Opsporen buitenlanders na parkeerovertreding niet mogelijk

Het lid van de Tweede Kamer Van Raak (SP) heeft op 7 juni 2019 aan de minister van Justitie en Veiligheid een vraag gesteld over het bericht dat buitenlanders parkeerboetes ontlopen. De minister heeft mede namens zijn collega’s op 11 juli 2019 geantwoord.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-3 | Tekst Jitze Rinsma]

 

 

De vraag

Waarom verschuilen landen als Duitsland en Polen zich achter Europese regels om geen gegevens van hun inwoners door te geven? Waarom zou een dergelijke boete moeten worden gezien als een soort belasting? Het antwoord: Op Europees niveau is de Richtlijn Cross Border Enforcement (CBE) vastgesteld om kentekengegevens uit te wisselen tussen de lidstaten voor het kunnen opleggen van verkeersboetes. De parkeerboetes zijn gemeentelijke naheffingsaanslagen voor niet betaalde parkeerbelasting. Uitwisseling van kentekengegevens ten behoeve van deze naheffingsaanslagen dienen niet de verkeersveiligheid en mogen daarom op grond van de genoemde CBE Richtlijn niet worden uitgewisseld. Voor parkeerbelasting gold tot voor kort dat voertuigen uit Duitsland, waarvoor geen parkeerbelasting werd betaald, een naheffingsaanslag kregen opgestuurd. Dat was mogelijk, omdat het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) de adresgegevens verstrekte die bij het betreffende kenteken hoorde. Op enig moment heeft Duitsland geconstateerd dat naheffingsaanslagen parkeerbelasting fiscale feiten zijn en dat de juridische grondslag voor uitwisseling van kentekengegevens ten behoeve van handhaving op deze fiscale feiten ontbreekt. Duitsland is daarom gestopt met het verstrekken van de gegevens ten behoeve van naheffingsaanslagen. De minister antwoordt verder dat hij met zijn Duitse collega’s in overleg gaat treden om te bezien hoe deze uitwisseling weer kan worden hervat.

Verder gaf de minister aan dat handhaving van de regels voor parkeerbelasting een bevoegdheid is van de gemeenten waar de parkeerbelasting wordt geheven. Het staat gemeenten vrij om van de bevoegdheid gebruik te maken om een wielklem te plaatsen om zo de naheffing te kunnen innen.

 

Commentaar

Veel gemeenten lopen elk jaar parkeerbelasting mis door buitenlandse toeristen en andere buitenlandse bezoekers die parkeren in een betaald parkeergebied op straat zonder te betalen. Uit een oogpunt van rechtsongelijkheid en motivatie van betrokken medewerkers is dat niet uit te leggen. Elke politieagent ontvangt bij een andersoortige overtreding op straat via zijn handy binnen enkele seconden de gegevens van buitenlandse kentekenhouders. De minister heeft wel gelijk dat gemeenten kunnen klemmen maar dat is ingrijpend. Het schrikt bezoekers af en slecht is voor het imago van gemeenten. Het klemmen van voertuigen die in een bepaalde periode meerdere naheffingen in bepaalde gemeenten hebben gekregen wordt gepraktiseerd. Parkeerders met één niet betaalde naheffing, zoals toeristen, blijven op deze wijze buiten schot.

We vragen ons af waarom de gefiscaliseerde gemeenten niet gaan inventariseren hoe groot de omvang van de schade is en op basis daarvan bij het Rijk aankaarten om de Europese richtlijn uit te breiden voor gemeentelijke belastingen. Een andere optie is dat gemeenten onderling kentekens van buitenlandse parkeerovertreders gaan uitwisselen zodat deze als notoire overtreders kunnen worden aangemerkt wanneer in verschillende gemeenten een naheffing is opgelegd.

 

Jitze Rinsma, redactie Vexpansie

 

 

Tags

buitenlanders parkeerboetes regelgeving parkeerbelasting toeristen

Bekijk meer artikelen

Is er nog plek voor de auto in onze centra?

Stadscentra worden autoluwer. Wat betekent dit voor de vitaliteit van de centra? Zijn het niet juist de bezoekers met de auto die geld in het laatje brengen? Goudappel deed onderzoek.

Lees meer

Raad Haarlem na referendum: parkeernota ingetrokken

De gemeenteraad van Haarlem heeft op 28 maart 2024 de uitslag van het parkeerreferendum besproken. De raad heeft besloten om de Nota Uitwerking parkeerregulering in te trekken.

Lees meer

Parkeerwachters van de Efteling sorteren auto’s op kleur

Een leeg parkeervak was dinsdag 12 maart niet het enige waar bezoekers van de Efteling naar moesten zoeken als ze met de auto aankwamen. Ze dienden dit keer tijdens het parkeren ook rekening te houden met de kleur van hun wagen. Dankzij een lollige actie van parkeerwachters kon een bijzondere luchtfoto worden gemaakt.

Lees meer

Duurzaam betononderhoud in parkeergarages

Nederland staat bekend om zijn innovatieve technieken op het gebied van beheer en onderhoud. Een van de minder bekende, maar uiterst belangrijke technologieën in deze sector is kathodische bescherming.

Lees meer

Wens gezamenlijke aanpak werkwijze juridische No Cure No Pay bureaus

Vexpan probeert samen met de vier grote steden verenigd in de G4, de Vereniging van Lokale Belastingen (LvLB) en de gemeentelijke belastingen kantoren de wet aangepast te krijgen ten aanzien van de proceskostenvergoeding voor parkeerbelastingen.

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld: André Wielaard

André Wielaard: “Mijn missie is een open markt voor parkeerdiensten”.

Lees meer
1 2 3 34