Expertteam: Zware personenauto’s in parkeergarages

Merlijn Keijzer van Schiphol stelde aan het Vexpan Expertteam de vraag: mogen zware personenauto’s wel toegelaten worden in parkeergarages?

 

Achtergrond
Eerder vroeg in Engeland Bouwkundig ingenieur Chris Whapples van de British Parking Association zich in 2022 af hoe lang het met zware auto’s in parkeergarages goed blijft gaan. Hij stelde: ‘Als je het gemiddelde gewicht van elektrische auto’s ziet, begin je je af te vragen of de bestaande normen wel toereikend zijn. We hebben nog geen incident gehad, maar ik vermoed dat het slechts een kwestie van tijd is. We moedigen ook eigenaren van oudere parkeergarages aan om te controleren hoeveel marge ze hebben.’

 

In het autoblad Top Gear stond in diezelfde tijd dat de nieuwe lichting luxe EV’s erg zwaar zijn. We citeren: ‘Neem bijvoorbeeld de nieuwe BMW i7, die hebben wel al een paar keer zien rijden. Die mag met een gewicht van 2.615 kilo veel parkeergarages officieel al niet in. Hetzelfde geldt voor de Mercedes EQS SUV of de Volvo EX90. Amerikaanse modellen (die hier niet geleverd worden) maken het nog bonter: de elektrische F-150 weegt bijna 3.000 kilo en de Hummer EV gaat daar fors overheen. Eind 2022 was in het nieuws dat elektrische auto’s voor instortingsgevaar konden zorgen.’

 

Het gewicht van een aantal zware EV personenauto’s varieert tussen 2550 kg (KIA EV9) en de Hummer EV 4103 kg. (bron Internet).

 

Dimensioneren van parkeergarage vloeren
Sinds het van kracht zijn van het Bouwbesluit 2012 dienen parkeergarages gedimensioneerd te worden aan de hand van de Eurocode 1 en daarin staat dat auto’s niet zwaarder mogen zijn dan 2500 kg. Voor 2012 waren de Technische Grondslagen Bouwvoorschriften van toepassing.

 

De vraag uitgewerkt:

  • Mogen personenauto’s die zwaarder zijn dan 2500 kg parkeergarages inrijden en er parkeren als deze garages volgens de Eurocode 1 zijn berekend?
  • Welk advies wordt gegeven t.a.v. inspectie van bestaande garagevloeren? Dit omdat er nog al eens sprake is van corrosie van de wapening, waardoor de constructieve veiligheid afneemt.

 

Bovenstaande vragen zijn geen vragen voor het Vexpan Expertteam en deze zijn daarom gesteld aan een onafhankelijke instelling: het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid.

 

Antwoord van KPCV:
Van Dick Stoelhorst, voorzitter KPCV zijn de volgende antwoorden ontvangen:

  • Zware personenauto’s staan op de agenda bij de Eurocode 1 commissie, de commissie die de norm herziet. Het opstellen van normen of aanpassen ervan gaat heel langzaam en enige wijziging in de regelgeving is dus voorlopig niet te verwachten.
  • Eigenaren van parkeergarages zijn er verantwoordelijk voor te zorgen dat het gebruik overeenkomt met de vergunning. Een bordje bij de slagboom over het maximaal toegestane gewicht zou een goed begin zijn.
  • Om aan de ontwerpbelasting van een parkeergarage te komen moet deze helemaal vol staan met zware auto’s en ook de rijbanen moet met een dubbele rij vol staan.
  • In de praktijk zal de ontwerpbelasting niet zo snel worden overschreden en dan zijn er nog veiligheidsmarges aan de belastingkant en de sterkte kant.
  • Bestaande garages moeten aan de NEN 8700 voldoen, ongeacht op basis van welke norm ze zijn ontworpen.
  • Dus met een lager veiligheidsniveau dan die van nieuwbouw moeten ze aan de huidige voorschriften voldoen.
  • Mocht er sprake zijn van achteruitgang in de sterkte, zoals bij corrosie van wapening, dan moet dat in deze analyse worden meegenomen.

 

Conclusie
Als een parkeergarage is ontworpen volgens de Eurocode 1, conform dat ontwerp is uitgevoerd en mits er geen sprake is van aantasting van de wapening, dan is er wat vloeren betreft in Nederland geen constructief (veiligheids)risico.

 

Meer informatie
Ook een vraag voor het Expertteam?
> Mail ons

 

Tags

parkeergarage expertteam zwaarte personenauto's vloeren veiligheid

Bekijk meer artikelen

Een ESPA Award voor fietsparkeergarages?

Met de bouw van alweer een ondergrondse fietsstalling onder het Leidseplein in Amsterdam lijkt het realiseren van exclusieve parkeervoorzieningen niet meer voorbehouden aan de auto. Is het dan ook niet zo langzamerhand tijd voor een kwaliteitskeurmerk voor fietsparkeervoorzieningen?

Lees meer

Elektrische voertuigen

De snelgroeiende markt voor elektrische voertuigen (EV's) vereist een overeenkomstige infrastructuur voor het opladen van de accu’s. Dit opladen moet natuurlijk gemakkelijk thuis, onderweg of bij bedrijven kunnen plaatsvinden..

Lees meer

Mobiel parkeren in parkeergarages. Off-street parkeren zonder barrières

In Nieuwegein hebben Skidata en EasyPark een ANPR-koppeling (Automatic NumberPlate Recognition) gerealiseerd die mobiel parkeren in parkeergarage mogelijk maakt, zonder speciale parkeerpas of anderszins.

Lees meer

Seminar Passende Parkeernormen

Parkeernormen spelen steeds meer bij ontwikkeling van projecten. Zowel vanuit reductie van autoverkeer in stedelijke gebieden als de kosten van parkeer­voorzieningen bij de bouw en daarmee de haalbaarheid van projecten.

Lees meer

Standpunt ‘bij brand geen lift’ ter discussie

Ruim een jaar geleden kwamen meer dan 400 gebouweigenaren, adviseurs, mensen uit de zorg en brandweermensen bij elkaar om na te denken over liftgebruik bij brand. De uitspraak ‘bij brand geen lift’ verdient heroverweging, zo vonden de meesten.

Lees meer

Parkeernormen: een goede basis voor een toekomstbestendig parkeerareaal?*

Parkeerkencijfers geven vaak aanleiding tot discussies: zijn de uitgangspunten, functieprofielen, locatiekenmerken juist geïnterpreteerd?

Lees meer
1 30 31 32 33

Stel ook je vraag aan het Expertteam

Heb je ook een inhoudelijke vraag? Leg deze voor aan het Vexpan Expertteam via info@vexpan.nl.

Stuur een e-mail