Opsporen buitenlanders na parkeerovertreding niet mogelijk

Het lid van de Tweede Kamer Van Raak (SP) heeft op 7 juni 2019 aan de minister van Justitie en Veiligheid een vraag gesteld over het bericht dat buitenlanders parkeerboetes ontlopen. De minister heeft mede namens zijn collega’s op 11 juli 2019 geantwoord.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-3 | Tekst Jitze Rinsma]

 

 

De vraag

Waarom verschuilen landen als Duitsland en Polen zich achter Europese regels om geen gegevens van hun inwoners door te geven? Waarom zou een dergelijke boete moeten worden gezien als een soort belasting? Het antwoord: Op Europees niveau is de Richtlijn Cross Border Enforcement (CBE) vastgesteld om kentekengegevens uit te wisselen tussen de lidstaten voor het kunnen opleggen van verkeersboetes. De parkeerboetes zijn gemeentelijke naheffingsaanslagen voor niet betaalde parkeerbelasting. Uitwisseling van kentekengegevens ten behoeve van deze naheffingsaanslagen dienen niet de verkeersveiligheid en mogen daarom op grond van de genoemde CBE Richtlijn niet worden uitgewisseld. Voor parkeerbelasting gold tot voor kort dat voertuigen uit Duitsland, waarvoor geen parkeerbelasting werd betaald, een naheffingsaanslag kregen opgestuurd. Dat was mogelijk, omdat het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) de adresgegevens verstrekte die bij het betreffende kenteken hoorde. Op enig moment heeft Duitsland geconstateerd dat naheffingsaanslagen parkeerbelasting fiscale feiten zijn en dat de juridische grondslag voor uitwisseling van kentekengegevens ten behoeve van handhaving op deze fiscale feiten ontbreekt. Duitsland is daarom gestopt met het verstrekken van de gegevens ten behoeve van naheffingsaanslagen. De minister antwoordt verder dat hij met zijn Duitse collega’s in overleg gaat treden om te bezien hoe deze uitwisseling weer kan worden hervat.

Verder gaf de minister aan dat handhaving van de regels voor parkeerbelasting een bevoegdheid is van de gemeenten waar de parkeerbelasting wordt geheven. Het staat gemeenten vrij om van de bevoegdheid gebruik te maken om een wielklem te plaatsen om zo de naheffing te kunnen innen.

 

Commentaar

Veel gemeenten lopen elk jaar parkeerbelasting mis door buitenlandse toeristen en andere buitenlandse bezoekers die parkeren in een betaald parkeergebied op straat zonder te betalen. Uit een oogpunt van rechtsongelijkheid en motivatie van betrokken medewerkers is dat niet uit te leggen. Elke politieagent ontvangt bij een andersoortige overtreding op straat via zijn handy binnen enkele seconden de gegevens van buitenlandse kentekenhouders. De minister heeft wel gelijk dat gemeenten kunnen klemmen maar dat is ingrijpend. Het schrikt bezoekers af en slecht is voor het imago van gemeenten. Het klemmen van voertuigen die in een bepaalde periode meerdere naheffingen in bepaalde gemeenten hebben gekregen wordt gepraktiseerd. Parkeerders met één niet betaalde naheffing, zoals toeristen, blijven op deze wijze buiten schot.

We vragen ons af waarom de gefiscaliseerde gemeenten niet gaan inventariseren hoe groot de omvang van de schade is en op basis daarvan bij het Rijk aankaarten om de Europese richtlijn uit te breiden voor gemeentelijke belastingen. Een andere optie is dat gemeenten onderling kentekens van buitenlandse parkeerovertreders gaan uitwisselen zodat deze als notoire overtreders kunnen worden aangemerkt wanneer in verschillende gemeenten een naheffing is opgelegd.

 

Jitze Rinsma, redactie Vexpansie

 

 

Tags

buitenlanders parkeerboetes regelgeving parkeerbelasting toeristen

Bekijk meer artikelen

Coördinatie EPA initiatieven vanwege impact EU op parkeersector

De EPA ontplooit verschillende initiatieven rond digitalisering & data die van belang zijn voor de toekomst van onze parkeersector. Werkgroep WG D&D coördineert en prioriteert deze initiatieven. Een toelichting van Ties de Groot.

Lees meer

Gemeente Den Haag stopt proef met hoge parkeertarieven

De gemeente Den Haag stapt af van het hoge parkeertarief in delen van de stad. In plaats daarvan moet er een systeem komen waarbij het per uur duurder wordt om je auto te parkeren.

Lees meer

Nieuwe parkeerkencijfers vormen basis voor parkeernormering

CROW heeft de publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren' vervangen door publicatie 744 'Parkeerkencijfers, basis voor parkeernormering'. Bij de update is rekening gehouden met de laatste parkeerontwikkelingen.

Lees meer

Rechtvaardige straten in schoolomgevingen

Hoe is in Nederland het halen en brengen van kinderen bij schoollocaties georganiseerd? Vanuit de redactie van Vexpansie deelt senior beleidsadviseur Christian Ratering een aantal visies en onderzoeken.

Lees meer

Aftrap ‘Samen aan de slag met Fietsparkeren’

Vorige week vond het Vexpan Seminar Fietsparkeren plaats. Bekijk de terugblik en ontdek hoe Vexpan en partners samenwerken aan innovatieve oplossingen voor fietsparkeren.

Lees meer

Van elkaar leren: Rotterdam verbetert continu proces fiscale handhaving

Gemeente Rotterdam kwam in de media over 'onterechte parkeerboetes'. Zij verbetert continu het proces van fiscale handhaving. Wat kunnen we van elkaar leren?

Lees meer
1 2 3 39