Pieter Litjens CROW

Pieter Litjens is sinds januari 2019 algemeen directeur van het kennisplatform CROW. De redactie van Vexpansie is benieuwd naar zijn ervaringen. U hopelijk ook.

 

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-2 | Tekst Ronald van der Weerd]

 

Voordat je bij CROW aan de slag ging was je vooral politiek actief als stadsdeelvoorzitter, burgemeester, tweede kamerlid, wethouder Amsterdam… mis je de politiek?  

Nee, er is een verschil tussen politiek en besturen. In de Tweede Kamer wordt vooral politiek bedreven. Maar in alle andere functies was er vooral sprake van besturen. In Amsterdam zijn onze kinderen geboren en ik ben daar vijf jaar stadsdeelwethouder geweest. Ik merkte dat ik een nogal kort lontje had. Voorstellen van de oppositie vond ik bijvoorbeeld per definitie onzinnig. Aan het einde van die periode bedacht ik me dat ik meer op het proces moest gaan sturen. Als burgemeester (Aalsmeer), een van de mooiste banen, ging dat al beter. Daarna kwam de mogelijkheid om in de Tweede Kamer zitting te nemen. Een leerzame periode, maar wel een ervaring die mij duidelijk maakte dat besturen meer iets voor mij is dan het zijn van volksvertegenwoordiger.

Toen vervolgens de mogelijkheid kwam om wethouder in Amsterdam te worden heb ik daar dan ook direct ja op gezegd. Ik heb dat vier jaar mogen doen met een fantastische portefeuille verkeer en vervoer. In Amsterdam zat de Noord/Zuid lijn in de portefeuille en de renovatie van tunnels en hoe hou je een steeds drukkere stad leefbaar. Ook parkeren zat in de portefeuille. Dus ook de items als autoluwe binnenstad, tarieven, parkeernormen etc. waren onderwerpen van discussie.

 

Wat maakte het CROW interessant?   

In mei 2018 wist ik één ding zeker: De volgende stap was niet in het openbaar bestuur.

Ik ben in het half jaar daarna een aantal opdrachten als zzp’er gaan doen, ook om tijd te hebben om goed na te denken wat ik wél wilde. Ik ben onder andere bezig geweest als bestuurlijk verkenner van corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Een MIRT-verkenning inzake de verbetering van de bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkte in deze verkenning intensief samen met de betrokken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Mijn taak was vooral om ervoor te zorgen dat bestuurlijk de neuzen in dezelfde richting kwamen te staan. Het heeft uiteindelijk geleid tot positieve besluitvorming in het MIRT-overleg.

Vervolgens kwam de kans om aan te sluiten bij CROW. In de vacature van directeur/bestuurder kwamen alle onderwerpen voorbij waarmee ik in de jaren ervoor in aanraking was gekomen. De opdracht bestond vooral uit de opgave om CROW meer in het centrum van de aandacht te zetten. CROW was misschien een wat té degelijke organisatie. CROW mocht wat meer op de voorgrond treden en in het centrum van het speelveld komen te staan. Een mooie uitdaging!

 

Kan je nu na een jaar zeggen dat wat je toen dacht te zien ook uiteindelijk zo was?

Ja, bij CROW is het simpel. What you see is what you get. Het is een bescheiden organisatie, waar mensen werken die hart voor de zaak hebben, waar mensen werken die uitgaan van het adagium underpromise, overdeliver. Niet vooraf van de daken schreeuwen wat je niet waar kunt maken. Eerder andersom!

 

Zie je een rol voor CROW visies te ontwikkelen?

Ja, we zijn een kennisplatform. Wat veel kennisorganisaties vaak vergeten is een model te vinden om de kennis vervolgens in te zetten en toepasbaar te maken. We leveren de kennis niet voor de boekenplank maar om Nederland beter te maken en om te zorgen dat de kennis gebruikt kan worden ten behoeve van meer verkeersveiligheid, betere ruimtelijke ordening, betere mobiliteit, noem maar op.

 

Zie je een rol voor CROW in de MAAS-discussie?

Jazeker. Wanneer op een gegeven moment gemeenten de MaaS-uitgangspunten in het beleid vorm moeten gaan geven kunnen we als CROW de gemeenten daarbij helpen.

Een ander voorbeeld is de Nationale Omgevingsvisie. We zijn met Platform 31, vooral bezig met ruimtelijke plannen, aan tafel gaan zitten. Je ziet dat ruimte en mobiliteit vaak apart van elkaar worden ingezet. Het is nodig dat deze steeds vaker bij elkaar komen. Deze twee hebben alles met elkaar te maken en dus starten we met een kennisnetwerk waarin we proberen kennis te verrijken en te ontwikkelen.

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de komende tien jaar voor de parkeerbranche?

Duurzame gebiedsontwikkelingen, verstedelijking… daar gaat het over. Parkeren is daarin een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Het wordt belangrijk dat eenieder die zich in dit speelveld bevindt zich gaat verenigen en de kennis gaat delen. Dat het een netwerk wordt van waaruit parkeren binnen deze hele discussie naar een hoger plan wordt gebracht. Een kennisnetwerk zou daar heel dienstig aan kunnen zijn. Gemeenten moeten hierbij aansluiten. Er wordt veel van gemeenten verwacht. Aansluiten bij een kennisnetwerk waar de kennis gebundeld is, is aan te bevelen. Waarbij gewerkt wordt aan het gezamenlijk opstellen van een kennisagenda en een uitvoeringsplan op het gebied van parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling die een oplossing biedt voor de vraag van overheden.

 

Ronald van der Weerd, Redactie Vexpansie

 

 

 

Tags

Pieter Litjens CROW portret parkeerbranche

Bekijk meer artikelen

Rekenkamer Amersfoort: onderzoek naar parkeergarages en fietsenstallingen

Bijna elke gemeente heeft een rekenkamer die onderzoek doet naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Parkeren is regelmatig onderwerp van onderzoek.

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld: Wim van der Heide

Wim van der Heide, Business Development Manager bij Ballast Nedam Park & Connect, kwam via onderzoek naar mechanische parkeersystemen in aanraking met de parkeerwereld.

Lees meer

30 jaar fiscalisering deel 5: Jurisprudentie

In dit deel over de geschiedenis van de fiscalisering gaat het over jurisprudentie. Tot op de dag van vandaag wordt er tegen opgelegde naheffingen bezwaar gemaakt. In een aantal gevallen gaat de bezwaarmaker als hij van de belastingrechter geen gelijk krijgt naar het gerechtshof en soms zelfs naar de Hoge Raad.

Lees meer

30 jaar fiscalisering deel 4: Bebording

In dit deel over de geschiedenis van de fiscalisering kijken we terug op de ontwikkeling van de bebording. Via bebording herkent de parkeerder het ter plaatse geldende parkeerregiem.

Lees meer

Rotterdam Nederlands meest EV-vriendelijke gemeente

Gemeente Rotterdam is het meest vriendelijk voor elektrische rijders in Nederland. Dit maakt ALD Automotive bekend. Het is de eerste keer dat de leasemaatschappij de verkiezing ‘Meest EV-vriendelijke gemeente’ houdt.

Lees meer

30 jaar fiscalisering deel 3: Parkeer(belasting) verordeningen en beleidsregels

In dit artikel wordt ingegaan op de algemeen verbindende voorschriften die de gemeente dient vast te stellen: de parkeerverordening en de verordening parkeerbelasting en de beleidsregels zoals het uitgiftebesluit en het aanwijzingsbesluit.

Lees meer
1 2 3 18