Opsporen buitenlanders na parkeerovertreding niet mogelijk

Het lid van de Tweede Kamer Van Raak (SP) heeft op 7 juni 2019 aan de minister van Justitie en Veiligheid een vraag gesteld over het bericht dat buitenlanders parkeerboetes ontlopen. De minister heeft mede namens zijn collega’s op 11 juli 2019 geantwoord.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-3 | Tekst Jitze Rinsma]

 

 

De vraag

Waarom verschuilen landen als Duitsland en Polen zich achter Europese regels om geen gegevens van hun inwoners door te geven? Waarom zou een dergelijke boete moeten worden gezien als een soort belasting? Het antwoord: Op Europees niveau is de Richtlijn Cross Border Enforcement (CBE) vastgesteld om kentekengegevens uit te wisselen tussen de lidstaten voor het kunnen opleggen van verkeersboetes. De parkeerboetes zijn gemeentelijke naheffingsaanslagen voor niet betaalde parkeerbelasting. Uitwisseling van kentekengegevens ten behoeve van deze naheffingsaanslagen dienen niet de verkeersveiligheid en mogen daarom op grond van de genoemde CBE Richtlijn niet worden uitgewisseld. Voor parkeerbelasting gold tot voor kort dat voertuigen uit Duitsland, waarvoor geen parkeerbelasting werd betaald, een naheffingsaanslag kregen opgestuurd. Dat was mogelijk, omdat het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) de adresgegevens verstrekte die bij het betreffende kenteken hoorde. Op enig moment heeft Duitsland geconstateerd dat naheffingsaanslagen parkeerbelasting fiscale feiten zijn en dat de juridische grondslag voor uitwisseling van kentekengegevens ten behoeve van handhaving op deze fiscale feiten ontbreekt. Duitsland is daarom gestopt met het verstrekken van de gegevens ten behoeve van naheffingsaanslagen. De minister antwoordt verder dat hij met zijn Duitse collega’s in overleg gaat treden om te bezien hoe deze uitwisseling weer kan worden hervat.

Verder gaf de minister aan dat handhaving van de regels voor parkeerbelasting een bevoegdheid is van de gemeenten waar de parkeerbelasting wordt geheven. Het staat gemeenten vrij om van de bevoegdheid gebruik te maken om een wielklem te plaatsen om zo de naheffing te kunnen innen.

 

Commentaar

Veel gemeenten lopen elk jaar parkeerbelasting mis door buitenlandse toeristen en andere buitenlandse bezoekers die parkeren in een betaald parkeergebied op straat zonder te betalen. Uit een oogpunt van rechtsongelijkheid en motivatie van betrokken medewerkers is dat niet uit te leggen. Elke politieagent ontvangt bij een andersoortige overtreding op straat via zijn handy binnen enkele seconden de gegevens van buitenlandse kentekenhouders. De minister heeft wel gelijk dat gemeenten kunnen klemmen maar dat is ingrijpend. Het schrikt bezoekers af en slecht is voor het imago van gemeenten. Het klemmen van voertuigen die in een bepaalde periode meerdere naheffingen in bepaalde gemeenten hebben gekregen wordt gepraktiseerd. Parkeerders met één niet betaalde naheffing, zoals toeristen, blijven op deze wijze buiten schot.

We vragen ons af waarom de gefiscaliseerde gemeenten niet gaan inventariseren hoe groot de omvang van de schade is en op basis daarvan bij het Rijk aankaarten om de Europese richtlijn uit te breiden voor gemeentelijke belastingen. Een andere optie is dat gemeenten onderling kentekens van buitenlandse parkeerovertreders gaan uitwisselen zodat deze als notoire overtreders kunnen worden aangemerkt wanneer in verschillende gemeenten een naheffing is opgelegd.

 

Jitze Rinsma, redactie Vexpansie

 

 

Tags

buitenlanders parkeerboetes regelgeving parkeerbelasting toeristen

Bekijk meer artikelen

Politiek wil gewijzigd beleid betaald parkeren P+R Breukelen

De komst van een P+R garage op P1 in Breukelen betekent de start van betaald parkeren rondom het station. Een aantal partijen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht wil dat het beleid hiervoor wijzigt.

Lees meer

Parkeerbeleid moet meebewegen met verandering in paradigma

Waar het opheffen van parkeerplaatsen in combinatie met investeren in andere vervoersmogelijkheden al niet toe kan leiden.

Lees meer

Expertteam: Is in een parkeergarage de wegenverkeerswet van toepassing

Wouter van Boggelen Tender manager, IP Parking B.V. heeft naar aanleding van een case bij een van hun klanten deze aan het Vexpan Expertteam voorgelegd.  

Lees meer

Parkeervergunning Utrecht duurste van Nederland

Vereniging Eigen Huis onderzocht de prijs voor een gemeentelijke parkeervergunning in stadscentra, vaak de duurste parkeerzone.

Lees meer

Wethouder Amsterdam: 'P+R-terreinen moeten kostenneutraal worden'

De P+R-terreinen zijn voor de gemeente Amsterdam nu niet 'kostenneutraal' en moeten dat wel worden. De tarieven worden aangepast.

Lees meer

Pilot gemeente Den Haag met vast dagtarief parkeren

Gemeente Den Haag wil bewonersparkeren mogelijk maken en start per 1 mei 2023 met de pilot fiscaal vergunninghoudersparkeren. Lees hier het raadsbesluit.

Lees meer
1 2 3 24