Beeld over brandveiligheid in parkeergarages belangrijk aandachtsveld

Gepubliceerd op: 23 juni 2023

Brandveiligheid in parkeergarages is een belangrijk aandachtsveld voor Vexpan. Zeker gezien de toename van elektrische voertuigen en de uitbreiding van laadinfrastructuur. Dit onderwerp leeft en daarom organiseerde de werkgroep Brandveiligheid 26 juni 2023 een netwerkborrel. Hierbij toonde de NAL aan dat er weinig branden bekend zijn met EV’s en presenteerden leden diverse blusoplossingen.

 

Voorzitter van de Vexpan, Eric Bavelaar opende de bijeenkomst, tevens ook voorzitter van de werkgroep Brandveiligheid. In kader van zijn functie bij de gemeente Delft had hij positieve ervaring met het uitbreiden van laadplekken in de parkeergarages in zijn gemeente in samenwerking met de brandweer. Maar hij beaamde dat 20 kilometer verder er maar zo weer anders over gedacht kan worden. Eric gaf een toelichting over de ambities van de werkgroep en waarmee zij samen met de leden aan de slag wil om kennis te delen.

 

Weinig brand met EV’s
Sipke Castelein presenteerde namens de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) de cijfers van het aantal branden met elektrische voertuigen. Conclusie: met elektrische automobielen zijn er weinig gevallen bekend en al helemaal niet in combinatie met laden. Branden met elektrische fietsen en scooters waren significant hoger. Door het vallen van deze voertuigen is er schade ontstaan en is de kans op een spontane brand hoger. De angst om een elektrische auto te parkeren en te laden in een parkeergarage is niet bewezen.

 

CLIP: Laadplekken op koers
De werkgroep CLIP staat ervoor om het aantal laadplekken in parkeergarages uit te breiden. Deze is ontstaan uit het Convenant Laadinfrastructuur In Parkeergarages tussen Vexpan en ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Voorzitter Peter Dingemans licht toe dat er op dit moment in 4% van de parkeerplaatsen in parkeergarages geladen kan worden. De wens is 5% in 2025 en 10% in 2030. Binnen CLIP zijn een aantal sub werkgroepen werkzaam met het thema wet en regelgeving, netwerkcapaciteit, verzekerbaarheid, brandveiligheid en investeren in data.

 

Fifi4Marine: brandbestrijding in parkeergarages kan sneller
Fifi4Marine gaf een voorbeeld dat brandbestrijding veel sneller kan in parkeergarages. Pieter Muller, ook lid van de werkgroep Brandveiligheid, en Cor Meedendorp presenteerden een nieuw geavanceerd blussysteem wat de sprinklerinstallatie kan vervangen.

 

Het blussysteem bevat twee elementen. Ten eerste een thermische detectiedraad die over de parkeervloer loopt. Hiermee wordt veel sneller een brand gedetecteerd dan een rookmelder. Ten tweede een lagedruk leiding in de vloer en aan het plafond. Wanneer de thermische detectiedraad een temperatuurverhoging waarneemt onder het geparkeerde voertuig wordt er automatisch biologisch blusschuim onder het voertuig en over het voertuig aangebracht. Hierdoor is voortijdig de temperatuur zodanig teruggebracht dat de brand in de kiem is gesmoord. Het blusschuim is opgeslagen in aparte drukflessen die centraal zijn opgesteld in de parkeergarage en is voldoende om de brand te blussen.

 

Het blussysteem van Fifi4marine is zeer geschikt voor elektrische voertuigen, maar ook voor de conventionele voertuigen met brandstofmotor. Bij nieuwbouw en renovatie van een parkeergarage is dit zeker een systeem om te overwegen. Fifi4Marine. zoals de naam al weergeeft, heeft zijn ervaring opgedaan in de scheepsvaart en zij worden betrokken bij nieuwbouw van nieuwe schepen waar Lithium Ion batterijen veelvuldig worden toegepast. Deze kennis passen zij toe op de parkeerwereld. In HC PS bekend van haar ontwikkelde ventilatiesystemen, hebben zij een partner gevonden om een totaal autonoom functionerend brandbeveiligingssysteem voor parkeergarages aan te bieden.

