Parkeren na corona: terug naar oude gewoontes?

Is het parkeergedrag na corona veranderd? Nu de coronapandemie achter de rug is kunnen we stellen dat dit zijn sporen in de samenleving heeft achtergelaten. Het thuiswerken is ingeburgerd geraakt en online winkelen en boodschappen doen is steeds gebruikelijker geworden. Toch zien we nu weer berichten voorbij komen die erop lijken te wijzen dat het autogebruik weer terug is op het oude niveau, of zelfs hoger. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat in de eerste maanden van 2023 het aantal files ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (NRC, 2023) is toegenomen. Toegenomen autobezit en verminderd OV-gebruik (NOS, 2023) lijken dit voor een groot deel te verklaren.

 

Van de redactie Vexpansie  | Ernst Bos en Peter Dingemans – Monit Data

 

 

Logischerwijs hangen autogebruik en parkeergedrag sterk met elkaar samen. Hoe zit het dan met het gebruik van parkeerplaatsen in binnensteden? Zien we hierin dezelfde trend naar voren komen? Door de data van verschillende parkeerbronnen te combineren is het mogelijk hier meer over te zeggen. Het analyseren van parkeerdata van een selectie grote en middelgrote Nederlandse gemeenten laat een enigszins wisselend beeld zien als het om kortparkeren gaat (Monit, 2023).

 

Zo zijn er gemeenten waar het aantal verkochte parkeeruren (straat en parkeergarages opgeteld) weer op of zelfs weer boven het niveau van 2019 ligt. In de meeste gemeenten is dit echter nog niet het geval. Gemiddeld genomen is in de eerste helft van 2023 de afname van het aantal verkochte kortparkeeruren zo’n 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, met uitschieters van tot zelfs wel min 20%. Daarbij valt op dat dit met name de steden betreft die buiten de randstad liggen.

 

Kijken we naar een langere periode dan lijkt de trend te zijn dat het aantal verkochte parkeeruren wel licht toeneemt.

 

Parkeergarages 

Overigens zien we ook dat het aantal parkeeruren in parkeergarages met voornamelijk zakelijke abonnementhouders in sommige gevallen nog steeds 50% lager is dan in 2019. Bij een aantal parkeergarages is het aantal parkeeruren wel weer teruggekeerd naar het oude niveau of zelfs hoger. In de parkeergarages waar de afname dusdanig sterk is geweest, is wel een stijgende lijn te zien in het aantal transacties en de geparkeerde uren. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het soort bedrijven dat in de omgeving is gevestigd.

 

Waar tijdens de coronapandemie werd gedacht dat het parkeergedrag blijvend zou zijn veranderd, is dit dus niet overal het geval. Wat wel duidelijk is, is dat met name v.w.b. het woon-werk verkeer de zakelijke abonnementhouders in parkeergarages in veel gevallen niet volledig zijn teruggekeerd. Het lijkt er dus op dat het hybride werken als nieuwe norm wel effect heeft op de bezettingsgraad van parkeergarages.

 

 

Bronnen

 

Meer informatie

Monit verzamelt de parkeergegevens van haar opdrachtgevers en biedt via de Parkeermonitor tools voor heldere analyses om daarmee het parkeerbeleid, beheer en financiën te optimaliseren. Met meer dan 5.000 aangesloten parkeerfaciliteiten is Monit partner voor gemeenten en private parkeeroperators in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Tags

Vexpansie corona parkeren autogebruik parkeergarages files

Bekijk meer artikelen

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer

Programma en sprekers bekend Vexpan Nationaal Parkeercongres 2024

Het projectteam van actieve leden heeft het programma van het jaarlijks Vexpan Nationaal Parkeercongres al rond. Dit is tijdens de ALV van 17 mei door het bestuur gepresenteerd. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries.

Lees meer

Aantal Engelse parkeergarages weigeren grote auto's

Auto’s worden steeds groter en zwaarder. Vijf Britse gemeenten hebben voertuigen van meer dan vijf meter lengte verboden om parkeergarages te gebruiken.

Lees meer

60 jaar betaald parkeren Amsterdam

Het Parool besteedt aandacht aan 60 jaar betaald parkeren in Amsterdam. In de maand dat de parkeermeter in de hoofdstad zijn zestigste verjaardag vierde, kondigde het stadsbestuur een uitbreiding aan van het betaald parkeren in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Lees meer

Parkeerbeleid en files in de stad

In Amsterdam zijn in 2019 de tarieven voor parkeren op straat flink verhoogd, als onderdeel van het project om de stad autoluw te maken. Uit onderzoek blijkt dat de totale vraag naar parkeren in de stad, inclusief garage parkeren, daardoor met ongeveer 15% daalde, en dat het aantal gereden autokilometers met 2% afnam, vooral tijdens de avondspits.

Lees meer

Kosten parkeervergunning flink gestegen in diverse gemeenten

Mensen die een vergunning nodig hebben om hun auto in de buurt van hun woning te parkeren, betalen daarvoor vaak meer dan een paar jaar geleden.

Lees meer
1 2 3 4 37