Parkeergarage Station Haarlem: een renovatie voor optimaal parkeercomfort

Toen Interparking Nederland Parkeergarage Station in Haarlem in beheer nam, was er sprake van achterstallig onderhoud. In juni zijn de renovatiewerkzaamheden afgerond. Hoe is de renovatie verlopen? Welke technische oplossingen zijn doorgevoerd? Hoe is de parkeerervaring geoptimaliseerd? In dit interview spreken we met Erwin Lund, senior projectmanager ontwikkeling bij Interparking Nederland en Bojan Robbe, projectmanager bij Solid Services.

 

Van de redactie Vexpansie | Bianca van Gool, Interparking Nederland B.V. | Fotograaf: Kees Stuip

 

Parkeergarage Station, geopend in 1975, is gelegen tegenover het station in Haarlem op zo’n 10 minuten lopen van het centrum. Toen Interparking Nederland B.V. deze parkeergarage halverwege 2019 in beheer nam, was er sprake van achterstallig onderhoud en werden er plannen gemaakt voor een grootschalige verbouwing om de gebruiksveiligheid voor lange termijn te garanderen. Samen met Vastint Netherlands B.V., de eigenaar van parkeergarage Station, en Solid Services B.V. heeft Interparking deze plannen verder uitgesmeed en de eigenaar op parkeergebied geadviseerd over het functioneel ontwerp van de parkeergarage. Solid Services ondersteunde met een grondig algehele inspectie en advies op technisch en constructief gebied. De renovatiewerkzaamheden vingen maart 2023 aan en werden vorige maand afgerond.

 

Kun je meer vertellen over de rol van Interparking in dit proces?
Erwin Lund, senior projectmanager ontwikkeling bij Interparking Nederland benadrukt het belang van de renovatieplannen: “Toen wij deze parkeergarage in beheer kregen, stelden we vast dat er aanzienlijk achterstallig onderhoud was. Met name de vloeren waren verwaarloosd, wat resulteerde in een verzwakte wapening op bepaalde plaatsen en het dreigende gevaar van een onveilige situatie door corrosie. Daarnaast vertoonde de E&W installatie gebreken en was de garage donker, verouderd en onverzorgd, wat een gevoel van onveiligheid bij bezoekers opriep. Om deze redenen zijn we direct gestart met plannen voor een renovatie, in nauwe samenwerking met de eigenaar en andere betrokken partijen. Tijdens dit proces fungeerde Interparking als sparringpartner en dachten we actief mee over functionele optimalisaties op het gebied van klantervaring, routing, wayfinding, verlichting en parkeerapparatuur.”

 

Wat was de rol van Solid Services?
Bojan Robbe, projectmanager bij Solid Services, geeft aan dat hun expertise ligt in het beoordelen van bestaande gebouwen en constructies met een sterke focus voor het materiaal beton. “Voor dit project hebben we een schade- en restlevensduuranalyse uitgevoerd van de betonconstructie. Daarnaast hebben we de constructieve veiligheid getoetst. Op basis van de onderzoeken is een herstel- en onderhoudsadvies opgesteld, wat verwoord is in een bestek. We hebben de aanbesteding begeleid en zijn we als directievoerder namens de opdrachtgever betrokken bij de uitvoering.”

 

Foto: Bojan Robbe en Erwin Lund

 

De vloeren waren op sommige plekken erg aangetast. Hoe hebben jullie dit technisch opgelost?
Bojan Robbe: “De aantasting van de vloeren is ontstaan door het indringen van chloriden, afkomstig van dooizouten. Aangezien de vloeren ondersteund worden met kolommen, is de wapening aan de bovenzijde van de vloeren belangrijk voor de krachtwerking. Met gespecialiseerde onderzoekstechnieken hebben we de locaties geïdentificeerd waar ernstige corrosie van de wapening plaatsvond, waarbij een afname van de wapeningsdiameter werd vastgesteld. De effecten van deze corrosie zijn geanalyseerd en de constructie is geheel doorgerekend. Op basis hiervan hebben we een plan voor constructief herstel van de vloeren opgesteld. Om verdere corrosie van de wapening te voorkomen, hebben wij een ontwerp en advies opgesteld voor het toepassen van kathodische bescherming. De vloeren zijn gesaneerd met hydrodemolition (slopen of stralen van beton met water onder zeer hoge druk) om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens zijn de vloeren voorzien van betonnen afwerkvloeren en is de hele garage beschermd met een hoogwaardig PU coatingssysteem om de vloer te beschermen tegen externe invloeden.”

 

Kun je voorbeelden geven op welk gebied Interparking de parkeerervaring heeft geoptimaliseerd?
Erwin Lund: “Bij het optimaliseren van de parkeerervaring werden concrete verbeteringen doorgevoerd. In de oude situatie werden bezoekers gedwongen een onlogische routing te volgen door eerst naar de kelder te rijden en daarvandaan pas weer omhoog. Dit leidde tot circulatieproblemen en onduidelijkheid voor de bezoekers. Sommige bezoekers reden daarom tegen verkeer in wat zorgde voor onveilige situaties. In de nieuwe situatie is de entree aangepast en daarmee ook de routing om onnodig rondjes rijden door de garage tegen te gaan. Bij de entree kunnen bezoekers nu direct kiezen of ze op de begane grond blijven of direct de kelder ingaan. Daarnaast zijn de inritten verbreed en is er door ons meegedacht in de styling en wayfinding middels goed gepositioneerde bewegwijzering, duidelijke iconen en kleurstelling. Voetgangers kunnen nu veilig door de parkeergarage bewegen via voetgangersstroken. Dat vinden wij erg belangrijk. Ook al hebben wij hier parkeerplaatsen voor moeten opgeven. Tevens hebben wij ons advies uitgebracht over het type parkeerapparatuur en nemen wij dat gehele proces, tot aan installatie, uit handen.”

