Meer groen door efficiënt benutten parkeerplaats kantoorgebouw

De gemeente Rotterdam werkt samen met partners in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) aan een gezonde toekomst voor zeven focuswijken op Zuid. Samen met Vexpan Young heeft de gemeente verkent hoe aan deze ambitie kan worden bijgedragen door efficiënter gebruik te maken van parkeercapaciteit bij bedrijven buiten kantoortijden. Dit principe staat bekend als dubbelgebruik.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2021-2. | Tekst: Casper van der Ham, Edwin van der Gracht, Jeroen van Luyn en Martin Curfs]

 

Een van de wijsheden over parkeren luidt: er zijn in Nederland twee keer zo veel parkeerplaatsen dan dat er auto’s zijn. Je zou dus kunnen stellen dat voor iedere auto een parkeerplaats beschikbaar is op de plaats van herkomst en op de plaats van bestemming. Dit betekent dat mensen overdag thuis een lege parkeerplaats achterlaten en in de avond en nacht grote aantallen parkeerplaatsen onbezet blijven op bestemmingslocaties. Het principe van dubbelgebruik komt neer op het voorkomen van deze kostbare leegstand. In de besproken casus zouden bewoners uit Rotterdam-Zuid, in de avond, nacht en in de weekenden gebruik kunnen maken van parkeerplaatsen bij werk- en kantoorlocaties.

 

Dubbelgebruik weerbarstig
Dubbelgebruik klinkt vrij eenvoudig. In de praktijk blijkt het toch ingewikkelder dan dat het op het eerste gezicht lijkt. Parkeerplaatsen bij bijvoorbeeld kantoorgebouwen zijn veelal privaat terrein en worden afgesloten buiten kantoortijden, waardoor bewoners hier ’s nachts niet zomaar kunnen parkeren. Ook bevinden deze locaties zich vaak op een langere loop- of fietsafstand van de woning, waarbij de routes naar de wijk vaak te wensen overlaten. En omdat bewoners bijvoorbeeld een fiets willen gebruiken om vanaf de parkeerlocatie thuis te komen, moeten er daarvoor ook faciliteiten worden geregeld.

 

Tijdens de brainstormsessie tussen Vexpan Young en de gemeente Rotterdam wordt de voorzichtige conclusie getrokken dat met de benodigde investeringen in aantrekkelijke looproutes, deelfietsen bij de parkeerlocatie en verschillende afspraken op het vlak van beheer dubbelgebruik ‘technisch gezien’ mogelijk is. De uitdaging is om een samenwerking op te zetten die kansen biedt voor zowel de eigenaren van parkeervoorzieningen als voor de bewoners. Welke kansen zijn dit?

 

Dubbelgebruik biedt kansen
Wanneer nagedacht wordt over dubbelgebruik, kost het weinig moeite om redenen te bedenken waarom dubbelgebruik niet van de grond zal komen. Een gedachte die voorbijkwam was: eigenaren van kantoorgebouwen staan niet open voor dubbelgebruik, zij maken zich namelijk zorgen over de gevolgen van ‘vreemden’ op hun terreinen. Ook hebben zij niet de garantie dat bewoners in de ochtend weer zijn verdwenen zodat de parkeerplaatsen weer beschikbaar zijn voor werknemers en bezoekers.

 

Nadat de zorgen waren uitgesproken, werd tijdens de brainstormsessie de stap gezet naar het denken in kansen. Anders dan misschien vooraf gedacht, werd vrij snel voor zowel de eigenaren van kantoorgebouwen als de bewoners een overzicht gevormd met kansen. Op basis van de brainstormsessie wordt een top 3 gegeven.

 

Kans 1: dubbelgebruik creëert extra faciliteiten op en rond de kantoorgebouwen
Zoals beschreven moeten er faciliteiten worden geregeld om dubbelgebruik aantrekkelijk genoeg te maken voor bewoners. Concreet kan hierbij gedacht worden aan deelfietsen of een nieuwe halte voor de bus. Deze faciliteren zorgen ervoor dat het kantoorgebouw ook voor medewerkers en bezoekers beter bereikbaar wordt. Ook (extra) oplaadpunten voor elektrische voertuigen vormen in dit kader een kans.

