Parkeren op nummer 1 publieksreacties gemeenten

Veel van de publieksreacties richting Nederlandse gemeenten gaan over parkeren en parkeervergunningen. Nederlandse gemeenten zien tegelijkertijd veel ruimte voor verbetering van de afhandeling van publieksreacties. Dit blijkt uit de eerste ‘Benchmark afhandeling publieksreacties’, uitgevoerd in najaar 2019 door DTV Consultants.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-1 | Tekst Natalie Veenkamp en Carl Stolz  beeld DTV Consultants]

 

Gemeenten krijgen naast meldingen over parkeren veel vragen en opmerkingen over verkeersveiligheid, zo laat het onderzoek zien. De afhandeling van reacties is beperkt gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Tegelijkertijd heeft een deel van de gemeenten wel behoefte aan geautomatiseerde ondersteuning bij het generen van antwoorden en afhandeling van deze meldingen.

DTV Consultants ontwikkelt producten en diensten om de interactie tussen overheden en burgers op het gebied van mobiliteit te verbeteren. Deze benchmark inventariseert hoe overheden omgaan met de afhandeling van publieksreacties op het gebied van verkeer en mobiliteit. Met publieksreacties bedoelen we klachten, meldingen en vragen, maar ook meer formele reacties zoals de toewijzing of afwijzing van een vergunning, bijvoorbeeld een parkeervergunning. Doel van het onderzoek was te achterhalen:

  • wat het kwaliteitsniveau van deze afhandeling is;
  • in hoeverre de afhandeling van deze reacties gestandaardiseerd is.
  • of wegbeheerders de afhandeling van publieksreacties efficiënt en effectief hebben ingericht;
  • of data van deze publieksreacties structureel worden opgeslagen en gebruikt voor bijvoorbeeld beleid, begroting en planning.

 

Kenmerken respondenten

Aan het onderzoek deden 111 respondenten mee, 97 procent van hen werkt bij een gemeente. Van deze respondenten is 62 procent dagelijks en 32 procent regelmatig direct betrokken bij de afhandeling van publieksreacties. Zie figuur 1

 

Meldingen

De meldingen die het meeste voorkomen zijn vragen en klachten over verkeersveiligheid (denk aan: te hard rijden, lastig oversteken etc.), vragen en klachten over parkeren (parkeeroverlast, betaald parkeren etc.) en het aanvragen van parkeervergunningen. Gemeenteprofessionals behandelen deze klachten vaak per e-mail en anders per telefoon. Zie figuur 2

 

Maatwerk

Veel respondenten geven aan maatwerk belangrijk te vinden bij het beantwoorden van publieksreacties. Hierbij vinden ze het wel nuttig en prettig als er zowel interne als externe normen en richtlijnen zijn om op terug te vallen.

In ruim de helft van de gevallen (55 procent) worden de meldingen opgeslagen met behulp van specialistische software. In 45 procent van de gevallen niet.

Slechts 28 procent van de respondenten meldt dat de afhandeling van publieksreacties in sterke mate geautomatiseerd is. Afhandeling van de publieksreacties blijkt dus nog vooral een ambachtelijke aangelegenheid te zijn.

Gemeenten blijken vooral het opslaan van meldingen en het registreren van meldingen te automatiseren. Ondersteuning bij het genereren van antwoorden en bij het afhandelen van de meldingen blijkt in veel mindere mate geautomatiseerd te zijn.

Zie figuur 3 op pagina 48

 

Ondersteuning

Tegelijkertijd blijkt er wel behoefte te zijn aan geautomatiseerde ondersteuning bij het genereren van antwoorden en bij het afhandelen van de meldingen. Daarnaast is er een sterke aanvullende behoefte om meldingen te kunnen clusteren. Vooral clustering op locatie is een wens. Zie figuur 4

 

Een krappe meerderheid van de respondenten vindt dat de publieksreacties efficiënt worden afgehandeld. Ruim de helft vindt dat ze een beetje uniform worden afgehandeld.

De kwaliteit van de afhandeling wordt gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Weliswaar een voldoende, maar ook één die ruimte biedt voor de nodige verbetering. Zeker omdat veel gemeenten zeggen (de kwaliteit van) het contact met burgers hoog op het prioriteitenlijstje te hebben staan. 77 procent van de respondenten geeft aan dat binnen hun organisatie actief of zeer actief publieksreacties worden verzameld.

Op het gebied van kwaliteit geven de respondenten zichzelf een betere score dan hun organisatie of hun afdeling.

54 procent is van mening dat ze zelf veel tot zeer veel aandacht hebben voor kwaliteit, uniformiteit en efficiency in hun werk. Minder respondenten (45 procent) geven aan dat ze vinden dat dit het geval is binnen hun organisatie. Slechts 40 procent geeft de eigen afdeling een goede score. Zie figuur 5

 

Het onderzoek geeft aan dat er nog veel meer gebruik gemaakt zou kunnen worden van gegevens uit de afhandeling van publieksreacties bij de planning van personeelsinzet, programmering en beleidsvorming. Immers, de meldingen geven een schat aan informatie over hoe verkeer en mobiliteit wordt beleefd door de gebruikers van de ruimte, waar problemen zitten en welke oplossingen zij aan denken. Slechts 12 procent van de respondenten geeft aan dat gegevens uit de meldingen worden gebruikt voor planning van inzet van personeel. 34 procent van de respondenten zegt dat dit wordt gebruikt voor de programmering en 41 procent geeft aan dat dit input is voor beleidsvorming. Zie figuur 6

 

Eind 2021 staat de volgende benchmark op het programma.

 

Voor meer informatie bel: Carl Stolz: 076-5136630 (ICT en data oplossingen) of

Natalie Veenkamp: 076-5136624

(procesinrichting en begeleiding)

Tags

gemeenten publieksreacties parkeervergunningen benchmark

Bekijk meer artikelen

Politiek wil gewijzigd beleid betaald parkeren P+R Breukelen

De komst van een P+R garage op P1 in Breukelen betekent de start van betaald parkeren rondom het station. Een aantal partijen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht wil dat het beleid hiervoor wijzigt.

Lees meer

Parkeerbeleid moet meebewegen met verandering in paradigma

Waar het opheffen van parkeerplaatsen in combinatie met investeren in andere vervoersmogelijkheden al niet toe kan leiden.

Lees meer

Expertteam: Is in een parkeergarage de wegenverkeerswet van toepassing

Wouter van Boggelen Tender manager, IP Parking B.V. heeft naar aanleding van een case bij een van hun klanten deze aan het Vexpan Expertteam voorgelegd.  

Lees meer

Parkeervergunning Utrecht duurste van Nederland

Vereniging Eigen Huis onderzocht de prijs voor een gemeentelijke parkeervergunning in stadscentra, vaak de duurste parkeerzone.

Lees meer

Wethouder Amsterdam: 'P+R-terreinen moeten kostenneutraal worden'

De P+R-terreinen zijn voor de gemeente Amsterdam nu niet 'kostenneutraal' en moeten dat wel worden. De tarieven worden aangepast.

Lees meer

Pilot gemeente Den Haag met vast dagtarief parkeren

Gemeente Den Haag wil bewonersparkeren mogelijk maken en start per 1 mei 2023 met de pilot fiscaal vergunninghoudersparkeren. Lees hier het raadsbesluit.

Lees meer
1 2 3 24