Parkeren na corona: terug naar oude gewoontes?

Is het parkeergedrag na corona veranderd? Nu de coronapandemie achter de rug is kunnen we stellen dat dit zijn sporen in de samenleving heeft achtergelaten. Het thuiswerken is ingeburgerd geraakt en online winkelen en boodschappen doen is steeds gebruikelijker geworden. Toch zien we nu weer berichten voorbij komen die erop lijken te wijzen dat het autogebruik weer terug is op het oude niveau, of zelfs hoger. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat in de eerste maanden van 2023 het aantal files ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (NRC, 2023) is toegenomen. Toegenomen autobezit en verminderd OV-gebruik (NOS, 2023) lijken dit voor een groot deel te verklaren.

 

Van de redactie Vexpansie  | Ernst Bos en Peter Dingemans – Monit Data

 

 

Logischerwijs hangen autogebruik en parkeergedrag sterk met elkaar samen. Hoe zit het dan met het gebruik van parkeerplaatsen in binnensteden? Zien we hierin dezelfde trend naar voren komen? Door de data van verschillende parkeerbronnen te combineren is het mogelijk hier meer over te zeggen. Het analyseren van parkeerdata van een selectie grote en middelgrote Nederlandse gemeenten laat een enigszins wisselend beeld zien als het om kortparkeren gaat (Monit, 2023).

 

Zo zijn er gemeenten waar het aantal verkochte parkeeruren (straat en parkeergarages opgeteld) weer op of zelfs weer boven het niveau van 2019 ligt. In de meeste gemeenten is dit echter nog niet het geval. Gemiddeld genomen is in de eerste helft van 2023 de afname van het aantal verkochte kortparkeeruren zo’n 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, met uitschieters van tot zelfs wel min 20%. Daarbij valt op dat dit met name de steden betreft die buiten de randstad liggen.

 

Kijken we naar een langere periode dan lijkt de trend te zijn dat het aantal verkochte parkeeruren wel licht toeneemt.

 

Parkeergarages 

Overigens zien we ook dat het aantal parkeeruren in parkeergarages met voornamelijk zakelijke abonnementhouders in sommige gevallen nog steeds 50% lager is dan in 2019. Bij een aantal parkeergarages is het aantal parkeeruren wel weer teruggekeerd naar het oude niveau of zelfs hoger. In de parkeergarages waar de afname dusdanig sterk is geweest, is wel een stijgende lijn te zien in het aantal transacties en de geparkeerde uren. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het soort bedrijven dat in de omgeving is gevestigd.

 

Waar tijdens de coronapandemie werd gedacht dat het parkeergedrag blijvend zou zijn veranderd, is dit dus niet overal het geval. Wat wel duidelijk is, is dat met name v.w.b. het woon-werk verkeer de zakelijke abonnementhouders in parkeergarages in veel gevallen niet volledig zijn teruggekeerd. Het lijkt er dus op dat het hybride werken als nieuwe norm wel effect heeft op de bezettingsgraad van parkeergarages.

 

 

Bronnen

 

Meer informatie

Monit verzamelt de parkeergegevens van haar opdrachtgevers en biedt via de Parkeermonitor tools voor heldere analyses om daarmee het parkeerbeleid, beheer en financiën te optimaliseren. Met meer dan 5.000 aangesloten parkeerfaciliteiten is Monit partner voor gemeenten en private parkeeroperators in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Tags

Vexpansie corona parkeren autogebruik parkeergarages files

Bekijk meer artikelen

Passende parkeernormen leiden tot een nieuwe uitdaging

Het toepassen van passende of zelfs lage parkeernormen zorgt ervoor dat leegstand van parkeerplaatsen tot het verleden behoort. Maar, hoe zorgen we ervoor dat parkeerplaatsen door alle doelgroepen gebruikt kunnen worden? Ze niet alleen bij aankoop/verhuur van een woning betaalbaar zijn voor welgestelden? Én dat iedereen de mogelijkheid heeft in zijn mobiliteitsbehoefte te voorzien?

Lees meer

Utrechtse gemeenteraad stemt in met invoer betaald parkeren

De gemeenteraad stemde in met het voorstel om in Utrecht buurt voor buurt betaald parkeren in te voeren. De stad start in 2024 met de wijken waar de parkeerdruk nu hoog is. Het gaat in totaal twaalf jaar duren.

Lees meer

Autobezoeker verschaffer retailomzet en denkfout Platform Binnenstadsmanagement

Strabo werpt nieuw licht op het onderzoek van Platform Binnenstadsmanagement, waarbij ze aantonen dat de hoofdconclusie een denkfout bevat die het belang van autobezoekers lijkt te onderschatten.

Lees meer

Parkeren in Gent sterk in ontwikkeling

Hoe is het parkeren in Gent georganiseerd? Hoe zit het beleid van de gemeente eruit? Wat zijn de verschillen met Nederland?

Lees meer

Provincies, gemeenten en sector aan beoogde coalitie: geef voldoende prioriteit aan mobiliteit

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken het belang van mobiliteit hoog op de politieke agenda.

Lees meer

NEN 9120 helpt mensen met een beperking in een parkeergarage

De nieuwe norm NEN 9120, nu nog concept, lost een groot deel van de problemen op die mensen met een beperking ervaren in parkeergarages.

Lees meer
1 2 3 4 5 37