 

Blusconcept Fire Isolator beschermt tegen uitslaande brand
Fire Isolator was de laatste die een presentatie gaf deze middag. Björn van Tent van de fabrikant T-ISS en Erik Bosschaart van Bureau de Groot Volker presenteerden de werking van de Fire Isolator. De Fire Isolator is een concept wat uit drie elementen bestaat. Samen brengen ze een voertuigbrand onder controle in een parkeergarage. Ten eerste de blusdeken die over het voertuig wordt getrokken, hierdoor daalt de temperatuur van 1.500 graden naar 800 graden. Ten tweede wordt water aangebracht met een mistlans of de aanwezige sprinklers. Daarmee wordt de deken gekoeld, bijna luchtdicht, en de rookgassen gereduceerd. Ten derde wordt er een aerosol onder de deken geschoven om zuurstof weg te halen. Samen reduceren ze temperatuur tot onder de 300 graden.

 

 

De Fire Isolator bestrijdt geen brand, maar beschermt de mens en het gebouw voor een uitslaande brand. Hierdoor kan een parkeergarage snel weer in gebruik worden genomen, omdat de brandschade door de temperatuurbeheersing minimaal is. Ook dit concept is geschikt voor elektrische en conventionele voertuigen.

 

Conclusie: duiden met feiten in plaats van aannames
Samenvattend, er is nog een veel werk te verrichten om de verschillende meningen die rondgaan wat betreft parkeren en laden van elektrische auto’s in parkeergarages te duiden met feiten en niet met aannames. Vexpan zal gezien de interesse van exploitanten en gemeenten hieraan aandacht blijven schenken.

 

Meer informatie over blusoplossingen
> Meer foto’s en reacties over Netwerkborrel op LinkedIn
> Contact FIFI4Marine
> Download presentatie Netwerkborrel met info van Vexpan
> Download Presentatie FIFI4Marine
> Download Presentatie NAL
> Contact Bureau de Groot Volker over Fire Isolator

Wij danken iedereen voor hun bijdragen en de leden voor hun komst. En Arnold Geytenbeek van Cooperatie Parkeerservice voor het gastheerschap.

Tags

verenigingnieuws brandveiligheid parkeergarages blusoplossingen

Meer nieuws

Norm toegankelijkheid gebouwen in aantocht

Gebouwen, dus ook parkeergarages zouden voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking makkelijk toegankelijk moeten zijn. Daar lijkt nu schot in te komen door een nieuwe brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de voortgang van het Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw.

Lees meer

VERVOLG uit Vexpansie nr. 1 2020 Lessen uit de instorting van een parkeergarage

Bijna gelijktijdig met het verschijnen van Vexpansie 2020 #1 werden nieuwe inzichten gepubliceerd naar aanleiding van het onderzoek naar de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. In dit artikel wordt hierop ingegaan.

Lees meer

Standpunt ‘bij brand geen lift’ ter discussie

Ruim een jaar geleden kwamen meer dan 400 gebouweigenaren, adviseurs, mensen uit de zorg en brandweermensen bij elkaar om na te denken over liftgebruik bij brand. De uitspraak ‘bij brand geen lift’ verdient heroverweging, zo vonden de meesten.

Lees meer

Lessen uit de instorting van een parkeergarage

Op zaterdag 27 mei 2017 bezweek op de vroege avond van een zeer warme dag een deel van een parkeergebouw in aanbouw bij Eindhoven Airport. De schade was groot maar gelukkig waren er geen slachtoffers. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft besloten om de instorting nader te onderzoeken.

Lees meer

Expertteam: Brandveiligheid in parkeergarages

Wat is het advies van het Expertteam aan het bestuur hoe met het thema 'Brandveiligheid in parkeergarages' om te gaan?  

Lees meer
1 17 18 19

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief