Pieter Litjens CROW

Pieter Litjens is sinds januari 2019 algemeen directeur van het kennisplatform CROW. De redactie van Vexpansie is benieuwd naar zijn ervaringen. U hopelijk ook.

 

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-2 | Tekst Ronald van der Weerd]

 

Voordat je bij CROW aan de slag ging was je vooral politiek actief als stadsdeelvoorzitter, burgemeester, tweede kamerlid, wethouder Amsterdam… mis je de politiek?  

Nee, er is een verschil tussen politiek en besturen. In de Tweede Kamer wordt vooral politiek bedreven. Maar in alle andere functies was er vooral sprake van besturen. In Amsterdam zijn onze kinderen geboren en ik ben daar vijf jaar stadsdeelwethouder geweest. Ik merkte dat ik een nogal kort lontje had. Voorstellen van de oppositie vond ik bijvoorbeeld per definitie onzinnig. Aan het einde van die periode bedacht ik me dat ik meer op het proces moest gaan sturen. Als burgemeester (Aalsmeer), een van de mooiste banen, ging dat al beter. Daarna kwam de mogelijkheid om in de Tweede Kamer zitting te nemen. Een leerzame periode, maar wel een ervaring die mij duidelijk maakte dat besturen meer iets voor mij is dan het zijn van volksvertegenwoordiger.

Toen vervolgens de mogelijkheid kwam om wethouder in Amsterdam te worden heb ik daar dan ook direct ja op gezegd. Ik heb dat vier jaar mogen doen met een fantastische portefeuille verkeer en vervoer. In Amsterdam zat de Noord/Zuid lijn in de portefeuille en de renovatie van tunnels en hoe hou je een steeds drukkere stad leefbaar. Ook parkeren zat in de portefeuille. Dus ook de items als autoluwe binnenstad, tarieven, parkeernormen etc. waren onderwerpen van discussie.

 

Wat maakte het CROW interessant?   

In mei 2018 wist ik één ding zeker: De volgende stap was niet in het openbaar bestuur.

Ik ben in het half jaar daarna een aantal opdrachten als zzp’er gaan doen, ook om tijd te hebben om goed na te denken wat ik wél wilde. Ik ben onder andere bezig geweest als bestuurlijk verkenner van corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Een MIRT-verkenning inzake de verbetering van de bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkte in deze verkenning intensief samen met de betrokken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Mijn taak was vooral om ervoor te zorgen dat bestuurlijk de neuzen in dezelfde richting kwamen te staan. Het heeft uiteindelijk geleid tot positieve besluitvorming in het MIRT-overleg.

Vervolgens kwam de kans om aan te sluiten bij CROW. In de vacature van directeur/bestuurder kwamen alle onderwerpen voorbij waarmee ik in de jaren ervoor in aanraking was gekomen. De opdracht bestond vooral uit de opgave om CROW meer in het centrum van de aandacht te zetten. CROW was misschien een wat té degelijke organisatie. CROW mocht wat meer op de voorgrond treden en in het centrum van het speelveld komen te staan. Een mooie uitdaging!

 

Kan je nu na een jaar zeggen dat wat je toen dacht te zien ook uiteindelijk zo was?

Ja, bij CROW is het simpel. What you see is what you get. Het is een bescheiden organisatie, waar mensen werken die hart voor de zaak hebben, waar mensen werken die uitgaan van het adagium underpromise, overdeliver. Niet vooraf van de daken schreeuwen wat je niet waar kunt maken. Eerder andersom!

 

Zie je een rol voor CROW visies te ontwikkelen?

Ja, we zijn een kennisplatform. Wat veel kennisorganisaties vaak vergeten is een model te vinden om de kennis vervolgens in te zetten en toepasbaar te maken. We leveren de kennis niet voor de boekenplank maar om Nederland beter te maken en om te zorgen dat de kennis gebruikt kan worden ten behoeve van meer verkeersveiligheid, betere ruimtelijke ordening, betere mobiliteit, noem maar op.

 

Zie je een rol voor CROW in de MAAS-discussie?

Jazeker. Wanneer op een gegeven moment gemeenten de MaaS-uitgangspunten in het beleid vorm moeten gaan geven kunnen we als CROW de gemeenten daarbij helpen.

Een ander voorbeeld is de Nationale Omgevingsvisie. We zijn met Platform 31, vooral bezig met ruimtelijke plannen, aan tafel gaan zitten. Je ziet dat ruimte en mobiliteit vaak apart van elkaar worden ingezet. Het is nodig dat deze steeds vaker bij elkaar komen. Deze twee hebben alles met elkaar te maken en dus starten we met een kennisnetwerk waarin we proberen kennis te verrijken en te ontwikkelen.

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de komende tien jaar voor de parkeerbranche?

Duurzame gebiedsontwikkelingen, verstedelijking… daar gaat het over. Parkeren is daarin een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Het wordt belangrijk dat eenieder die zich in dit speelveld bevindt zich gaat verenigen en de kennis gaat delen. Dat het een netwerk wordt van waaruit parkeren binnen deze hele discussie naar een hoger plan wordt gebracht. Een kennisnetwerk zou daar heel dienstig aan kunnen zijn. Gemeenten moeten hierbij aansluiten. Er wordt veel van gemeenten verwacht. Aansluiten bij een kennisnetwerk waar de kennis gebundeld is, is aan te bevelen. Waarbij gewerkt wordt aan het gezamenlijk opstellen van een kennisagenda en een uitvoeringsplan op het gebied van parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling die een oplossing biedt voor de vraag van overheden.

 

Ronald van der Weerd, Redactie Vexpansie

 

 

 

Tags

Pieter Litjens CROW portret parkeerbranche

Bekijk meer artikelen

Markante personen uit de parkeerwereld: Fenny Waalkens

Parkeren wordt vaak als ‘negatief’ gezien: te weinig, te duur, niet goed geregeld … Ik wil juist het tegenovergestelde laten zien, dat parkeren iets toevoegt aan de klantbeleving.

Lees meer

Raadgevend referendum: veel Amersfoorters tegen nieuw parkeerbeleid

Het zou helemaal misgaan met de retail. En na zou het al helemaal nooit meer goed komen. Maar klopt dat wel? Hoe krijg je met 'makkelijk en gratis parkeren' de binnenstad weer aan de praat.

Lees meer

Mobiliteitsbeeld 2023

Inwoners van Nederland legden in 2022 meer afstand in Nederland af dan in 2021, maar minder dan voor de coronapandemie (2019). Dit blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2023 van KiM.

Lees meer

Uitreiking Q-Park Student-Award 2023

Op 9 november is in Maastricht wederom de Q-Park Student-Award uitgereikt. Deze werd in 2014 door samenwerking van Q-Park met de Erasmus Universiteit Rotterdam in het leven geroepen.

Lees meer

Vanaf 1 januari 2024 rapporteren over CO2-uitstoot van reizen door werknemers

Per 1 januari a.s. gaan er regels gelden om de CO2-uitstoot van reizen door werknemers terug te dringen. De regels zullen opgenomen worden in het Besluit activiteiten leefomgeving, met de Omgevingswet als grondslag.

Lees meer

Parkeren na corona: terug naar oude gewoontes?

We zien berichten voorbij komen die erop lijken te wijzen dat het autogebruik weer terug is op het oude niveau van vóór corona of zelfs hoger.

Lees meer
1 2 3 30