 

Kans 2: de leefbaarheid verbeteren zonder in te leveren op parkeergelegenheid voor bewoners
In het kader van het NPRZ is in Rotterdam-Zuid een zoektocht gaande naar ruimte om de leefbaarheid te verbeteren door extra groen, meer water en meer ruimte voor lopen en fietsen. Deze zoektocht resulteert veelal in (het voornemen om) parkeerplaatsen op straat op te heffen. Bewoners zien in hun wijk de parkeergelegenheid afnemen. Met dubbelgebruik wordt hiervoor een alternatief geboden. Bewoners zullen hierdoor sneller openstaan voor het opheffen van parkeerplaatsen – als de leefbaarheid op deze manier kan worden verbeterd.

 

Kans 3: opgaven in een breder spectrum met elkaar verbinden en verknopen
Een derde kans ligt feitelijk buiten het vakgebied mobiliteit en parkeren. Deze kans gaat over het in een breder spectrum verbinden en verknopen van opgaven en behoeften die spelen, met als doel een publiek-private samenwerking opzetten waar dubbelgebruik onderdeel van is. In deze samenwerking wordt breder gekeken dan alleen ‘efficiënt gebruik maken van leegstaande parkeerplaatsen’.

 

Conclusies
De brainstormsessie over dubbelgebruik tussen de gemeente Rotterdam en Vexpan Young heeft verschillende interessante inzichten opgeleverd. Een belangrijk inzicht is dat voor het organiseren van dubbelgebruik gemeenten zullen moeten inspelen op lokale behoeften. Er is niet een universele aanpak waarmee eigenaren van kantoorgebouwen achter het idee van dubbelgebruik geschaard kunnen worden. Vexpan Young wenst de gemeente Rotterdam veel succes met deze vooruitstrevende opgave!

 

Vexpan Young hoopt dat ze de gemeente Rotterdam verder hebben kunnen helpen met het beschreven parkeervraagstuk. Ben jij ook geïnteresseerd geraakt om uw eigen vraagstuk aan Vexpan Young voor te leggen? Neem dan contact op via info@vexpan.nl.

 

> Tekst: Casper van der Ham (gemeente Rotterdam), Edwin van der Gracht (Spark), Jeroen van Luyn (Goudappel) en Martin Curfs (InPublic).

> Foto: Platform Unsplashed, fotograaf: John Matychuk

> Vexpan Young Professionals

Tags

dubbelgebruik samenwerking leefbaarheid Vexpan Young

Bekijk meer artikelen

Parkeergarage Station Haarlem: een renovatie voor optimaal parkeercomfort

Interparking Nederland voltooide in juni de renovatie van Parkeergarage Station in Haarlem. In dit interview spreken we met Erwin Lund en Bojan Robbe over de technische oplossingen en verbeterde parkeerervaring.

Lees meer

Betaald parkeren P+R Breukelen

Provincie Utrecht heeft besloten betaald parkeren te gaan invoeren op P+R Breukelen en heeft de parkeertarieven bekend gemaakt. Met betaald parkeren zetten ze in op bewuster gebruik van P+R Breukelen. De gemeente Stichtse Vecht was fel tegen.

Lees meer

Maastricht voert progressief parkeertarief in

Maastricht voert op 1 juli een progressief parkeertarief in voor parkeren op straat. Door een rechterlijke uitspraak mag een maximale parkeerduur op straat niet meer. Om de stad levendig en bereikbaar te houden, wil zij dat langparkeerders in een garage parkeren.

Lees meer

Q-Park Frontenpark flink uitgebreid

In een zeven maanden durende verbouwing is Q-Park Frontenpark niet alleen getransformeerd tot Mobility Hub, maar ook uitgebreid met een drielaagse parkeergarage. Op 25 juni heeft wethouder John Aarts de locatie feestelijk heropend.

Lees meer

EasyPark en Q-Park breiden samenwerking in België verder uit

Eerder bleek al dat Nederlandse gebruikers van de EasyPark formerly Parkmobile app bij een bezoekje aan onze Zuiderburen graag in een Q-Park garage parkeren. Reden voor EasyPark en Q-Park om de samenwerking verder uit te breiden.

Lees meer

Stand convenant laadinfrastructuur in parkeergarages | Interview Vexpan met De Telegraaf

'Flink tekort aan laadpalen in parkeergarages: overvol stroomnet en brandveiligheid gooien roet in het eten.' De Telegraaf over stand van zaken Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages (CLIP) van Vexpan en Ministerie I&W.

Lees meer
1 2 3 4 39