Pieter Litjens CROW

Pieter Litjens is sinds januari 2019 algemeen directeur van het kennisplatform CROW. De redactie van Vexpansie is benieuwd naar zijn ervaringen. U hopelijk ook.

 

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-2 | Tekst Ronald van der Weerd]

 

Voordat je bij CROW aan de slag ging was je vooral politiek actief als stadsdeelvoorzitter, burgemeester, tweede kamerlid, wethouder Amsterdam… mis je de politiek?  

Nee, er is een verschil tussen politiek en besturen. In de Tweede Kamer wordt vooral politiek bedreven. Maar in alle andere functies was er vooral sprake van besturen. In Amsterdam zijn onze kinderen geboren en ik ben daar vijf jaar stadsdeelwethouder geweest. Ik merkte dat ik een nogal kort lontje had. Voorstellen van de oppositie vond ik bijvoorbeeld per definitie onzinnig. Aan het einde van die periode bedacht ik me dat ik meer op het proces moest gaan sturen. Als burgemeester (Aalsmeer), een van de mooiste banen, ging dat al beter. Daarna kwam de mogelijkheid om in de Tweede Kamer zitting te nemen. Een leerzame periode, maar wel een ervaring die mij duidelijk maakte dat besturen meer iets voor mij is dan het zijn van volksvertegenwoordiger.

Toen vervolgens de mogelijkheid kwam om wethouder in Amsterdam te worden heb ik daar dan ook direct ja op gezegd. Ik heb dat vier jaar mogen doen met een fantastische portefeuille verkeer en vervoer. In Amsterdam zat de Noord/Zuid lijn in de portefeuille en de renovatie van tunnels en hoe hou je een steeds drukkere stad leefbaar. Ook parkeren zat in de portefeuille. Dus ook de items als autoluwe binnenstad, tarieven, parkeernormen etc. waren onderwerpen van discussie.

 

Wat maakte het CROW interessant?   

In mei 2018 wist ik één ding zeker: De volgende stap was niet in het openbaar bestuur.

Ik ben in het half jaar daarna een aantal opdrachten als zzp’er gaan doen, ook om tijd te hebben om goed na te denken wat ik wél wilde. Ik ben onder andere bezig geweest als bestuurlijk verkenner van corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Een MIRT-verkenning inzake de verbetering van de bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkte in deze verkenning intensief samen met de betrokken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Mijn taak was vooral om ervoor te zorgen dat bestuurlijk de neuzen in dezelfde richting kwamen te staan. Het heeft uiteindelijk geleid tot positieve besluitvorming in het MIRT-overleg.

Vervolgens kwam de kans om aan te sluiten bij CROW. In de vacature van directeur/bestuurder kwamen alle onderwerpen voorbij waarmee ik in de jaren ervoor in aanraking was gekomen. De opdracht bestond vooral uit de opgave om CROW meer in het centrum van de aandacht te zetten. CROW was misschien een wat té degelijke organisatie. CROW mocht wat meer op de voorgrond treden en in het centrum van het speelveld komen te staan. Een mooie uitdaging!

 

Kan je nu na een jaar zeggen dat wat je toen dacht te zien ook uiteindelijk zo was?

Ja, bij CROW is het simpel. What you see is what you get. Het is een bescheiden organisatie, waar mensen werken die hart voor de zaak hebben, waar mensen werken die uitgaan van het adagium underpromise, overdeliver. Niet vooraf van de daken schreeuwen wat je niet waar kunt maken. Eerder andersom!

 

Zie je een rol voor CROW visies te ontwikkelen?

Ja, we zijn een kennisplatform. Wat veel kennisorganisaties vaak vergeten is een model te vinden om de kennis vervolgens in te zetten en toepasbaar te maken. We leveren de kennis niet voor de boekenplank maar om Nederland beter te maken en om te zorgen dat de kennis gebruikt kan worden ten behoeve van meer verkeersveiligheid, betere ruimtelijke ordening, betere mobiliteit, noem maar op.

 

Zie je een rol voor CROW in de MAAS-discussie?

Jazeker. Wanneer op een gegeven moment gemeenten de MaaS-uitgangspunten in het beleid vorm moeten gaan geven kunnen we als CROW de gemeenten daarbij helpen.

Een ander voorbeeld is de Nationale Omgevingsvisie. We zijn met Platform 31, vooral bezig met ruimtelijke plannen, aan tafel gaan zitten. Je ziet dat ruimte en mobiliteit vaak apart van elkaar worden ingezet. Het is nodig dat deze steeds vaker bij elkaar komen. Deze twee hebben alles met elkaar te maken en dus starten we met een kennisnetwerk waarin we proberen kennis te verrijken en te ontwikkelen.

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de komende tien jaar voor de parkeerbranche?

Duurzame gebiedsontwikkelingen, verstedelijking… daar gaat het over. Parkeren is daarin een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Het wordt belangrijk dat eenieder die zich in dit speelveld bevindt zich gaat verenigen en de kennis gaat delen. Dat het een netwerk wordt van waaruit parkeren binnen deze hele discussie naar een hoger plan wordt gebracht. Een kennisnetwerk zou daar heel dienstig aan kunnen zijn. Gemeenten moeten hierbij aansluiten. Er wordt veel van gemeenten verwacht. Aansluiten bij een kennisnetwerk waar de kennis gebundeld is, is aan te bevelen. Waarbij gewerkt wordt aan het gezamenlijk opstellen van een kennisagenda en een uitvoeringsplan op het gebied van parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling die een oplossing biedt voor de vraag van overheden.

 

Ronald van der Weerd, Redactie Vexpansie

 

 

 

Tags

Pieter Litjens CROW portret parkeerbranche

Bekijk meer artikelen

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer

Programma en sprekers bekend Vexpan Nationaal Parkeercongres 2024

Het projectteam van actieve leden heeft het programma van het jaarlijks Vexpan Nationaal Parkeercongres al rond. Dit is tijdens de ALV van 17 mei door het bestuur gepresenteerd. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries.

Lees meer

Aantal Engelse parkeergarages weigeren grote auto's

Auto’s worden steeds groter en zwaarder. Vijf Britse gemeenten hebben voertuigen van meer dan vijf meter lengte verboden om parkeergarages te gebruiken.

Lees meer

60 jaar betaald parkeren Amsterdam

Het Parool besteedt aandacht aan 60 jaar betaald parkeren in Amsterdam. In de maand dat de parkeermeter in de hoofdstad zijn zestigste verjaardag vierde, kondigde het stadsbestuur een uitbreiding aan van het betaald parkeren in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Lees meer

Parkeerbeleid en files in de stad

In Amsterdam zijn in 2019 de tarieven voor parkeren op straat flink verhoogd, als onderdeel van het project om de stad autoluw te maken. Uit onderzoek blijkt dat de totale vraag naar parkeren in de stad, inclusief garage parkeren, daardoor met ongeveer 15% daalde, en dat het aantal gereden autokilometers met 2% afnam, vooral tijdens de avondspits.

Lees meer

Kosten parkeervergunning flink gestegen in diverse gemeenten

Mensen die een vergunning nodig hebben om hun auto in de buurt van hun woning te parkeren, betalen daarvoor vaak meer dan een paar jaar geleden.

Lees meer
1 2 3 36