 

Wat was de overweging achter het besluit om een deel van de parkeergarage open te houden tijdens de renovatie, en hoe heeft dit besluit de dienstverlening beïnvloed?
Bojan Robbe: “Voor een efficiënte uitvoering zou het ideaal zijn als de garage tijdens de renovatie volledig gesloten zou zijn. Echter, dit is praktisch gezien niet haalbaar omdat vaste abonneehouders dan geen alternatieve parkeermogelijkheid zouden hebben. Daarom hebben we in overleg met Interparking en Vastint besloten om de renovatie gefaseerd uit te voeren, zodat het voor alle betrokken partijen werkbaar is en bezoekers zo min mogelijk hinder ondervinden. Tijdens de renovatie van de entree in november was de garage weliswaar twee weken gesloten, maar abonneehouders konden hun auto toen wel laten staan.”

 

Hoe zorgen jullie dat de bezoekers tijdig op de hoogte worden gesteld van zo’n renovatie?
Erwin Lund: “Effectieve communicatie is erg belangrijk in renovatietrajecten. Wij hechten veel waarde aan de klantbeleving en zo’n verbouwing heeft nou eenmaal een groot impact op onze bezoekers. Denk bijvoorbeeld aan beperkte capaciteit van parkeerplaatsen, het niet kunnen parkeren op de vertrouwde plek en overlast van werkzaamheden. Daarom informeren wij onze bezoekers en klanten altijd goed vooraf wanneer wij bouwen aan extra parkeercomfort. Dit doen wij middels persoonlijke brieven naar onze klanten, het plaatsen van posters in de parkeergarage voor reguliere bezoekers en het verstrekken van informatie via onze website en Google.

 

Wat kunnen jullie eigenaren of beheerders van parkeergarages aanbevelen in soortgelijke situaties?
Erwin Lund: Plan onderhoud goed in en zorg voor een goed doordacht onderhoudsschema waarin periodieke inspecties van alle verschillende onderdelen van de garage zijn opgenomen, inclusief de constructie en installaties. Stel daarnaast een onderhoudsbegroting voor meerdere jaren op. Dit stelt je in staat om het onderhoud effectief te beheren en voorkomt onaangename verrassingen. Mocht je een parkeergarage overnemen, dan is het van groot belang om de huidige onderhoudsstaat in kaart te brengen door middel van uitgebreide inspecties. Bij eventuele gebreken is verder onderzoek nodig, mogelijk met ondersteuning van specialisten voor laboratoriumonderzoeken.

 

Bojan Robbe: “Voorkomen is beter dan genezen.” Door vroegtijdige inspectie en onderzoek naar indringing van schadelijke stoffen kunnen maatregelen genomen worden, waardoor toekomstige schades voorkomen kunnen worden. Dit scheelt kosten in het onderhoud, minimaliseert de tijd dat de garage buiten gebruik is, maar stelt eigenaren ook in staat om weloverwogen beslissingen te nemen bij aankoop en beheer. Deze aanpak wordt ook duidelijk beschreven in de richtlijnen voor Duurzaam Onderhoud Parkeergarages, welke belangrijke basisinformatie bieden voor betrokkenen bij het onderhoud van parkeergarages.”

 

 

Meer informatie
> Interparking
> Solid Services B.V
> Erwin Lund
> Bojan Robbe
> 7 Handreikingen Duurzaam Onderhoud Parkeergarages

Tags

Parkeergarage Station Haarlem renovatie parkeercomfort Interparking

Bekijk meer artikelen

Rechtvaardige straten in schoolomgevingen

Hoe is in Nederland het halen en brengen van kinderen bij schoollocaties georganiseerd? Vanuit de redactie van Vexpansie deelt senior beleidsadviseur Christian Ratering een aantal visies en onderzoeken.

Lees meer

Aftrap ‘Samen aan de slag met Fietsparkeren’

Vorige week vond het Vexpan Seminar Fietsparkeren plaats. Bekijk de terugblik en ontdek hoe Vexpan en partners samenwerken aan innovatieve oplossingen voor fietsparkeren.

Lees meer

Parkeergarage Station Haarlem: een renovatie voor optimaal parkeercomfort

Interparking Nederland voltooide in juni de renovatie van Parkeergarage Station in Haarlem. In dit interview spreken we met Erwin Lund en Bojan Robbe over de technische oplossingen en verbeterde parkeerervaring.

Lees meer

Betaald parkeren P+R Breukelen

Provincie Utrecht heeft besloten betaald parkeren te gaan invoeren op P+R Breukelen en heeft de parkeertarieven bekend gemaakt. Met betaald parkeren zetten ze in op bewuster gebruik van P+R Breukelen. De gemeente Stichtse Vecht was fel tegen.

Lees meer

Maastricht voert progressief parkeertarief in

Maastricht voert op 1 juli een progressief parkeertarief in voor parkeren op straat. Door een rechterlijke uitspraak mag een maximale parkeerduur op straat niet meer. Om de stad levendig en bereikbaar te houden, wil zij dat langparkeerders in een garage parkeren.

Lees meer

Q-Park Frontenpark flink uitgebreid

In een zeven maanden durende verbouwing is Q-Park Frontenpark niet alleen getransformeerd tot Mobility Hub, maar ook uitgebreid met een drielaagse parkeergarage. Op 25 juni heeft wethouder John Aarts de locatie feestelijk heropend.

Lees meer
1 2 3 38