Beter omgaan met bestaande parkeerplekken

Steden staan voor een grote uitdaging. Door bevolkingsgroei en een stijging in autobezit neemt de parkeerdruk toe, terwijl ook de behoefte aan meer ruimte en duurzaamheid toeneemt. Bij ParkBee geloven we dat beter gebruik maken van bestaande private en publieke parkeerlocaties de oplossing biedt. Technologie speelt hierin de hoofdrol.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-3 | Tekst Wouter de Bruijne]

 

 

De afgelopen maanden werd door de wereldwijde COVID-pandemie rap duidelijk hoe belangrijk en schaars ruimte is, vooral in de grote steden. De schaarste neemt de komende jaren alleen maar toe. Steden groeien tot wel twee keer in omvang, en over dertig jaar woont ruim 70 procent van de gehele wereldbevolking in grote steden. We staan met elkaar voor een grote opgave om steden niet alleen beter bereikbaar, maar ook leefbaarder en duurzamer te maken.

Als we inzoomen op Amsterdam, zien we dat 13 procent van alle openbare ruimte wordt gebruikt voor parkeerplekken. Toch zoeken automobilisten in Amsterdam gemiddeld 15 minuten naar een plek om hun auto neer te zetten. De straten staan vol, terwijl de ruimte die op dit moment wordt gebruikt voor geparkeerde auto’s ook anders ingezet kan worden. Bijvoorbeeld voor milieuvriendelijke deelmobiliteit, meer groen, of als speelplek voor kinderen.

 

Autoluwe steden

Grote steden kiezen ervoor om steeds meer parkeerplekken te schrappen. Zo haalt Amsterdam de komende jaren 10.000 parkeerplekken uit het straatbeeld en schrapt Brussel zelfs 65.000 parkeerplaatsen langs de openbare weg. Om stadsbewoners tegemoet te komen, moeten die parkeerplekken wel elders gerealiseerd worden.

Op het moment van schrijven staan parkeerplekken voor circa 80 procent van de tijd leeg (gemeten over een etmaal). Als we die locaties beter benutten, is er meer dan voldoende ruimte beschikbaar voor de 10.000 parkeerplekken die uit het straatbeeld moeten verdwijnen. Maar hoe maak je parkeerlocaties, die vaak letterlijk onder de grond verstopt zitten, dan toegankelijk voor het publiek?

 

De rol van technologie

Wij geloven we in een geïntegreerde en digitale oplossing waarvan data & technology de kern zijn. Onze missie is om bestaande parkeerplekken beter bereikbaar te maken voor het publiek, en zo ruimte terug te geven aan de stad. Dit doen we met directe integraties in apps van onder andere Parkmobile, Yellowbrick en Park-line. Gebruikers vinden eenvoudig een parkeerplek in zowel publieke als private parkeerlocaties die aangesloten zijn bij ParkBee, openen de slagboom vanuit de app en doen hiermee hun betalingen. Deze integraties leiden tot een bereik van miljoenen gebruikers. Ons product kan tevens direct gekoppeld worden aan de platformen van affiliate partners zoals Prettig Parkeren en de ANWB.

Daarnaast werken we met dynamische prijsvoering. Aan de hand van een geavanceerd datamodel voorspelt ons algoritme wat de verwachte bezetting van een parkeerlocatie is. Vervolgens past het systeem prijsdifferentiatie toe. Het doel is dat op dalmomenten extra parkeerders worden aangetrokken. Op piekmomenten stelt het algoritme het parkeertarief bij, om daarmee de omzet te optimaliseren en parkeerdruk op straat te verlagen.

De laatste toevoeging aan onze werkwijze is gericht op het verder vergroten van de leefbaarheid in de stad. We beseften dat ParkBee met een groot binnenstedelijk netwerk van parkeerlocaties kan bijdragen aan een toename in het gebruik van EV. Van onze gebruikers rijdt gemiddeld 8,5 procent in een elektrische auto. Als je kijkt naar heel Nederland ligt dit percentage op 4,96 procent. Als reactie hierop breiden we ons parkeernetwerk daarom verder uit met laadpunten en bieden we incentives voor het gebruik, zoals het aanbieden van parkeerkorting voor EV-gebruikers.

Op basis van data en technologie maken we de beschikbaarheid van parkeerlocaties inzichtelijk en ontsluiten we deze plekken voor bezoekers. Op deze manier halen we zoveel mogelijk geparkeerde auto’s van de straat.

 

Voordelen voor stakeholders

Het beter omgaan met de beschikbare ruimte in steden is dus altijd ons uitgangspunt. Op dit moment hebben we meer dan 175 parkeerlocaties ontsloten, waarvan 60 in Amsterdam. Door met slimme technologie parkeerbarrières op te heffen bieden we vastgoedeigenaren en parkeerexploitanten de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren, en automobilisten kunnen sneller en goedkoper parkeren. Voor steden en gemeenten betekent dit dat we actief bijdragen aan een leefbare omgeving. Hoewel voor veel steden parkeren een heikel onderwerp is, heeft de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma al laten weten dat ze positief tegenover onze aanpak staat en dat het past binnen de autoluwe ambities van Amsterdam.

Daar dragen wij graag aan bij.

 

Wouter de Bruijne,

Commercieel Directeur ParkBee

Tags

parkeerdruk bereikbaarheid binnenstad bevolkingsgroei parkeerlocaties

Bekijk meer artikelen

Politiek wil gewijzigd beleid betaald parkeren P+R Breukelen

De komst van een P+R garage op P1 in Breukelen betekent de start van betaald parkeren rondom het station. Een aantal partijen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht wil dat het beleid hiervoor wijzigt.

Lees meer

Parkeerbeleid moet meebewegen met verandering in paradigma

Waar het opheffen van parkeerplaatsen in combinatie met investeren in andere vervoersmogelijkheden al niet toe kan leiden.

Lees meer

Expertteam: Is in een parkeergarage de wegenverkeerswet van toepassing

Wouter van Boggelen Tender manager, IP Parking B.V. heeft naar aanleding van een case bij een van hun klanten deze aan het Vexpan Expertteam voorgelegd.  

Lees meer

Parkeervergunning Utrecht duurste van Nederland

Vereniging Eigen Huis onderzocht de prijs voor een gemeentelijke parkeervergunning in stadscentra, vaak de duurste parkeerzone.

Lees meer

Wethouder Amsterdam: 'P+R-terreinen moeten kostenneutraal worden'

De P+R-terreinen zijn voor de gemeente Amsterdam nu niet 'kostenneutraal' en moeten dat wel worden. De tarieven worden aangepast.

Lees meer

Pilot gemeente Den Haag met vast dagtarief parkeren

Gemeente Den Haag wil bewonersparkeren mogelijk maken en start per 1 mei 2023 met de pilot fiscaal vergunninghoudersparkeren. Lees hier het raadsbesluit.

Lees meer
1 2 3 24