data een stuk eenvoudiger wordt.

 

Beheren, analyseren, visualiseren en meer
De toolset zal wegbeheerders en andere belanghebbende partijen in staat stellen om gegevens van grote omvang, hoge snelheid en grote variëteit te verzamelen en te beheren, online en offline te analyseren, te importeren in real time responsieve AI/ML-algoritmen en de resultaten te visualiseren in interactieve dashboards. Bij al deze diensten zal de strenge Europese wetgeving in acht worden genomen, op alle niveaus van de architectuur.

 

Het is de bedoeling dat de toolset wordt ontwikkeld en beproefd in een aantal pilots. Gemeente Utrecht en gemeente Den Haag zijn twee van de pilotsteden. Nederlandse partners in Emeralds zijn, naast MICD en TU Delft, Arane en Argaleo.

 

Meer informatie
> Bron: TU Delft

Tags

Emeralds mobiliteitsdata MaaS

Meer nieuws

Deelmobiliteit: zware motiveringsplicht bij ruimtelijke inpassing van projecten

In dit artikel zal uiteen worden gezet welke eisen de jurisprudentie stelt aan de inzet van deelmobiliteit.

Lees meer

Landelijk reizigersonderzoek 2022

Het Landelijk reizigersonderzoek 2022 heeft trends in kaart gebracht in de mobiliteit voor verschillende reismotieven, maar met speciale aandacht voor woon-werk verkeer van 2018 tot en met 2022.

Lees meer

Europees project oplossing mobiliteitsdata

In januari 2023 gaat het nieuwe Horizon Europe-project Emeralds van start. Een internationaal consortium werkt hierin samen aan een Mobility Analytics as a Service-toolset.

Lees meer

Welk beleid op deelmobiliteit? | MaaS Kenniscafé

Een samenhangende en duidelijke visie over het beleid rondom deelmobiliteit is nodig om het gebruik te stimuleren. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit gaat daarbij helpen.

Lees meer

Staatssecretaris Heijnen enthousiast na bezoek MaaS-pilot Utrecht

Staatssecretaris Vivianne Heijnen wilde meer weten over de ervaringen met het Mobility as a Service (MaaS)-pilot Utrecht. Bedoeld om deelvervoer te stimuleren onder inwoners

Lees meer

Vexpan Nationaal Parkeercongres gericht op groene toekomst

Hoe maak je parkeren ondersteunend aan ambities van gebieden en steden? Dit was het thema van het uitverkochte Vexpan Nationaal Parkeercongres, waar ook het Landelijk Actieprogramma Parkeren & Verblijven 2023 is gepresenteerd.

Lees meer
1 2 3 5

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief