Meer groen door efficiënt benutten parkeerplaats kantoorgebouw

De gemeente Rotterdam werkt samen met partners in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) aan een gezonde toekomst voor zeven focuswijken op Zuid. Samen met Vexpan Young heeft de gemeente verkent hoe aan deze ambitie kan worden bijgedragen door efficiënter gebruik te maken van parkeercapaciteit bij bedrijven buiten kantoortijden. Dit principe staat bekend als dubbelgebruik.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2021-2. | Tekst: Casper van der Ham, Edwin van der Gracht, Jeroen van Luyn en Martin Curfs]

 

Een van de wijsheden over parkeren luidt: er zijn in Nederland twee keer zo veel parkeerplaatsen dan dat er auto’s zijn. Je zou dus kunnen stellen dat voor iedere auto een parkeerplaats beschikbaar is op de plaats van herkomst en op de plaats van bestemming. Dit betekent dat mensen overdag thuis een lege parkeerplaats achterlaten en in de avond en nacht grote aantallen parkeerplaatsen onbezet blijven op bestemmingslocaties. Het principe van dubbelgebruik komt neer op het voorkomen van deze kostbare leegstand. In de besproken casus zouden bewoners uit Rotterdam-Zuid, in de avond, nacht en in de weekenden gebruik kunnen maken van parkeerplaatsen bij werk- en kantoorlocaties.

 

Dubbelgebruik weerbarstig
Dubbelgebruik klinkt vrij eenvoudig. In de praktijk blijkt het toch ingewikkelder dan dat het op het eerste gezicht lijkt. Parkeerplaatsen bij bijvoorbeeld kantoorgebouwen zijn veelal privaat terrein en worden afgesloten buiten kantoortijden, waardoor bewoners hier ’s nachts niet zomaar kunnen parkeren. Ook bevinden deze locaties zich vaak op een langere loop- of fietsafstand van de woning, waarbij de routes naar de wijk vaak te wensen overlaten. En omdat bewoners bijvoorbeeld een fiets willen gebruiken om vanaf de parkeerlocatie thuis te komen, moeten er daarvoor ook faciliteiten worden geregeld.

 

Tijdens de brainstormsessie tussen Vexpan Young en de gemeente Rotterdam wordt de voorzichtige conclusie getrokken dat met de benodigde investeringen in aantrekkelijke looproutes, deelfietsen bij de parkeerlocatie en verschillende afspraken op het vlak van beheer dubbelgebruik ‘technisch gezien’ mogelijk is. De uitdaging is om een samenwerking op te zetten die kansen biedt voor zowel de eigenaren van parkeervoorzieningen als voor de bewoners. Welke kansen zijn dit?

 

Dubbelgebruik biedt kansen
Wanneer nagedacht wordt over dubbelgebruik, kost het weinig moeite om redenen te bedenken waarom dubbelgebruik niet van de grond zal komen. Een gedachte die voorbijkwam was: eigenaren van kantoorgebouwen staan niet open voor dubbelgebruik, zij maken zich namelijk zorgen over de gevolgen van ‘vreemden’ op hun terreinen. Ook hebben zij niet de garantie dat bewoners in de ochtend weer zijn verdwenen zodat de parkeerplaatsen weer beschikbaar zijn voor werknemers en bezoekers.

 

Nadat de zorgen waren uitgesproken, werd tijdens de brainstormsessie de stap gezet naar het denken in kansen. Anders dan misschien vooraf gedacht, werd vrij snel voor zowel de eigenaren van kantoorgebouwen als de bewoners een overzicht gevormd met kansen. Op basis van de brainstormsessie wordt een top 3 gegeven.

 

Kans 1: dubbelgebruik creëert extra faciliteiten op en rond de kantoorgebouwen
Zoals beschreven moeten er faciliteiten worden geregeld om dubbelgebruik aantrekkelijk genoeg te maken voor bewoners. Concreet kan hierbij gedacht worden aan deelfietsen of een nieuwe halte voor de bus. Deze faciliteren zorgen ervoor dat het kantoorgebouw ook voor medewerkers en bezoekers beter bereikbaar wordt. Ook (extra) oplaadpunten voor elektrische voertuigen vormen in dit kader een kans.

 

Kans 2: de leefbaarheid verbeteren zonder in te leveren op parkeergelegenheid voor bewoners
In het kader van het NPRZ is in Rotterdam-Zuid een zoektocht gaande naar ruimte om de leefbaarheid te verbeteren door extra groen, meer water en meer ruimte voor lopen en fietsen. Deze zoektocht resulteert veelal in (het voornemen om) parkeerplaatsen op straat op te heffen. Bewoners zien in hun wijk de parkeergelegenheid afnemen. Met dubbelgebruik wordt hiervoor een alternatief geboden. Bewoners zullen hierdoor sneller openstaan voor het opheffen van parkeerplaatsen – als de leefbaarheid op deze manier kan worden verbeterd.

 

Kans 3: opgaven in een breder spectrum met elkaar verbinden en verknopen
Een derde kans ligt feitelijk buiten het vakgebied mobiliteit en parkeren. Deze kans gaat over het in een breder spectrum verbinden en verknopen van opgaven en behoeften die spelen, met als doel een publiek-private samenwerking opzetten waar dubbelgebruik onderdeel van is. In deze samenwerking wordt breder gekeken dan alleen ‘efficiënt gebruik maken van leegstaande parkeerplaatsen’.

 

Conclusies
De brainstormsessie over dubbelgebruik tussen de gemeente Rotterdam en Vexpan Young heeft verschillende interessante inzichten opgeleverd. Een belangrijk inzicht is dat voor het organiseren van dubbelgebruik gemeenten zullen moeten inspelen op lokale behoeften. Er is niet een universele aanpak waarmee eigenaren van kantoorgebouwen achter het idee van dubbelgebruik geschaard kunnen worden. Vexpan Young wenst de gemeente Rotterdam veel succes met deze vooruitstrevende opgave!

 

Vexpan Young hoopt dat ze de gemeente Rotterdam verder hebben kunnen helpen met het beschreven parkeervraagstuk. Ben jij ook geïnteresseerd geraakt om uw eigen vraagstuk aan Vexpan Young voor te leggen? Neem dan contact op via info@vexpan.nl.

 

> Tekst: Casper van der Ham (gemeente Rotterdam), Edwin van der Gracht (Spark), Jeroen van Luyn (Goudappel) en Martin Curfs (InPublic).

> Foto: Platform Unsplashed, fotograaf: John Matychuk

> Vexpan Young Professionals

Tags

dubbelgebruik samenwerking leefbaarheid Vexpan Young

Bekijk meer artikelen

Is er nog plek voor de auto in onze centra?

Stadscentra worden autoluwer. Wat betekent dit voor de vitaliteit van de centra? Zijn het niet juist de bezoekers met de auto die geld in het laatje brengen? Goudappel deed onderzoek.

Lees meer

Raad Haarlem na referendum: parkeernota ingetrokken

De gemeenteraad van Haarlem heeft op 28 maart 2024 de uitslag van het parkeerreferendum besproken. De raad heeft besloten om de Nota Uitwerking parkeerregulering in te trekken.

Lees meer

Parkeerwachters van de Efteling sorteren auto’s op kleur

Een leeg parkeervak was dinsdag 12 maart niet het enige waar bezoekers van de Efteling naar moesten zoeken als ze met de auto aankwamen. Ze dienden dit keer tijdens het parkeren ook rekening te houden met de kleur van hun wagen. Dankzij een lollige actie van parkeerwachters kon een bijzondere luchtfoto worden gemaakt.

Lees meer

Duurzaam betononderhoud in parkeergarages

Nederland staat bekend om zijn innovatieve technieken op het gebied van beheer en onderhoud. Een van de minder bekende, maar uiterst belangrijke technologieën in deze sector is kathodische bescherming.

Lees meer

Wens gezamenlijke aanpak werkwijze juridische No Cure No Pay bureaus

Vexpan probeert samen met de vier grote steden verenigd in de G4, de Vereniging van Lokale Belastingen (LvLB) en de gemeentelijke belastingen kantoren de wet aangepast te krijgen ten aanzien van de proceskostenvergoeding voor parkeerbelastingen.

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld: André Wielaard

André Wielaard: “Mijn missie is een open markt voor parkeerdiensten”.

Lees meer
1 2 3 34