Beter omgaan met bestaande parkeerplekken

Steden staan voor een grote uitdaging. Door bevolkingsgroei en een stijging in autobezit neemt de parkeerdruk toe, terwijl ook de behoefte aan meer ruimte en duurzaamheid toeneemt. Bij ParkBee geloven we dat beter gebruik maken van bestaande private en publieke parkeerlocaties de oplossing biedt. Technologie speelt hierin de hoofdrol.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-3 | Tekst Wouter de Bruijne]

 

 

De afgelopen maanden werd door de wereldwijde COVID-pandemie rap duidelijk hoe belangrijk en schaars ruimte is, vooral in de grote steden. De schaarste neemt de komende jaren alleen maar toe. Steden groeien tot wel twee keer in omvang, en over dertig jaar woont ruim 70 procent van de gehele wereldbevolking in grote steden. We staan met elkaar voor een grote opgave om steden niet alleen beter bereikbaar, maar ook leefbaarder en duurzamer te maken.

Als we inzoomen op Amsterdam, zien we dat 13 procent van alle openbare ruimte wordt gebruikt voor parkeerplekken. Toch zoeken automobilisten in Amsterdam gemiddeld 15 minuten naar een plek om hun auto neer te zetten. De straten staan vol, terwijl de ruimte die op dit moment wordt gebruikt voor geparkeerde auto’s ook anders ingezet kan worden. Bijvoorbeeld voor milieuvriendelijke deelmobiliteit, meer groen, of als speelplek voor kinderen.

 

Autoluwe steden

Grote steden kiezen ervoor om steeds meer parkeerplekken te schrappen. Zo haalt Amsterdam de komende jaren 10.000 parkeerplekken uit het straatbeeld en schrapt Brussel zelfs 65.000 parkeerplaatsen langs de openbare weg. Om stadsbewoners tegemoet te komen, moeten die parkeerplekken wel elders gerealiseerd worden.

Op het moment van schrijven staan parkeerplekken voor circa 80 procent van de tijd leeg (gemeten over een etmaal). Als we die locaties beter benutten, is er meer dan voldoende ruimte beschikbaar voor de 10.000 parkeerplekken die uit het straatbeeld moeten verdwijnen. Maar hoe maak je parkeerlocaties, die vaak letterlijk onder de grond verstopt zitten, dan toegankelijk voor het publiek?

 

De rol van technologie

Wij geloven we in een geïntegreerde en digitale oplossing waarvan data & technology de kern zijn. Onze missie is om bestaande parkeerplekken beter bereikbaar te maken voor het publiek, en zo ruimte terug te geven aan de stad. Dit doen we met directe integraties in apps van onder andere Parkmobile, Yellowbrick en Park-line. Gebruikers vinden eenvoudig een parkeerplek in zowel publieke als private parkeerlocaties die aangesloten zijn bij ParkBee, openen de slagboom vanuit de app en doen hiermee hun betalingen. Deze integraties leiden tot een bereik van miljoenen gebruikers. Ons product kan tevens direct gekoppeld worden aan de platformen van affiliate partners zoals Prettig Parkeren en de ANWB.

Daarnaast werken we met dynamische prijsvoering. Aan de hand van een geavanceerd datamodel voorspelt ons algoritme wat de verwachte bezetting van een parkeerlocatie is. Vervolgens past het systeem prijsdifferentiatie toe. Het doel is dat op dalmomenten extra parkeerders worden aangetrokken. Op piekmomenten stelt het algoritme het parkeertarief bij, om daarmee de omzet te optimaliseren en parkeerdruk op straat te verlagen.

De laatste toevoeging aan onze werkwijze is gericht op het verder vergroten van de leefbaarheid in de stad. We beseften dat ParkBee met een groot binnenstedelijk netwerk van parkeerlocaties kan bijdragen aan een toename in het gebruik van EV. Van onze gebruikers rijdt gemiddeld 8,5 procent in een elektrische auto. Als je kijkt naar heel Nederland ligt dit percentage op 4,96 procent. Als reactie hierop breiden we ons parkeernetwerk daarom verder uit met laadpunten en bieden we incentives voor het gebruik, zoals het aanbieden van parkeerkorting voor EV-gebruikers.

Op basis van data en technologie maken we de beschikbaarheid van parkeerlocaties inzichtelijk en ontsluiten we deze plekken voor bezoekers. Op deze manier halen we zoveel mogelijk geparkeerde auto’s van de straat.

 

Voordelen voor stakeholders

Het beter omgaan met de beschikbare ruimte in steden is dus altijd ons uitgangspunt. Op dit moment hebben we meer dan 175 parkeerlocaties ontsloten, waarvan 60 in Amsterdam. Door met slimme technologie parkeerbarrières op te heffen bieden we vastgoedeigenaren en parkeerexploitanten de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren, en automobilisten kunnen sneller en goedkoper parkeren. Voor steden en gemeenten betekent dit dat we actief bijdragen aan een leefbare omgeving. Hoewel voor veel steden parkeren een heikel onderwerp is, heeft de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma al laten weten dat ze positief tegenover onze aanpak staat en dat het past binnen de autoluwe ambities van Amsterdam.

Daar dragen wij graag aan bij.

 

Wouter de Bruijne,

Commercieel Directeur ParkBee

Tags

parkeerdruk bereikbaarheid binnenstad bevolkingsgroei parkeerlocaties

Bekijk meer artikelen

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer

Programma en sprekers bekend Vexpan Nationaal Parkeercongres 2024

Het projectteam van actieve leden heeft het programma van het jaarlijks Vexpan Nationaal Parkeercongres al rond. Dit is tijdens de ALV van 17 mei door het bestuur gepresenteerd. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries.

Lees meer

Aantal Engelse parkeergarages weigeren grote auto's

Auto’s worden steeds groter en zwaarder. Vijf Britse gemeenten hebben voertuigen van meer dan vijf meter lengte verboden om parkeergarages te gebruiken.

Lees meer

60 jaar betaald parkeren Amsterdam

Het Parool besteedt aandacht aan 60 jaar betaald parkeren in Amsterdam. In de maand dat de parkeermeter in de hoofdstad zijn zestigste verjaardag vierde, kondigde het stadsbestuur een uitbreiding aan van het betaald parkeren in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Lees meer

Parkeerbeleid en files in de stad

In Amsterdam zijn in 2019 de tarieven voor parkeren op straat flink verhoogd, als onderdeel van het project om de stad autoluw te maken. Uit onderzoek blijkt dat de totale vraag naar parkeren in de stad, inclusief garage parkeren, daardoor met ongeveer 15% daalde, en dat het aantal gereden autokilometers met 2% afnam, vooral tijdens de avondspits.

Lees meer

Kosten parkeervergunning flink gestegen in diverse gemeenten

Mensen die een vergunning nodig hebben om hun auto in de buurt van hun woning te parkeren, betalen daarvoor vaak meer dan een paar jaar geleden.

Lees meer
1 2 3 36